Nordnetbloggen

Aktierna med högst utdelning 2015

180 miljarder skäl att fira!

”Nytt utdelningsrekord 2014”, så löd rubrikerna förra året när de svenska Large cap-bolagen förväntades dela ut rekordbeloppet 190 miljarder kronor till sina aktieägare. Utfallet blev 155 miljarder vilket innebar en ökning med nio procent jämfört med året innan. I år förväntas Stockholmsbörsens storbolag skifta ut 180 miljarder kronor till sina aktieägare. En ökning med ca 16 procent jämfört med 2014. Med tanke på det låga ränteläget blir utdelningarna hårdvaluta för många aktieägare. Bland börsens jättar är det Nordea som står för den största utdelningen i kronor räknat. Deras utdelning ökar med 44 procent och landar i år på 23,3 miljarder kronor.

Aktieutdelningar 2003-2015

Aktieutdelningar och inlösen i svenska Large Cap-bolag, miljarder kronor, 2003–2014.

Utdelningar – kapitalisternas guldregn?

I debatten framstår det ibland som att aktieutdelningar är något fult. Det argumenteras för att utdelningarna är en form av gratispengar som regnar över feta kapitalister. Inskränkt, om du frågar mig. Min syn på utdelningar är tydligt: För att driva ett företag behövs arbetskraft och kapital. De som bidrar med sitt eget arbete eller sitt eget kapital ska självklart ha betalt. Därtill kan det vara intressant att veta att det är du och jag som privatpersoner som är de största mottagarna av utdelningen genom våra framtida pensioner, som i hög utsträckning är investerade på börsen. När man betraktar oss ägare är det också värt att fundera över de risker vi tar för att stå till tjänst med kapital till Sveriges företag. Finanskriser eller enskilda bolagsfallissemang kan snabbt radera ut stora delar av de värden vi investerat och i utsatta lägen kommer bolaget även göra en omvänd utdelning – alltså kräva att vi stoppar in nya pengar i from av nyemissioner. Detta ska självklart kompenseras och utdelningen som ägarna får, om det går bra, kan ses som ränta för det kapital de ställer upp med.

Utdelningar kan kompensera stora nedgångar

Som beskrivits ovan kan man likställa direktavkastningen från bolaget med räntan man erhåller från ett vanligt sparkonto. I dagens ränteläge har många sparkonton ingen ränta alls och de bästa nischbankerna ligger upp mot 1,5 procent om man vill ha fria uttag och insättningsgaranti. Direktavkastningen på börsen ligger nu strax under tre procent i snitt. Det innebär samtidigt att det finns många aktier som ger det dubbla, alltså 5-6 procent. En intressant tanke är att betrakta investeringar i denna typ av aktier i förhållande till den riskfria räntan. Den som köper en aktie som kan generera en långsiktig direktavkastning om sex procent skulle kunna tillåta ett värdetapp i aktien om 4,5 procent och ändå nå en avkastning som är bättre än räntesparandet. Ett så högt årligt värdetapp skulle innebära att aktien efter 15 år tappat hälften av sitt värde, men har bolaget lyckats dela ut samma utdelning varje år så innebär det ändå att investeringen har dominerat ett sparkonto med strax under 1,5 procent i ränta.

Vem får utdelningen?

Det är ägarna som fattar beslut om aktieutdelningen i samband med årsstämman. För att ha rätt till utdelning måste du äga aktien samma dag som stämman äger rum. Andra regler kan gälla för utländska bolag som är noterade på Stockholmsbörsen. Aktien handlas utan rätt till utdelning dagen efter stämman, vilket innebär att utdelningen skiljs av mellan stängning på stämmodagen och öppningen dagen efter. Enligt teorin skall aktiekursen därmed korrigeras med utdelningens exakta belopp. Därefter dröjer det normalt cirka fem dagar fram till dess att pengarna finns på ditt konto eller depå. Här finns Nordnets handelskalender där du kan se vilket datum årsstämman äger rum, när aktien handlas utan rätt till utdelning samt vilket datum pengarna trillar in på ditt konto.

Kupongspekulation

Är du intresserad av att köpa en viss aktie bara för att få ta del av utdelningen under våren? Skippa tanken. Det låter lockande men är teoretiskt omöjligt. Som jag nämnde i föregående stycke så ska aktien sjunka med samma summa som utdelningen den dagen då den avskiljts. Denna teori tenderar att stämma även i praktiken. Men visst finns det undantag. Förklaringen till utebliven kurskorrigering finns oftast i andra nyheter från bolaget eller att marknaden som helhet styrs av någon dominerande händelse. Att köpa en aktie innan årsstämman för att sedan sälja när man fått utdelning bjuder därför inte på några gratispengar. Utdelningssäsongen på Stockholmsbörsen är koncentrerad till perioden mars – maj.

Här är aktierna med högst utdelning 2015

Nedan har jag sammanställt listan över bolagen med högst förväntad direktavkastning. Observera att utbetalningsdag och är preliminär och kan komma att justeras. Med X-dag menas den dagen då aktien handlas utan rätt till utdelning. Bolag med utländskt säte betalar i regel ut sin utdelning senare än svenska bolag. Förväntade utdelningar baseras på senaste bokslut. Anledningen till att vissa bolag saknar utdelningsprognos eller att vi inte skrivit in datum för bolagsstämman betyder inte nödvändigtvis att de inte kommer att ge utdelning. Det kan bero på att de inte finns några prognoser eller att bokslutet inte har inkommit. Notera också att vissa utdelningar  från föregående räkenskapsår är uppdelade i flera delar med olika avstämningsdagar eftersom kvartalsvis utdelning börjar bli allt vanligare. Observera att listan endast gäller ordinarie utdelningar och att vissa bolag kan ha bonusutdelning under året som höjer direktavkastningen.

Bolag (Large Cap) Direktavkastning %
Ratos B 5,84%
TeliaSonera 5,67%
Fast. Balder Pref 5,44%
Nordea Bank 5,19%
Swedbank A 5,18%
Ratos Pref 5,14%
Tele2 B 5,07%
Ratos A 4,92%
Tele2 A 4,74%
Tieto Corporation 4,51%

Listan över Large Cap-bolagens förväntade utdelningar

Bolag (Large Cap) Utd. SEK Direktavkastning % Bolagsstämma X-dag
AAK 6,75 1,43% 15-05-05 15-05-06
ABB Ltd 6,43 3,69% 15-04-30 15-05-05
Africa Oil Corp. 0,00 0,00%
Alfa Laval 4,00 2,52% 15-04-23 15-04-24
Assa Abloy B 6,50 1,30% 15-05-07 15-05-08
AstraZeneca 24,24 4,16%
Atlas Copco A 6,00 2,27% 15-04-28 15-04-29
Atlas Copco B 6,00 2,48% 15-04-28 15-04-29
Atrium Ljungberg B 3,30 2,65% 15-04-21 15-04-22
Autoliv SDB 4,50 0,46% 15-05-05 15-02-18
Axfood 17,00 3,67% 15-03-18 15-03-19
Axis 2,75 0,81%
Betsson B 11,94 3,89% 15-05-11
BillerudKorsnäs 3,15 2,30% 15-05-05 15-05-06
Boliden 2,25 1,36% 15-05-05 15-05-06
Castellum 4,60 3,51% 15-03-19 15-03-20
Com Hem 1,00 1,37% 15-05-21 15-05-22
Electrolux A 6,50 2,43% 15-03-26 15-03-27
Electrolux B 6,50 2,50% 15-03-26 15-03-27
Elekta B 1,50 1,89%
EnQuest 0,00 0,00%
Ericsson A 3,40 3,29% 15-04-14 15-04-15
Ericsson B 3,40 3,10% 15-04-14 15-04-15
Fabege 3,25 2,72% 15-03-26 15-03-27
Fast. Balder B 0,00 0,00% 15-05-06 15-05-07
Fast. Balder Pref 20,00 5,44% 15-05-06 15-04-09
Getinge B 2,80 1,24% 15-03-25 15-03-26
H&M B 9,75 2,85% 15-04-29 15-04-30
Hexagon B 3,30 1,11% 15-05-06 15-05-07
Hexpol B 12,00 1,39% 15-05-04 15-05-05
Holmen A 10,00 3,51% 15-04-16 15-04-17
Holmen B 10,00 3,49% 15-04-16 15-04-17
Hufvudstaden A 2,90 2,53% 15-03-26 15-03-27
Hufvudstaden C 2,90 1,53% 15-03-26 15-03-27
Husqvarna A 1,65 2,61% 15-04-21 15-04-22
Husqvarna B 1,65 2,60% 15-04-21 15-04-22
ICA Gruppen 9,50 3,33% 15-04-22 15-04-23
Industrivärden A 6,25 3,86% 15-05-06 15-05-07
Industrivärden C 6,25 4,07% 15-05-06 15-05-07
Indutrade 7,75 2,14% 15-04-29 15-04-30
Intrum Justitia 7,00 2,98% 15-04-22 15-04-23
Investor A 9,00 2,81% 15-05-12 15-05-13
Investor B 9,00 2,75% 15-05-12 15-05-13
JM 8,00 2,81% 15-04-21 15-04-22
Kinnevik A 7,25 2,65% 15-05-18 15-05-19
Kinnevik B 7,25 2,66% 15-05-18 15-05-19
Latour B 6,00 2,58% 15-05-05 15-05-06
Lifco B 2,60 1,72% 15-05-06 15-05-07
Loomis B 6,00 2,21% 15-05-06 15-05-07
Lundbergföret. B 5,00 1,31% 15-04-15 15-04-16
Lundin Mining 0,00 0,00%
Lundin Petroleum 0,00 0,00% 15-05-07 15-05-08
MTG A 11,00 4,26% 15-05-19 15-05-20
MTG B 11,00 4,25% 15-05-19 15-05-20
Meda A 2,50 1,82% 15-05-06 15-05-07
Melker Schörling 2,65 0,57% 15-05-21 15-05-22
Millicom SDB 21,88 3,83% 15-05-15 15-05-18
NCC A 12,00 4,26% 15-03-24 15-03-25
NCC B 12,00 4,26% 15-03-24 15-03-25
NIBE Industrier B 2,70 1,33% 15-05-11 15-05-12
Nobia 1,75 2,31% 15-04-14 15-04-15
Nokia Corp 1,31 1,97% 15-05-05 15-05-06
Nordea Bank 5,77 5,19% 15-03-19 15-03-20
Oriflame SDB 0,00 0,00% 15-05-19 15-05-20
Peab B 2,25 3,34% 15-05-13 15-05-15
Ratos A 3,25 4,92% 15-04-16 15-04-17
Ratos B 3,25 5,84% 15-04-16 15-04-17
Ratos Pref 100,00 5,14% 15-04-16 15-02-12
SAAB B 4,75 2,15% 15-04-15 15-04-16
SCA A 5,25 2,52% 15-04-15 15-04-16
SCA B 5,25 2,52% 15-04-15 15-04-16
SEB A 4,75 4,47% 15-03-25 15-03-26
SEB C 4,75 4,42% 15-03-25 15-03-26
SKF A 5,50 2,51% 15-03-26 15-03-27
SKF B 5,50 2,51% 15-03-26 15-03-27
SSAB A 0,00 0,00% 15-04-08 15-04-09
SSAB B 0,00 0,00% 15-04-08 15-04-09
Sandvik 3,50 3,73% 15-05-07 15-05-08
Securitas B 3,00 2,56% 15-05-08 15-05-11
Skanska B 6,75 3,38% 15-04-09 15-04-10
Stora Enso A 2,82 3,35% 15-04-22 15-04-23
Stora Enso R 2,82 3,37% 15-04-22 15-04-23
SHB A 12,50 3,02% 15-03-25 15-03-26
SHB B 12,50 3,00% 15-03-25 15-03-26
Swedbank A 11,35 5,18% 15-03-26 15-03-27
Swedish Match 7,50 2,89% 15-04-23 15-04-24
Swedish O. Biovitrum 0,00 0,00% 15-05-06 15-05-07
Tele2 A 4,85 4,74% 15-05-19 15-05-20
Tele2 B 4,85 5,07% 15-05-19 15-05-20
TeliaSonera 3,00 5,67% 15-04-08 15-04-09
Tieto Corporation 9,38 4,51% 15-03-19 15-03-20
Trelleborg B 3,75 2,30% 15-04-23 15-04-24
Volvo A 3,00 3,09% 15-04-01 15-04-02
Volvo B 3,00 3,10% 15-04-01 15-04-02
Wallenstam B 2,25 1,66% 15-04-28 15-04-29

Utdelningshälsningar
Günther Mårder – som du kan följa på Twitter här.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

29
Lämna en kommentar

avatar
Nyast Äldst Mest gillade
Anonym
Anonym
Inget sparkonto ger längre 1,5%, samtliga sparkonton är på väg ner till1,3%. Det är väldigt lockande att trycka in pengarna från sparkontot till börsen via fonder.
Anonym
Anonym
Skriv gärna om GAV-ränta. Folk känner ej till denna möjlighet
Anonym
Anonym
Varför väljer vissa bolag split med inlösen istället för utdelning? Jag har förstått att det är av skattetekniska skäl, men det vore toppen med en förklaring varför det ibland är fördelaktigare.
Anonym
Anonym
Hej Johan, jag tycker att den här artikeln är bra i sammanhanget. Diskuterar dels varför det görs och ger en syn på varför det kan vara problematiskt. http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Opinion/2008/mars/Inlosen-skapar-skattetrassel/ Hälsningar, Faraz
Anonym
Anonym

hej Gunther! Har en fråga angående introduktionen i Evolution Gaming, i prospektet står det att priset ”förväntas fastställas inom intervallet 70-80 kr”. Har aldrig tidigare sett att det stå förväntas och kngen av de analytiker jag läst har påpekat det faktum att priset borde kunna bli ännu högre? Om man läser hela texten i prospektet står följande: Priset i Erbjudandet förväntas ligga inom intervallet 70 – 80 SEK. Det slutliga priset i Erbjudandet kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande och bygger därmed på efterfrågan och det allmänna marknadsläget. Priset kommer att fastställas av Säljande Aktieägare i samråd med Managers. Det… Läs mer »

Anonym
Anonym
Mycket bra
Anonym
Anonym
Tjena grabbar! Hörde att ni efterlyste bolag att kommentera i något avsnitt! Jag skulle gärna höra en analys / prognos av Arc Aroma’s ställning och möjliga framtid i kommande avsnitt. Ni kommenterade nämnt bolag lite svepande om jag får säga det själv för (ett år?) sedan.. Det var då det, och mycket har hänt sedan dess. Jag tror att bolaget kan vara en riktig up and coming underdog, med nya innovationer och många riktigt spännande projekt i pipen! Vad tror ni? Tack för ett toppenprogram, Hej! /Jonathan
Anonym
Anonym
Mycket bra !!
Anonym
Anonym
Vaför har Gunther glömt Tele 2 bonusutdeling på 10 sek. ?
Anonym
Anonym
”Observera att listan endast gäller ordinarie utdelningar och att vissa bolag kan ha bonusutdelning under året som höjer direktavkastningen.”
Anonym
Anonym
Hej, Jag undrar varför direktavkastning är ett såpass populärt nyckeltal? Rent teoretiskt så faller ju aktiekursen med lika mycket pengar som skiftas ut till aktieägarna? Med andra ord är den enda skillnaden om man köpt aktier för 100 kronor i ett bolag med 10% direktavkastning att man har ett netto i faktiska värdepapper som är 90 kronor och 10 kronor på saldot som går att återinvestera? Det måste vara något som jag missar här?
Anonym
Anonym
Om man dessutom har aktien i en vanlig aktiedepå så får man ju dessutom skatta bort 2kr av den 10kr stora utdelningen och bara ha 98kr kvar. En direkt dålig investering eller har jag missförstått något grundläggande?
Anonym
Anonym
Mycket bra!
Anonym
Anonym
Om man idag har en aktie med hög direktavkastning, är det då dumt att sälja denna nu med tanke på att man då missar utdelningen om någon månad? I teorin så finns det väl ingen chans för bjudmacka med att köpa en aktie strax innan utdelning och sedan sälja. Finns motsvarande scenario där man inte kan förlora något på att sälja strax innan utdelning?
Anonym
Anonym

Hallå! Jag har en fråga gällande pension. Jag går från en statlig tjänst med tjänstepension till att arbeta privat och har där sagt att jag vill även där vill att de betalar in tjänstepension, vilket de också har sagt ja till. Dock så har de inte satt upp någon sådan inbetalning ännu (detta är ett nystartat företag och jag är den första som är anställd och inte fakturerar) och jag undrar vad som är bäst för mig. Att be om att få pengarna utbetalt ist och sätta upp ett eget pensionssparande (i sådana fall vad för alternativ skulle vara bäst,… Läs mer »

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link