Nordnetbloggen

De två kommande månaderna kommer vara viktiga både för börsen och regeringen

Väldigt snart närmar vi oss utdelningsperioden. Bara för OMX bolagen är det knappt 200 miljarder som ska skiftas ut till aktieägarna. Den 17 mars rivstartar utdelningssäsongen med både Handelsbanken och Nordea som på en och samma dag betalar ut 38 miljarder kronor. Därefter följer SEB den 23 mars med 12 miljarder. Verkstadsbolagen levererar sin utdelning först under april

Det blir intressant att se hur pass ”dyra” årets utdelningar blir. Det vill säga hur mycket kurserna går ned i och med att utdelningen avskiljs. Matematiskt ska kursen sjunka lika mycket som utdelningen är i kronor. Kom ihåg att själva OMX-index inte är justerat för utdelningar så detta index kommer med stor sannolikhet vika nedåt i och med de stora utdelningsdagarna.

Den stora frågan är dock vad aktieägarna kommer att göra med sina nyvunna utdelningspengar? Är tilltron till ekonomin och börsen tillräckligt stark för att pengarna kommer att återinvesteras eller väljer man att avvakta?

17275102686_8503151543_b

I rådande nollräntemiljö har en hel del kapital som egentligen hör hemma i räntemarknaden tvingats söka sig till tillgångsslaget aktier för att hitta avkastning. Faran finns att en del av dessa investerare väljer att efter erhållna utdelningar, åter växla tillbaka till räntor. Det finns således en risk för ett liknande kursmönster som vi såg förra året.

 

Regeringskris under uppsegling?

Någon gång under dessa två utdelningsmånader tror jag också att sannolikheten är hög för att vi får se en ökad inrikespolitisk oro. Redan i min nyårsblogg skrev jag om varför jag tror att Löfven snart väljer att ombilda regeringen. Sedan dess har spänningarna mellan regeringspartierna ökat och när Fridolin i förra veckan lanserade en flyktingpolitik som går ”stick i stäv” med den politik som den regering han själv ingår i driver, kan jag bara tolka detta på ett sätt. Nämligen att Mp förbereder sig för att överge regeringssamarbetet. Skulle detta ske försöker antagligen Löfven regera i minoritet med stöd av ”hoppande majoritet”. De borgerliga partierna vill sannolikt inte ännu ha ett omval (detta förklarade jag också i nyårsbloggen) så en minoritetsregering har förutsättningar att fungera, i alla fall, de första 10-12månaderna. Även om detta givetvis skulle skapa en hel del oro tror jag inte det får någon större eller längre effekt på börsen.

Johan Thorén – som du kan följa på Twitter här.

………………………………………………………………………………………………….

Johan Thorén äger inga noterade aktier utan har enbart privata investeringar i Strands två fonder. Han är delägare i och anställd av Strand Kapitalförvaltning AB som i sin tur tar betalt av sina kunder utifrån vilken avkastning som levereras. Därför blir Johan indirekt påverkad av hur enskilda aktier hos kunderna utvecklas och ska således betraktas som partisk.

 

Eventuella investeringsbeslut som läsaren gör utifrån information på bloggen har Johan Thorén inget ansvar för. Johan Thorén utesluter härmed all garanti om kvalitet eller riktigheten av informationen i detta meddelande och avsäger sig ansvar av något slag för den information som finns i det, eller för dess överföring, mottagning, lagring eller användning på något sätt.

Att investera i aktier är förknippat med risk.

 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Lämna en kommentar

avatar

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link