Nordnetbloggen

Är Gunnebos aktie lika säker som säkerhets-verksamheten?

Sommaren går mot sitt slut och de sista rapporterna trillar in.

Det är tur att man älskar sitt jobb och lika gärna läser bolagsrapporter eller springer runt och träffar de rapporterande bolagen som att ha semester. Att dessutom merparten av den så kallade marknaden prioriterar hängmattan när merparten av börsen bolag rapporterar i slutet av juli. Det är då som man har större chans att hinna agera på rapporterna innan den stora förvaltarmassan gör det.

Efter läsning av ett nästan oräkneligt antal delårsrapporter kan man göra vissa reflektioner. Dels har det stora antalet röda dagar och klämdagar under andra kvartalet påverkat försäljning eller produktion för de bolag som har stor Sverigeexponering. Denna effekt är verkligen inte något oväntat men tycks ändå i vanlig ordning uppfattas som överraskande. Betydligt viktigare är intrycket från vad de olika VD:arna säger sig se för utveckling för konjunkturen. Det stora flertalet verkar uppleva att konjunkturen successivt förbättras men att det fortfarande är ganska slagig och ryckigt i efterfrågan. Läser man vad de sagt de senaste tre kvartalen kan man också notera att allt fler VD:ar vågar uttrycka sig mer positivt.

På bolagsfronten är jag riktigt nöjd med rapporten i Gunnebo

http://www.gunnebogroup.com/sv/GunneboDocuments/Gunnebo-delårsrapport-andra-kvartalet-2014.pdf

Det som jag tycker är mest spännande är att se vilka regioner som har hög marginal och vilka regioner som har högst tillväxt. Som en händelse råkar dessa, i Gunnebos fall, sammanfalla.

Asian Pacific – Står för 20 % av koncernens omsättning uppvisar en tillväxt på 24 % och en rörelsemarginal på 15 %

Americas (Nord- och Sydamerika) -Står för 15 % av koncernens omsättning uppvisar en tillväxt på 9 % och en rörelsemarginal på 12 %

Jämför man med dessa regioner med koncernens stora område EMEA (Europa, Afrika och Mellanöstern), som står för 65 % av omsättningen, ser man att detta område knappt har någon tillväxt alls och att rörelsemarginalen visserligen nästan fördubblas men ändå bara når 3 %

Gunnebo 940

Källa: Strand Kapitalförvaltning.  OBS! 2014 är vår prognos

 

Man kan konstatera att VD Per Borgval & Co. håller på att stöpa om bolaget.

Aktien värderas till cirka 14 gånger vinsten för 2014, men det finns fortfarande stor förbättringspotenial som ligger en bra bit över bolagets marginalmål på 7 procent. Detta kommer dels från förbättring i Europa och dels i form av betydligt högre tillväxt i de mer lönsamma regionerna.

Marknadens så kallade ”professionella” investerare är ännu underinvesterade i bolaget då man anser att bolaget har en för stor exponering mot Europa. Samt att verksamheten har haft för låg lönsamhet. Håll uppsikt på ägarförändringar! Snart tror jag de stora fiskarna kommer få upp vittringen på Gunnebo.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Johan Thorén äger inga noterade aktier utan har enbart privata investeringar i Strands två fonder. Han är delägare och anställd av Strand Kapitalförvaltning AB som i sin tur tar betalt av sina kunder utifrån vilken avkastning som levereras. Därför blir Johan indirekt påverkad av hur enskilda aktier hos kunderna utvecklas och ska således betraktas som partisk.

Eventuella investeringsbeslut som läsaren gör utifrån information på bloggen har Johan Thorén inget ansvar för. Johan Thorén utesluter härmed all garanti om kvalitet eller riktigheten av informationen i detta meddelande och avsäger sig ansvar av något slag för den information som finns i det, eller för dess överföring, mottagning, lagring eller användning på något sätt. Att investera i aktier är förknippat med risk.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

5
Lämna en kommentar

avatar
Nyast Äldst Mest gillade
Anonym
Anonym
Var började du jobba som fondförvaltare? Är det inte ”svårt” att få första jobbet?
Anonym
Anonym
Hej Fredrik, Det är tyvärr ganska svårt att få börja jobba som förvaltare. Ofta har man en bakgrund som finansanalytiker. Jag hade både jobbat med analys och mäkleri när en förvaltare undrade om jag inte ville börjar som förvaltare för olika privatkunder. Fondförvaltare blev jag först 2007 på Strand kapitalförvaltning.
Anonym
Anonym
Sett från ett timing-perspektiv. Ifall Putin bestämmer sig för att förbjuda all kommersiell flygning över Ryssland från USA och Europa till Asien. Skulle en sådan åtgärd orsaka en betydligt större dipp eller likvärdig dipp på börsen, jämfört med om det blir öppet krig i Ukraina eller om IS (ISIS) sprider sig ännu mer i Mellanöstern?
Anonym
Anonym
Hej, Att Putin svarar på västvärldens olika sanktioner med att införa egna sanktioner är inte så oväntat. Om däremot kriget i Ukraina skulle trappas upp ytterligare eller att IS skulle få ett stort inflytande i Mellanöstern tror jag att det skulle sprida betydligt större oro i finansvärlden.
Anonym
Anonym
Tackar för input!

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link