Nordnetbloggen

Back to börs – Bredda aktiekunskaperna inför börshösten

Börshösten står för dörren och det är dags att göra sig redo. Det finns både utmaningar i form av eskalerande handelskrig, ett hårt Brexit och inte minst en avmattade global ekonomi. Samtidigt kommer det uppstå möjligheter, men det gäller att ha rätt mindset och en bra verktygslåda i form av kunskap om hur man ska förhålla sig. Detta var temat för detta webinar som du kan se i videon ovanför.

Börsens potential på lång sikt

Bilden ovan visar stockholmsbörsens graf inklusive utdelning. I tabellen under så har jag räknat ut hur sannolikheten för positivt utfall ser ut efter en viss tidsperiod. Exempelvis första kolumnen för 1 månad så har jag räknat på alla månadsperioder under dessa +70år. 61% av alla månader har varit positiva, det är totalt 539 positiva månader.

Brytpunkten tycks vara vid 10år, historiskt sett så har varje 10års period varit positiv. Även om du började aktiespara på toppen av IT bubblan i mars år 2000 så hade fortfarande ett positivt utfall efter 10år.
Sen är skillnaden stor i högsta värdet och lägsta värdet, den bästa 10års perioden gav 1740% samtidigt som den sämsta 10års perioden gav fjuttiga 19%.

Men poängen är att långsiktighet lönar sig. Det har varit enklare att hantera portföljen om man har ett mindset av långsiktighet. Exempelvis 1års perioder så är 77% positiva, men bästa 1års perioden gav 133% och sämsta gav -45%. Med andra ord så kan mycket hända på kort sikt, våga lyfta blicken och fokusera på att investera på lång sikt så har det varit ganska enkelt: Köp aktier och behåll – den kanske mest framgångsrika strategin.

Från ett år till ett annat

I diagrammet på förra bilden så ser du den genomsnittliga avkastningen för alla 1års perioder var 15%. Värt att tänka på att den siffran inte är inflationsjusterad, utan vad börsen inklusive utdelning gett under den tiden.

Men i praktiken så är det inte några stabila 15% du kan förvänta dig. Grafen ovan visar alla kalenderår tillbaka till 1980. Det är inte ett enda år som faktiskt ger avkastningen 15%. Om man kollar intervallet 10-20% så är det enbart 4st kalenderår som faller inom det spannet.

Med andra ord; Börsen kommer att leverera ett mer volatilt utfall. Ibland råder det eufori på börsen och ibland total pessimism. Men flest staplar hittar du på positivt utfall.

Hösten sämre halvåret

Om man delar upp börsåret i två halvor så brukar man prata om det positiva halvåret som våren. Det finns en gammal sägen; Sell in may, and stay away. Alltså att efter maj månad så påbörjas det sämre halvåret på börsen.
Om vi kollar historiskt så stämmer detta i viss mån. Grafen ovan visar till vänster stockholmsbörsens utveckling inklusive utdelning under perioden sista november till sista maj. Till höger ser du den motsatta tidsperioden.

Det är ett tydligt mönster av uppgång under våren, dels styrd av att utdelning betalas ut. Vissa år har hösten faktiskt gett positiv avkastning men det är också ett gäng år som ger kraftigt negativ avkastning.

Om man istället kollar på perioden sista oktober till sista april så har det gett ett bättre utfall.

Min poäng är att börsen brukar kallas för en vintersport, kring november/december börjar många köpa på sig inför den kommande utdelningssäsongen som sker under våren. Jag tycker det är en bra idé att ha med sig detta när vi nu går in i börshösten.

Aktieutdelningens betydelse

Aktieutdelningen har bidragit till stor del av den totala avkastning som skapats på stockholmsbörsen under senaste århundradet. Den blåa linjen visar hela stockholmsbörsen inklusive utdelning, den gråa är bara prisutvecklingen.

I enskilda aktier har utdelningen varit den avgörande faktorn till avkastning. Telia är kanske det tydligaste exemplet. Aktien har fortfarande ett pris under noteringskursen år 2000, men om man återinvesterat utdelningen så har det vägt upp för fallet.

Ett bolag som Investor har haft en fin utveckling på aktiepriset, adderar man på utdelningen så ger det givetvis extra skjuts. Att återinvestera utdelningen har varit väldigt gynnsamt.

För den som vill leta efter utdelningsaktier så är detta bra parametrar att söka på.

 • Hög utdelningstillväxt
  Gärna 10år av stigande utdelning, eller åtminstone inte sänkt utdelningen under dessa åren.
 • Hög lönsamhet
  Jag gillar nyckeltalet ROE, det mäter vinsten i förhållande till det egna kapitalet(EK). Ju högre vinst och mindre EK som behöver hållas i bolaget desto högre ROE. Högre innebär effektivare vinstmaskin.
 • Rimlig utdelningsandel
  Om för hög del av vinsten delas ut, så blir det svårt att förbli konkurrenskraftig framöver. Så rimlig utdelningsandel är att eftersträva, men inte för låg heller. Om du nu letar utdelningsaktier så vill du att bolaget premierar utdelning. Upp till 80% utdelningsandel är en ganska rimlig nivå, flesta bolag brukar ligga kring 50-60% av vinsten delas ut.
 • Rimlig direktavkastning
  Högre direktavkastning är egentligen det man vill ha, det betyder att du får mer utdelning för dina pengar. Men samtidigt så måste man komma ihåg att utdelningen är ett nollsummespel för företaget. Det är pengar som lämnar kontot till aktieägarna. Om direktavkastningen är hög så finns det anledning att anta att utdelningen kan komma att sänkas framöver. Kring 2,5% och uppåt är en bra direktavkastning.

Fokus på riskspridningen under hösten

Fundera över om du har tillräcklig riskspridning i portföljen. Minst 10 aktier och/eller 5 fonder, sen efter tycke och smak beroende på om du har tid och ambition att följa upp dina investeringar.
Om du oroar dig för turbulentare tider så är det en bra idé att redan nu se över portföljens konstellation.

Att sprida sig lite även utomlands kan vara en sund idé. Svenska börsen utgör ungefär 1% av det totala börsvärdet på global nivå. Dels så finns det bolag som vi inte riktigt har i Sverige, så som stora teknikjättar som man hittar i USA eller olja och laxbolag som man hittar i Norge. Så dels är utländska investeringar ett bra sätt att bredda portföljen.

Dessutom får du ett skydd mot fortsatt fall på den svenska kronan. Om du köper utländska aktier så påverkas din avkastning av skillnaden mellan SEK och den valutan i det land du investerar. Om det är amerikanska aktier du köper så kommer du påverkas av SEK/USD kursen, om dollarna stärks mot kronan så får du en extra avkastning utöver hur aktien rör sig. Men motsatsen uppstår om dollarn skulle försvagas mot kronan.

Samt att det finns marknader som inte påverkas av de problem vi har här hemma. Även om vi har en global värld så är Brexit och handelskonflikt styrt till Europa, USA och Kina. Några marknader kan till och med komma ut som vinnare på grund av de konflikter som förs här i närområdet.

Håll dig uppdaterad och håll huvudet kallt

Vad nu börshösten har att erbjuda får vi se. Det finns klart orosmoln på börshimmelen, men det är inte utan att det också skapar bra affärsmöjligheter. Det gäller att vara på tårna och försöka tänka rationellt så kan du ta dig igenom börshösten som en vinnare.

Hur förbereder du dig? Något som du lägger lite extra vikt vid nu inför börshösten? Dela gärna dina tankar i kommentarsfältet nedan.

/Alexander Gustafsson

Alexander Gustafsson
Alexander Gustafsson
Investeringscoach på Nordnet

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
2 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest gillade
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer
Eva
Eva
2020-03-07 15:25
Tack för dina undervisningar, alltid så bra och tydliga!

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link