Nordnetbloggen

Freonernas uttåg öppnar dörren för Beijer Ref.

G&L Beijer eller Beijer Ref som det numera heter har en spännande framtid för sig. Bolaget är Europas största grossist inom kyla och luftkonditionering.

Strukturell förändring av kylmarknaden när freoner försvinner

Jag har en förkärlek att hitta bolag som står rustade att kunna dra nytta av strukturella förändringar. När det gäller den europeiska kylmarknaden sker det just nu en sådan omdaning.
Som bekant är inte freoner, ur miljömässiga hänsyn, speciellt lämpliga köldmedier. Därför har beslut fattats i Europa för ett antal år sedan om att upphöra med freoner i kylanläggningar, men att detta skulle ske successivt genom en utfasning under en 10 års period. Vi i Sverige var föredömligt snabba och tog bort freoner mer eller mindre direkt, men ju längre söderut i Europa man beger sig desto mer freoner finns det kvar. Nu börjar dock omställningstiden att rinna ut och från årsskiftet blir användandet av freoner inte längre tillåtet inom EU, vilket innebär att det kommer att vara förbjudet att fylla på köldmedier i gamla läckande anläggningar. Dessa freoner kommer i stället att ersättas med till exempel koldioxid och propan. Gemensamt för dessa köldmedier är att de kräver ett betydligt högre tryck och därför krävs system med bland annat kraftigare rör och ventiler och detta innebär att kylanläggningarna måste byggas om eller bytas ut.

3505421911_88247dcf93_b

Marknaden sväller som en bulldeg

Det spelar ingen roll vilken lösning som väljs, Beijer Ref blir med stor sannolikhet ändå inblandat. Utöver detta kommer nya importrestriktioner på köldmedier som sannolikt innebär att priserna på dessa kommer att stiga framöver. Bolaget befinner sig alltså i en dominerande position i en marknad som av regulatoriska skäl kommer svälla likt en bakdeg, under de närmsta fem åren. Lägg därtill att bolagets ledning under lång tid visat sin skicklighet i att förvärva bolag och att balansräkningen är tillräckligt stark för många fortsatta förvärv.

Märkliga kursrörelser

På senare tid har märkliga kursrörelser skett i handeln av aktien. I slutskedet av handeln har det kommit fram säljare som trycker till kursen. Eftersom handeln i aktien är tunn är kursen känslig för större och plötsliga orders. Någon verkar således ha intresse av att det varje vecka ska bli en låg genomsnittskurs. Detta är lite svårt att förstå. Visst kan det finnas en större säljare som ska sälja sin position men då brukar man, i alla fall professionella aktörer, ta mäklare till hjälp och placera posten så att säljaren får en bättre kurs än om man ligger och säljer i marknaden. Vore man konspiratoriskt lagd kunde man till och med misstänka att det kan vara någon aktör som förbereder ett bud på bolaget. Om så är fallet så vill man kanske ha en låg genomsnittskurs så att en påtänkt budpremie kommer att se mer attraktiv ut.

Beijer Ref  – en uppköpskandidat?

Knappast för en industriell köpare, men för ett riskkapitalbolag skulle det kunna vara ett ganska intressant förvärv. Det finns fortfarande möjlighet att konsolidera marknaden och vi står inför en tillväxtboom de närmaste åren på grund av freonstoppet. Att köpa upp bolaget nu och sätta tillbaka ett betydligt större Beijer Ref på börsen om fem år skulle kunna vara en ganska spännande idé.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Johan Thorén äger inga noterade aktier utan har enbart privata investeringar i Strands två fonder. Han är delägare och anställd av Strand Kapitalförvaltning AB som i sin tur tar betalt av sina kunder utifrån vilken avkastning som levereras. Därför blir Johan indirekt påverkad av hur enskilda aktier hos kunderna utvecklas och ska således betraktas som partisk.

 Eventuella investeringsbeslut som läsaren gör utifrån information på bloggen har Johan Thorén inget ansvar för. Johan Thorén utesluter härmed all garanti om kvalitet eller riktigheten av informationen i detta meddelande och avsäger sig ansvar av något slag för den information som finns i det, eller för dess överföring, mottagning, lagring eller användning på något sätt.

Att investera i aktier är förknippat med risk.

 

 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Lämna en kommentar

avatar

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link