Nordnetbloggen

Hållbara placeringar och etiska fonder.

För ett tiotal år sedan började begreppet etiska placeringar att sprida sig i finansbranschen. Det första steget var att vissa förvaltare började undvika placeringar i enskilda branscher. Genom att undvika att placera pengar i företag verksamma inom industrierna för vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi skapas en profil som, enligt västerländsk norm, kan betraktas som etiskt.

Exkludering utifrån bransch

Flera fondbolag har profilerat sig som etiska förvaltare och använder detta som en konkurrensfördel i jakten på nya investerare bland både professionella aktörer och privatsparare. Normalt prissätts dessa förvaltningsprodukter något högre jämfört med sina konkurrerande alternativ som inte uttalat någon etisk inriktning. Denna typ av etisk förvaltning kallas ofta för exkludering utifrån bransch. Många multinationella bolag kan vara svåra att bedöma eftersom de ofta har en mängd olika verksamheter i olika dotterbolag. Därför brukar förvaltare stå beredda att acceptera att en viss del av omsättningen även kommer från de branscher som de väljer bort, t.ex. högst fem procent.

Exkludering utifrån internationella normer

Nästa steg i finansbranschen togs när förvaltarna även började ta hänsyn till internationella regelverk och normer. Utifrån detta kan man aktivt välja bort företag som inte lever upp till de standards eller regelverk som förvaltaren väljer att sätta som minimumnivå. Här kan det handla om företagens förmåga att leva upp till mänskliga rättigheter eller FN:s Global Compact. Många av de förvaltare som valt denna inriktning arbetar också aktivt med att genom dialog med företagen få fler att ändra sitt beteende. Denna typ av etisk förvaltning omnämns ofta som exkludering utifrån internationella normer och kallas även normbaserad urvalsprocess.

Inkludering utifrån hållbarhetskriterier

Den tredje nivån som har blivit allt vanligare på senare år utgår ifrån att förvaltarna handplockar företag som på olika sätt är föredömen och går långt i sin styrning av företaget för att uppfylla olika typer av hållbarhetsfrågor. Man skulle kunna tala om att förvaltaren väljer de bolag som är ”bäst i klassen”.  Urvalskriterierna grundar sig ofta på frågor om affärsetik, mänskliga rättigheter eller miljö och det finns en mängd olika standards som förvaltarna använder för att utföra denna selektering, Denna typ av förvaltning omnämns ofta som positiv utvalsprocess eller inkludering utifrån hållbarhetskriterier

I dag finns det över hundra olika fonder som marknadsför sig genom att vara etiska. Min förhoppning är att du nu ska kunna skilja dessa fonder från varandra genom kunskaperna om de tre olika tillvägagångssätten för att förvalta etiskt. Både på Pensionsmyndighetens webbplats  och hos Morningstar kan du göra sökningar för att finna fonder med etisk inriktning.

Etikhälsningar

Günther Mårder

Om du vill få mina snabba marknadskommentarer kan du följa mig på Twitter här. 

Vill du även veta hur du kan åka snålskjuts på etiska förvaltare och få innehållet men slippa betala för det? Då ska du läsa det här blogginlägget!

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Lämna en kommentar

avatar

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link