Nordnetbloggen

Att använda optioner för att effektivisera skatten

Inga uppskovsmöjligheter

Eftersom en privatperson inte har möjlighet att få uppskov med skatten kopplat värdepappersaffärer så kan det bli stora obalanser från ett år till annat. Ena året kanske börsen stiger kraftigt och du gör bra affärer vilket skulle innebära skatt på kapitalvinster. Andra året kanske börsen faller lika mycket och dina affärer går lika dåligt. Även om dina affärer för dessa två år innebär nollresultat så kommer du förmodligen att ha förlorat pengar pga. skatten. Året du hade stora vinster fick du betala 30 procent i skatt och året efteråt när du hade motsvarande förluster fick du genom reduktion bara utnyttja 70 procent av förlusten att dra skattemässigt mot din löneskatt.

Optioner skapar möjligher

Men det finns faktiskt möjligheter att balansera vinster och förluster mellan år för den som är väl bevandrad med optioner. Du kan nämligen plocka fram omedelbara vinster genom att utfärda långa optioner. Den som utfärdar en option får alltid en premie och denna premie skall (om optionen löper längre än ett år) beskattas omedelbart som kapitalinkomst. För optioner som har en kortare löptid än ett år gäller att premieintäkten skall tas upp till beskattning det år som den förfallit, eller vid det tillfälle utfärdaren är fri från förpliktelser (alltså har stängd positionen).

Optioner kräver kunskaper

Även om detta låter tämligen enkelt att genomföra så är det förenat med stora risker. Att utfärda optioner är särskilt riskabelt då du inte äger några av de underliggande aktierna (utfärda optioner naket). Man skall aldrig försöka sig på att genomföra denna typ av transaktion om man inte har fullständig koll på vad man gör.

Skattehälsningar

Günther Mårder

Om du vill följa mina snabba kommentarer om marknaden: https://twitter.com/gunthermarder

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Lämna en kommentar

avatar

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link