Nordnetbloggen

Bostadsbyggandet måste följa befolkningstillväxten

Bostadsmarknaden fungerar som marknader gör mest och priser sätts utifrån utbud och efterfrågan. Så långt allt väl. Men det finns något som gör att marknaden för bostäder inte fungerar riktigt som man förväntar sig.

Stigande priser på bostadsmarknaden brukar betyda att det blir mer lönsamt för producenterna av såväl småhus som flerfamiljshus att öka sin byggtakt. Särskilt om producenterna kan se att prisökningen inte bara är tillfällig.

Men tyvärr är inte bostadsmarknaden så enkel. Det finns massor av ingrepp i marknaden som gör att de normala marknadskrafterna sätts ur spel. Börjar man titta ur ett bredare perspektiv kan man också se att det finns många faktorer som förändrar spelreglerna på marknaden: skatteregler, regler kring byggnation, marktillgång, hyresregleringar, räntemarknaden, bolånetak mm.

Alla dessa faktorer m.fl. bär delar av förklaringen till varför priserna har stegrats men jag tänkte fokusera på den mest grundläggande frågan. Det byggs för lite!

SCB tar löpande fram prognoser för befolkningstillväxten i vårt land och relaterar detta till antalet påbörjade bostäder. En intressant graf för att se hur utbud och efterfrågan utvecklas – och därmed kunna förutspå prisförändringar.

Påbörjade bostäder och befolkningstillväxt

I grafen ovan kan vi se hur befolkningsökningen och antalet påbörjade bostäder följt varandra rätt väl under perioden 1990-2005. Visst finns det många extremår såsom 1993 och 1994 då befolkningen steg dramatiskt utan att nybyggandet tog fart och därefter 1996-1999 då påbörjade bostäder var betydligt högre än befolkningstillväxten. Men det mest intressanta är att studera perioden från 2006-2012 då befolkningsökningen ökat kraftigare än på 12 år samtidigt som nybyggandet av bostäder har successivt minskat med en extra kraftig dipp under finanskrisen.

Jag vill mena att vi här återfinner en av de viktigaste orsakerna (tillsammans med lågt pris på pengar) till att bostadsmarknaden har blivit så het.

Ska man då bara låta marknaden få lösa sina problem utan inblandning. En liberal fundamentalist skulle nog förespråka detta. Men enligt min mening så är marknaden långt ifrån fri i dag – varför det kan finnas anledning till olika former av insatser.

Vad tror du skulle hända om man tvingade kommuner att bli mer generösa i sina stadsplaner?

Vilka konsekvenser skulle det få om man avskaffade den kommunala fastighetsavgiften för alla nya hus i tio år?

Vad tror du skulle hända om man accepterade avsteg från bolånetaket och tillät en belåning upp till 90 procent vid finansiering av nybyggnation?

Vad tror du skulle hända om man avskaffade hyresregleringen och släppte marknadshyror fria?

Och kanske mest intressant – vad händer om allt detta sker samtidigt?

Avslutningsvis kan det vara klädsamt att förklara varför jag i min roll som sparekonom ger mig in i denna debatt? Svaret är att jag ägnat en hel del tid åt att studera de aktörer på börsen som påverkas av detta omfattande problem. Mest målande exempel är förmodligen Götenehus Group vars aktie tappat 95 procent sedan toppen 2007. I takt med den minskade efterfrågan på småhus har balansräkningen försvagats kraftigt och en ytterligare emission kan mycket väl bli aktuell snart. Men jag vill ändå tro att vändningen kommer – det är bara en fråga om tid. Kanske var det därför som jag fiskade upp en liten knippa aktier i bolaget i dag, även om jag avvaktar innan jag vågar köpa några större poster.

Bygghälsningar

Günther Mårder

Tidigare har jag även skrivit om inställning till lån vilket också påverkat prissättningen av bostäder i Sverige. Här kan du läsa mer om det:

Dö skuldsatt är det ett problem?

 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Lämna en kommentar

avatar

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link