Nordnetbloggen

Öppna dörrarna till mötena i de slutna rummen

Tveksamma exklusiva möten

Aktiespararna har den senaste veckan riktat ljus mot analytikernas tveksamma informationsprivilegier. Bland annat beskrivs förekomsten av exklusiva möten som hålls för en handfull noggrant utvalda analytiker i slutna rum. Detta är ingen ny företeelse utan har varit ett naturligt inslag på finansmarknaden under årtionden och det förekommer hos de flesta större börsföretagen.

Tar fokus från värdeskapande

Flera av de företagsledare som vi möter vittnar dessutom om att dessa informationsaktiviteter kräver alltmer utrymme i redan späckade kalendrar. Vår uppfattning är att denna utveckling riskerar att få företagsledarna att, i sin iver att tillfredsställa analytikernas begär, tappa fokus på den verkligt värdeskapande verksamheten.

Sker med bevakarnas goda minne

Ett ytterligare problem är att dessa exklusiva sammankomster uppmuntras av Stockholmsbörsen. Som vi ser det är risken uppenbar att företagsledningen vid dessa möten yppar potentiellt kurspåverkande information. Den guidning som bolagen ger analytiker och större investerare, kollektivt eller enskilt, sker med Finansinspektionens, Ekobrottsmyndighetens och Stockholmsbörsens goda minne. Dessa aktörer är självklart medvetna om att analytikermassagen innebär risk för att informationsregler bryts, men att säkerställa bevis för att regelöverträdelser sker är av naturliga skäl mycket svårt. Vi skulle med intresse lyssna till hur dessa instanser resonerar i denna fråga.

Riskerar förtroendet för aktiemarknaden

Vi anser att det är viktigt att alla marknadens aktörer och då särskilt aktieägarna, stora som små, har samtidig tillgång till den information som börsbolagen anser att de vill delge marknaden. Bara det faktum att det kan förekomma att det vid dessa slutna sammankomster lämnas information som potentiellt kan ha kurspåverkande effekt är ett grundproblem, inte bara med tanke på gällande regler utan även för allmänhetens förtroende för aktiemarknaden.

Risken för att bli insider borde avskräcka

I bilagan till börsens noteringsavtal finns några få undantag där selektiv informationsgivning kan accepteras. I dessa undantag ingår inte slentrianmässiga möten med analytiker bakom stängda dörrar. Det finns också en uppenbar risk för att analytiker hamnar i en situation där de är att betrakta som insiders med tillgång till potentiellt kurspåverkande information. Analytikerna borde vara livrädda för denna situation eftersom det gör det olagligt för dem att agera på eller vidarebefordra informationen – exempelvis genom sina analyser. Vilken respekterad analytiker vill riskera att bli yrkesmässigt bakbunden på grund av att en börs-vd, finanschef eller ir-chef har sagt för mycket?

Lösningen heter öppna webbsända möten

Den lösning som vi ser på problemet är enkel och borde vara till fördel för alla parter. Genom att använda webbsändningar vid presentationer med efterföljande frågestunder öppnar man effektivt upp tillställningarna för alla aktieägare och andra aktö­rer och därigenom klarar man att hantera kraven på att informationen ska vara exakt och samtidig. Börsbolagen använder dessutom redan i dag webbsända presentationer som kommunikationsmedel. Har man inte möjlighet att se sändningen direkt kan den enkelt laddas ned vid ett senare tillfälle.

Gräddfilen måste stoppas

Analytikernas gräddfil till börsbolagens ledningar måste stoppas. Se i stället till att bolagen förbättrar sin informationsgivning via sina kvartalsrapporter genom att komplettera med tydliga prognoser kopplade till ett grundscenario med en känslighetsanalys. Det är hög tid för de noterade bolagen att, med utgångspunkt i reglerna om likabehandling, besluta sig för hur öppna dörrarna ska vara.

Günther Mårder, sparekonom Nordnet Bank
Erik Lidén, vd Insiderfonder AB

Denna debattartikel skrevs ursprungligen i februari 2012, men är lika aktuell idag.

Mer läsning:

SR Ekot: Bankträffar med börsbolag får kritik

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

2
Lämna en kommentar

avatar
Nyast Äldst Mest gillade
Anonym
Anonym
Bra artikel, transparens is the shit
Anonym
Anonym
Tack Anders, Ja, när lösningen är så enkel så borde bolagen vilja ta till sig den. Aktiehälsningar Günther Mårder

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link