Nordnetbloggen

Att oljan faller är ur flera perspektiv ett oroande tecken

Oljepriset (Brent Crude Oil) har sett sitt största fall på fyra år! Från 115 dollar per fat i somras till en nivå idag runt 85 dollar. Det är ett fall på 26 %!

 

Vad ligger bakom ett så plötsligt fall? Självklart spelar den starka dollarutvecklingen en roll men det är långt ifrån hela förklaringen. Även USA:s  minskade beroende av att importera olja när nu den amerikanska skiffergasrevolutionen förser nationen med energi är en del av förklaringen. Skifferfyndigheterna är dock inget nytt som helt plötsligt gått upp för marknaden och därför tryckt ned oljepriset. Dessa energitillgångar som gömmer sig i skiffer kommer sannolikt att ha en mer långsiktigt effekt på marknadspriserna. En faktor bakom fallet är antagligen också de oroande konjunktursignalerna som börjar synas i Europa och Kina. Skulle vi verkligen stå inför en vikande konjunktur på dessa marknader kommer efterfrågan på en hel rad med naturtillgångar också mattas.

 

Beroende av ett högt oljepris

Vad får ett sjunkande oljepris för konsekvenser, frånsett att bensinen blir billigare för oss konsumenter? Tidningen The Telegraph har en intressant artikel i ämnet: http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/11140156/World-on-the-brink-of-oil-war-as-Opec-bickers-over-price.html

Här framgår det att sex OPEC-stater behöver ha ett oljepris över 120 dollar för att få sina ekonomier att gå ihop. Allra värst är det för Iran som behöver ett oljepris på 135 dollar! Det är också Iran som högljutt propagerar för att Opec måste vidta åtgärder för att sänka produktionen och därmed få upp priset.

 

Ryssland

Även Ryssland drabbas. De har en relativt ineffektiv och kostsam produktion samtidigt som de statliga utgifterna ökar. Detta medför att Ryssland behöver ett oljepris på över 100 dollar för att få ekonomin att gå ihop. Dessutom har Rysslands försäljning av gas till Europa börjat sjunka. Det ryska gaspriset är kopplat till oljepriset, så när oljepriset sjunker avtar samtidigt Rysslands intäkter från gasförsäljning till Europa.

 

Att försäljningen av rysk gas i Europa avtar är delvis ett resultat av de amerikanska skiffergasfyndigheterna. Inte för att så mycket amerikansk gas ännu hunnit komma till Europa utan genom att USA frångått kol i sina kraftverk till förmån för egen gas. Det är också detta som gör att USA är ett av få länder i världen som sänker sina koldioxidutsläpp. USA:s minskande kolanvändande leder till ökat utbud av kol och lägre kolpriser i övriga världen. Europa föredrar billig amerikansk kol framför dyr rysk gas. Vilken växthushuseffekt detta medför vill man helst inte tänka på.

USA 2013 Johan Thorén och David Lindström1

Johan Thorén och David Lindström besöker oljeborrning vid Eagle Fordfältet i Texas, USA 2013.

Oljepriset kommer sannolikt att kortsiktigt rekylera upp

Att starka krafter har intresse av att hålla oljepriset på en nivå över 100 dollar är intressant! Dessa länder lär inte vara handlingsförlamade och i vanliga fall brukar oljeexporterande länder helt enkelt minska sin produktion, för att på det viset hålla priset uppe. Det kommer vi antagligen att få se snart igen, men frågan är dock om de denna gång har samma intressen. Relationerna mellan flera av medlemsländerna är för närvarande ganska infekterade så det är inte säkert de kan enas om att minska produktionen. Det finns därför risk för ökad geopolitisk spänning om oljepriset långsiktigt etablerar sig på dagens nivå. Säkraste garantin för att hålla oljepriset uppe är en global ekonomisk tillväxt vilket i sin tur kräver geopolitiskt stabilitet.

Johan Thorén – som du kan följa på Twitter här.

………………………………………………………………………………………………….

Johan Thorén äger inga noterade aktier utan har enbart privata investeringar i Strands två fonder. Han är delägare i och anställd av Strand Kapitalförvaltning AB som i sin tur tar betalt av sina kunder utifrån vilken avkastning som levereras. Därför blir Johan indirekt påverkad av hur enskilda aktier hos kunderna utvecklas och ska således betraktas som partisk.

 

Eventuella investeringsbeslut som läsaren gör utifrån information på bloggen har Johan Thorén inget ansvar för. Johan Thorén utesluter härmed all garanti om kvalitet eller riktigheten av informationen i detta meddelande och avsäger sig ansvar av något slag för den information som finns i det, eller för dess överföring, mottagning, lagring eller användning på något sätt.

Att investera i aktier är förknippat med risk.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

5
Lämna en kommentar

avatar
Nyast Äldst Mest gillade
Anonym
Anonym
Är det en signal om en stundande större rekyl i marknaden tro? Eller rent av en större nedgång?
Anonym
Anonym
Hej Simon, nej jag tror inte det blir någon större nedgång. Skulle dock något av de ”svarta moln” som finns på himlen, där geopolitiska spänningar är ett av dem, utvecklas till ett oväder finns det en risk för sur börs.
Anonym
Anonym

Anledningen till att reaktionen blev så kraftig var väl att man hade räknat med att Saudi skulle minska sin produktion (det är framförallt de som brukar minska produktionen, de andra OPEC-staterna producerar så mycket de kan) för att stabilisera priset. Men på sistone har signaler kommit att Saudi kanske inte är villiga att minska produktionen så som marknaden hade räknat med, t.ex. hög produktion i september, och idag rapporterar Bloomberg att OPEC troligen har haft den högsta produktionen på 14 månader nu i oktober. Lägg där till att oljeproduktionen växer på flera håll i världen (inte bara USA), så tror… Läs mer »

Anonym
Anonym
Ja, du. En annan anledning är att både USA och Saudi producerar till max, delvis för att försöka sparka igång USA:s, EU:s ekonomi och delvis för att ge Ryssland problem med statsfinanserna. Låga priser är även dåligt för exempelvis Syrien och bra för Europa som då blir lite mindre beroende av rysk gas. Så det finns flera skäl för en del aktörer att pumpa ut lite extra på marknaden. Under tiden så blir China mer energieffektiva och detsamma gäller Europa, men ett lågt pris gör att denna process går långsammare så i ett längre perspektiv gynnar det producentländerna.
Anonym
Anonym
Profetia: Det kommer utbryta ett kaos, en ekonomisk förvirring breder ut sig, som först drabbar Europa och sedan påverkar Japan, USA, Kanada och alla andra nationer. Världens ekonomer kommer att stå rådvilla

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link