Nordnetbloggen

Avkastning på aktier i framtiden

Långsiktig avkastning på aktiemarknaden

Att spara i aktier har historiskt varit det mest överlägsna i ett avkastningsperspektiv. Men det gäller bara om man betraktar långsiktigt sparande, vilket i detta fall innebär mer än 10 år. En av de viktigaste faktorerna som styr den långsiktiga avkastningen på aktier är rådande ränteläge (som ofta är starkt kopplat till rådande inflation). Det gör att dagens rekordlåga räntor bör ha en stor inverkan på vår förväntan om framtida avkastning på aktiemarknaden.

Riskfritt sparande ger ledtråd

Om man vill göra en uppskattning av framtida förväntad avkastning för aktiemarknaden måste man först undersöka vilken riskfri avkastning man kan få på kreditmarknaden via olika typer av räntesparande. De alternativen med lägst risk är sannolikt svenska statsobligationer utgivna av svenska staten genom Riksgälden och räntekonton hos banker som omfattas av den statliga insättningsgarantin. Den avkastning vi kan få på dessa placeringar benämns ofta som riskfri ränta. Denna ränta kan vi betrakta som den lägsta nivån på avkastning som vi kan förvänta oss om vi inte är villiga att ta några risker alls. Vilket innebär att vi inte accepterar att förlora några pengar i vårt sparande. Denna ränta brukar vanligtvis vara ca 1-2 procent realt (när man gjort avdrag för inflationen som urgröper värdet på våra pengar). Storleken på den riskfria räntan utgörs dock av marknadsräntorna som både kan stiga och falla kraftigt. Ser vi tillbaka till 90-talet kan vi exempelvis observera hur räntan successivt sjunkit ner mot dagens nya bottennivåer.

Ersättningen vi får för att ta aktierisk

Den riskfria ränta som vi kan få lägger grunden för vilken avkastning vi ska förvänta oss när vi gör andra investeringar. Det innebär att aktier måste ge en högre förväntad avkastning än den riskfria räntan, annars skulle alla välja det riskfria alternativet. För att investerare ska stå beredda att ta aktierisken så vill de ha en extraersättning för besväret. Denna ersättning kallas riskpremie. Följdriktigt styrs riskpremien av hur stor risk spararen behöver ta. Ju mer riskfylld tillgång vi investerar i desto högre avkastning och därmed riskpremie förväntar vi oss att få. Riskpremien historiskt sett mellan 3-7 procent, beroende på vilket index man undersöker. Vill du fördjupa dig i ämnet rekommenderar jag denna rapport från PWC: Riskpremien på den svenska aktiemarknaden.

Nordnetskolan – Vad är en rimlig avkastning på aktier?

Vilken avkastning ska jag förvänta mig på aktier?

Vi vet alltså att den förväntade avkastningen utgörs av den riskfria räntan tillsammans med riskpremien för marknaden. Den enkla ekvationen blir alltså:

Avkastning på aktier = Riskfri ränta + Riskpremie. En rimlig avkastning på aktier just nu är alltså riskfria räntan om 0,6 procent (10-åriga svenska statsobligationen) + riskpremien om 3-7 procent, alltså 3,6-7,6 procent.

Sparhälsningar Günther Mårder

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

1
Lämna en kommentar

avatar
Nyast Äldst Mest gillade
Anonym
Anonym

Hej Günther, Jo givetvis måste avkastningen justeras, frågan är också om inte avkastningsmålen på EK i företagen måste justeras. bankerna ligger ju högt här t.ex. En sak som jag funderat på lång tid och som jag väljer att kommentera under detta inlägg är fondavgifterna, 1,5 % i aktiefonder och kanske ännu högre blir ju betydligt mer märkbart för kunden. Ifall vi gör ett enkelt överslag om 6 % avkastning med 1,5 % kontra 1,5 % på tidigare 9 eller 12% är ju stor skillnad. Ska bli intressant att se om det blir hårdare konkurrens om sparpengarna i fråga om mer… Läs mer »

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link