Nordnetbloggen

Dö skuldsatt – är det ett problem?

Under många år har jag funderat över frågan kring hur vi uppfattar pengar och pengars värde. Funderingarna tenderar att ganska fort växa och bli filosofiska, men jag kan ändå urskilja några mer substantiella mönster som kan vara av praktisk betydelse när vi funderar över den ekonomiska utvecklingen i stort och smått.

Observationen handlar om olika generationers inställning till skulder. Hos de som är födda på 50-talet eller tidigare möter jag ofta en inställning att skulder skall vara temporära och därmed betalas av. En skuld jämställs inte sällan med en börda, och bördor ska man frigöra sig ifrån. Pengars värde blir påtagligt för denna grupp och deras inställning till pengar gör denna grupp mer försiktig när det kommer till konsumtion.

Ser vi sedan till gruppen som är födda under 60-talet fram tom 80-talet så tycks jag kunna urskilja en tydlig trend. Nämligen att med sjunkande ålder följer en lättvindigare inställning till pengars värde. Kanske skulle man kunna göra analysen att ekonomisk nonchalans tillhör ungdomen men denna slutsats haltar enligt mig. För att bevisa detta kan man ställa samma fråga till en person född på 50-talet och en person född på 80-talet: När du köpte din första bostad – såg du då framför dig att du skulle kunna betala av bostadslånen under din livstid?

För de flesta födda på 50-talet så var det en självklarhet att kunna betala av sina bostadslån – även om det för de flesta skulle innebära många tiotals år av amorteringar för att lyckas. Men när jag ställer samma fråga till de 80-taliset som senaste åren har köpt sin första bostad (särskilt i gruppen som bosätter sig i attraktiva delar av i Malmö, Göteborg och Stockholm) så fnyser de flesta och säger – omöjligt! För dagens unga generation innebär ett bostadsköp med tillhörande flermiljonslån en praktisk omöjlighet att ens under en livstid klara av att återbetala lånen.

När en sådan grundinställning breder ut sig har vi fått en kraftigt förändrad syn på pengars värde. För vad spelar det för någon roll om man lämnar jordelivet med tre eller fem miljoner i skuld? Detta innebär också att det blir mer accepterat att använda bostaden och eventuella orealiserade värdestegringar som säkerhet för att plocka ut nya lån och därmed öka det konsumtionsmässiga svängrummet.

Jag är övertygad om att denna förändrade inställning till pengars värde kommer att få stora effekter på samhället. Nya obalanser kommer att skapas och antalet personliga tragedier kopplade till fallerad privatekonomi kommer att öka framöver.

Dystert värre, kan man tycka. Men det roliga i sammanhanget är att dagens unga faktiskt har möjligheten att påverka framtiden själva. Men mycket handlar om inställning och att våga bryta mönster som har bildat norm i samhället.

Håller du med mig om denna trendspaning? Och tror du i sådana fall att detta är, eller kommer att bli, ett stort samhällsproblem?

Berätta vad du tycker!

Sparhälsningar / Günther Mårder

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

1
Lämna en kommentar

avatar
Nyast Äldst Mest gillade
Anonym
Anonym
Jag tror absolut på det. Jag tror att program som Lyxfällan bara är en försmak över hur konsumtionssamhället och den framtida ångesten kommer att bli. Vi som är födda på 80-talet ser inte pengars värde för vad de är och många har inte lärt sig vikten av sparande. Det är viktigare att ha den senaste Iphonemodellen än att ha en telefon som gör det som den är tänkt till. Tror det blir många unga med sms-lån i framtiden som inte vet hur de ska göra med resten av sina liv.

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link