Nordnetbloggen
Alexander Gustafsson
Investeringscoach på Nordnet

Betydelsen av känslor vid trading

Jag hade nyligen ett väldigt spännande samtal om känslor i aktiehandel med Ekon.Dr Emelie Fröberg på Handelshögskolan i Stockholm. Det finns en möjlighet för dig att bidra till vidarestudier av detta, mer information i slutet av inlägget.

Nytt landskap

Finansmarknader har på senare år genomgått en enorm förändring. Tidigare har det funnits institutionella traders, alltså personer anställda vid till exempel banker, som kunnat ta höga risknivåer utan att riskera sin egna privata förmögenhet. Det finns många exempel på traders som därmed även förlorat absurda mängder pengar, såsom Nick Leeson (förlorade $1,4 miljarder) eller ”The London Whale” (Bruno Iksil förlorade minst $2 miljarder).

Idag finns få institutionella traders kvar. Dessa har istället ersatts av å ena sidan robothandel, å andra sidan privata aktörer – två väldigt starka motpoler. Robothandel är helt fri från känslor. Privata handlare känner däremot kanske allra mest, givet att de handlar med sina egna förmögenheter.

Känslor i affärer

I klassiska teorier kring finansmarknader och portföljhantering så får känslor väldigt lite utrymme. Finansmarknader beskrivs som effektiva, alltså att investerare agerar som om att de vore rationella. Därmed reflekteras all tillgänglig information i priserna. I portföljteori antas investerare vilja maximera avkastning och minimera risk och rekommenderas därför att diversifiera sina innehav i en marknadsportfölj.

Det var först när forskarna började tillämpa psykologiska teorier på marknader som dessa klassiska teorier kom att ifrågasättas, inom forskningsfältet benämnt beteendefinans. Studier inom beteendefinans har till exempel uppvisat att personer värderar beslutsalternativ utifrån olika referenspunkter. Påföljden är att individer undviker risk i situationer avseende säkra vinster, medan de tar mer risk för att undvika förluster.

På finansmarknader har studier visat att aktieinvesterare behåller förlustbringande värdepapper för länge medan de säljer vinstrika värdepapper för snabbt. Studier inom beteendefinans har även visat att investerare tenderar att överskatta precisionen av deras slutledningar och att de är överdrivet säkra på sina kunskaper – så kallad överkonfidens – och därmed handlar för ofta. Detta leder till förluster och onödiga kostnader.

Behavioral finance

På senare år har en ny litteratur kallad emotionell finans börjat intressera sig för den roll som känslor spelar vid finansiellt beslutsfattande. Att känslor spelar roll för traders har forskningen kunnat visa, men vilken roll känslorna har för beslut och prestation är tvetydigt. Emotioner har visats ha en positiv effekt på beslut, då individers uppmärksamhet och allokering i minnet ökar i samband med en känslomässig reaktion. Å andra sidan påverkar känslor förmågan hos individer att ta del av innehållet i information och ökar därmed risken för snedvridningar (biases) i beslut.

Studier av privatinvesterare har sett att en effektiv emotionell reglering, alltså att identifiera och särskilja sina känslor, tog bort sådana negativa effekter av emotioner. Tidigare studier av institutionella traders har på liknande sätt visat att de traders som reglerade sina känslor effektivt hade betydligt högre bonus (alltså presterade bättre) än de traders som till exempel lämnade kontoret när känslorna blev för starka.

Slutligen har experiment visat att när traders hade försatts i ett negativt känslotillstånd så presterade dessa bättre än handlare som hade försatts i ett positivt känslotillstånd. Dock har dessa studier fokuserat på institutionella traders, så det är oklart vilken roll känslor spelar hos moderna finansmarknader.

Forskning på Handelshögskolan Stockholm

Emelie och hennes team på Handelshögskolan i Stockholm vill nu bjuda in dig till att delta i deras forskningsprojekt som ämnar att vidare studera relationer mellan känslor, beslut och prestation hos privata aktiva traders.
Mer information om forskningsprojektet, dess upplägg, vad det innebär att delta och hur anmälan går till finns på: https://www.hhs.se/trader

Forskningsprojektet är finansierat av Handelsbankens forskningsstiftelser och bedrivs av Assistant Professor Emelie Fröberg och Associate Professor Patric Andersson vid Handelshögskolan i Stockholm.

 

Vad är dina tankar? Hur påverkar känslor dina aktieaffärer idag?
kommentera gärna.

/Alexander Gustafsson
Investeringscoach Nordnet

Alexander Gustafsson
Investeringscoach på Nordnet

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Lämna en kommentar

Var den första att kommentera

avatar
wpDiscuz

Nordnets veckobrev

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Anmäl

Anmäl
Nordnets veckobrev
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Håll mig uppdaterad
close-link