Nordnetbloggen

Därför har risken i de mindre bolagen sjunkit

Många aktieintresserade har lyft på ögonbrynen över småbolagens styrka, samtidigt som finansiella akademiker rivit sitt hår och sagt att mindre bolag som grupp omöjligen kan uppvisa lägre risk än stora bolag mer än vid endast slumpmässiga tillfällen.

Jag anser att en av orsakerna till styrkan och den ökade stabiliteten hos de mindre bolagen beror på att allt fler institutionella investerare har ökat sitt  användande av terminer och ETF:er.

En trend som blir allt tydligare, är när stora förvaltarorganisationer eller så kallade institutionella investerare minskar den klassiska aktieanalysen och ”stockpickingen”, för att övergå till att nästan bara allokera mellan olika tillgångsslag. Istället för att plocka ut de aktier som de tror mest på för sin aktieexponering, så köper de istället helt enkelt in ”index” för att nå den exponering man önskar. Detta är kostnadseffektivt och skapar stordriftsfördelar så länge marknaden är lugn och stabil. Eftersom många av dessa organisationer är övertygade om att marknaden är perfekt tror de således inte att det är lönt att analysera enskilda bolag och kan då avstå från dyr aktieanalys.

Problemet är dock att när man handlar ”index” så sker detta ofta med terminer, ETF:er eller liknande instrument. Dessa tillhandahålls av banker och mäklarhus som i samma sekund köper eller säljer underliggande aktier i index för att inte ta risk i den position som ”index-affären” medför. De aktier som handlas är enbart de största bolagen med störst omsättning i sin aktie. Vid situationer där många institutioner samtidigt beslutar sig för att agera på ett liknande sätt blir effekten på aktiemarknaden betydande. I september kunde vi en dag se hur amerikanska Nasdaq-index föll på öppning med nästan 8 %! De allra största bolagen i detta index (några av världens största bolag) föll med över 25 % på bara några minuter. Detta berodde på att flera institutionella förvaltare började oroa sig för konjunkturen i Kina och nästan samtidigt beslutade sig för att minska sin aktieexponering. När banker och mäklarhus tvingades att samtidigt sälja underliggande aktier, så sökte deras handlarrobotar efter likviditet, d.v.s. stor omsättning i aktien som möjliggjorde att de på sekunden kunde sälja iväg ”risken”. Det medför alltså att det är de största bolagen med den största likviditeten som köps eller säljs. Effekten blir ökad kursrörelse för stora bolag och därmed också ökat betavärde och risk. För risk är just kursrörelse.

 

1392574788_9f098aa721_b

Med ett bolags betavärde menas den benägenhet som aktien har att röra sig jämfört med index. Rör sig aktien mer än index, t.ex. stiger kraftigare när börsen stiger och omvänt faller mer när börsen backar, så har ett sådant bolag ett betavärde som är större än 1. Rör sig kursen mindre än index är betavärdet mindre än 1. Ett bolag som således rör sig precis som index (t.ex. en indexfond) har betavärde 1. En gammal sanning är att mindre bolag har större slagighet i sin kursutveckling då handeln i aktien ofta är tunn och bolagen är mindre mogna och deras resultat är också svårare att prognostisera vilket kan leda till större kursrörelser.

Det vi nu ser är ett handlarmönster som vänder upp och ned på denna sanning. Det var inte länge sedan man hörde robothandelns försvarare argumentera att den automatiserade handeln skulle minska slagigheten och sänka betavärdet.

Det ökade användandet av bl.a. terminer och ETF:er är här för att stanna och därmed får vi lov att lära oss att betavärdet inte nödvändigtvis alltid ska vara högre för mindre bolag.

För oss aktieintresserade som inte tror på en perfekt marknad blir det snart julafton när allt fler aktörer övergår till indexförvaltning och lämnar fältet öppet för ”stockpickers”.

Have you finished your Christmas shopping?
Have you finished your Christmas shopping?

Johan Thorén – som du kan följa på Twitter här.

………………………………………………………………………………………………….

Johan Thorén äger inga noterade aktier utan har enbart privata investeringar i Strands två fonder. Han är delägare i och anställd av Strand Kapitalförvaltning AB som i sin tur tar betalt av sina kunder utifrån vilken avkastning som levereras. Därför blir Johan indirekt påverkad av hur enskilda aktier hos kunderna utvecklas och ska således betraktas som partisk.

 

Eventuella investeringsbeslut som läsaren gör utifrån information på bloggen har Johan Thorén inget ansvar för. Johan Thorén utesluter härmed all garanti om kvalitet eller riktigheten av informationen i detta meddelande och avsäger sig ansvar av något slag för den information som finns i det, eller för dess överföring, mottagning, lagring eller användning på något sätt.

Att investera i aktier är förknippat med risk.

 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Lämna en kommentar

avatar

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link