Nordnetbloggen

Hållbara och ansvarsfulla investeringar ökar markant

Förhoppningen med denna blogg är att den ska vara en inspiration till ett mer hållbart sparande och en källa till kunskap på området hållbar finans.

Jag vill nu fortsätta diskussionen kring hållbara- och ansvarsfulla investeringar. Denna gång med hjälp av Eurosif’s europeiska SRI (socially responsible investments)-studie för 2014.

Missade du mitt inlägg om Oljefondens syn på hållbara investeringar så hittar du det här.

EUROSIF – European Sustainable Investment Forum’s

Eurosif är en ledande icke-vinstdrivande europeisk medlemsorganisation för hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI – socially responsible investments), med uppdraget att främja hållbar utveckling inom de europeiska finansmarknaderna.

Växer snabbare än traditionell förvaltning

Mellan 2011 och 2013 växte särskilt SRI-strategin för s k. Impact Investing (att påverka) med en årlig tillväxt på mellan 20-30 %.

En viktig aspekt i Eurosif’s rapport är att hållbarhetsscreening över lag växer markant och har gjort så under många år. Vissa områden och teman mer än andra, men aggregerat är det stor skillnad i tillväxttal jämfört med traditionell förvaltning, vilket är gott att höra!

Kulturskillnader försvårar samsyn

I studien är det tydligt att det inte finns någon vidare samsyn, eller definition kring vad som faktiskt är att klassa som ”SRI”, utan att det till stora delar beror på kulturell- och historisk diversitet i Europa.

Man kan fråga sig om vi verkligen behöver samsyn på området. Rapporten och annan litteratur föreslår det. Lokala projekt och initiativ är och kommer att förbli viktiga. De bidrar till ökad kunskap, och underlättar ofta marknadsöverskridande samarbeten och regulatoriska åtgärder.

Tydliga kunskapsskillnader mellan privata och professionella investerare

Rapporten visar att kunskapsnivån mellan privat och professionellt förvaltat kapital i SRI-relaterade investeringar skiljer sig avsevärt. Därför är det heller inte förvånande att också fördelningen av förvaltat kapital inom SRI mellan dessa två grupper skiljer sig markant åt – det är privata investerare såsom du och jag som ligger långt efter.

Bristen på relevanta verktyg och information ökar skillnaderna

Den här skillnaden är ofta relaterad till bristen på verktyg och information som privata investerare har att tillgå. Utvecklingen av bra verktyg har delvis försvårats av att man inte kan enas om vad som är hållbart och inte, vilket resulterar i att informationen ofta är komplex och omständig. Det här diskuteras i både forskning och litteratur på området.

Förändring är på väg

Utvecklingen har snarare främst varit riktad mot professionella investerare. Men, i takt med att området utvecklas växer nya verktyg och koncept fram även för oss privata investerare, för att vi lättare ska kunna förstå, värdera och agera på hållbarhet i vårt sparande.

Hållbarhetsprofilen är ett exempel

Hållbarhetsprofilen är ett smart och lättillgängligt verktyg för dig som sparar i fonder. Det är skapat av Swesif (den svenska lokalavdelningen till Eurosif). Verktyget listar samtliga svenska fonder som använder sig av-, och beskriver hur de arbetar med hållbarhetskritera i sin investeringsprocess. De arbetar även för att utländska fonder ska börja redovisa sitt arbete kring detta i profilen. Det är ett verktyg som byggs ut as we speak och som vissa banker och andra aktörer redan erbjuder via sina egna plattformar. Förhoppningen är att vi snart ska kunna addera även Nordnet till den listan.

SASB (Sustainability Accounting Standards Board) är ett annat

SASB (Sustainability Accounting Standards Board) arbetar på global nivå för en regulatorisk, lagstadgad implementering av hållbarhetskritera i bolags kvartals- och årsrapporter för att vi som investerare lättare ska kunna hitta och jämföra den här typen av information mot liknande bolag. Mer om detta vid ett senare tillfälle.

Nästa gång – avkastningspotentialen

Nästa gång kommer vi att fokusera på avkastningspotentialen i ”hållbara investeringar” och kring den pågående debatten om huruvida dessa investeringar genererar över- eller underavkastning i förhållande till ”vanliga investeringar”.

Ps. Om du vill diskutera inlägget, ämnet ”hållbar finans”, eller ge förslag till framtida inlägg är du varmt välkommen att göra så antingen i kommentarsfältet nedan, eller t ex genom att ställa en öppen fråga på Nordens största sociala investeringsnätverk Shareville. Där har vi ca 60 000 medlemmar som valt att dela sina portföljer för att bli framgångsrikare i sitt sparande tillsammans. Du behöver i dagsläget öppna ett konto på Nordnet om du inte redan har ett för att ta del av Shareville.

Hösthälsningar,

Rickard
Nordnet

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Lämna en kommentar

avatar

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link