Nordnetbloggen

Hur går börsen 2015?

Nytt år nya möjligheter.

Sällan har börsen varit lika spännande som inför 2015! Frågeställningarna hopar sig och den som kan lägga Nyårspusslet rätt, har en trevlig avkastning att se fram emot

Nedan tänkte jag lite kort redogöra för min tro runt en del av årets stora frågor.

Kommer den svenska konjunkturen att ta fart?

114788762_ab77c9b291_b

Det är med en viss frustration man kan konstatera att konjunkturen ännu inte riktigt tagit fart. Kanske inte så konstigt när konsumenter och inköpschefer skrämts till försiktighet av både den rådande politiska cirkusen och högröstade profeter som både kräver amortering och höjda skatter. Vem vågar då investera i till exempel ett nytt kök eller en ny bil? Lite konstigt blir det när samma röster meddelar att räntan tvingas vara noll under lång tid framåt för att försöka hjälpa igång investeringsviljan hos samma personer de just skrämt till försiktighet.  Nåväl, viktigast är att se hur det är ställt hos företagen.

När man skrapar på ytan och faktiskt pratar med bolagen blir bilden något ljusare. De allra flesta företag jag träffat under hösten anser att den underliggande efterfrågan är stabil eller svagt stigande. Men farten saknas ännu. I mellandagarna kom dock en pålitlig fingervisning om att konjunkturen kanske trots allt kommer att få fart under 2015. Det var Sepaf, (Sveriges Patentbyråers förening) Dagens Eko 25/12 2014  som meddelade att antalet ansökta patent under 2014 ökat 2,5 procent jämfört med året innan. Antalet ansökningar om att skydda varumärken har ökat med 10 procent bara de senaste sex månaderna! Det intressanta är att man brukar se denna typ av ökningar av sökta patent och varumärkesskydd,  just i inledningen av en konjunkturuppgång.

En viktig förutsättning för konjunkturen är givetvis också vilken kurs den svenska kronan har. Under de senaste månaderna har kronan försvagats, vilket säkert kommer ge en välkommen draghjälp åt en hel del av den svenska industrin.

Slutsats: Det finns hyggliga förutsättningar för att konjunkturen stärks under 2015.

Vad ska man investera i? Jag har redan talat med ett par utländska placerare som nu letar valutavinnare bland de europeiska verkstadsbolagen. Både Volvo och Sandvik hade riktigt bedrövlig avkastning under 2014. Kanske får vi se en revansch hos dessa 2015?

Hur kommer Europa att utvecklas?

3521187747_e630465d13_b

Det finns inget enkelt svar på det, eftersom olikheterna mellan länderna är tydligare än på länge. Då menar jag inte kulturella skillnader utan konjunkturella. Den lysande stjärnan i Europa är definitivt Storbritanien. På några år har landet lyckats vända ett ganska mörkt läge till en ekonomi som växer så det knakar.

Storbritaniens motsats är Frankrike och Italien som det ännu ser ganska dystert ut för.  Här behöver länderna genomföra radikala förändringar för att förbättra möjligheterna för företagande. Tyskland har drabbats av det geopolitiska läget runt Rysslands förehavanden. Ryssland må vara en viktig handelspart till Tyskland men glöm inte bort att Kina är en betydligt viktigare och större aktör när det gäller tysk handel.  Även i Norden har vi problem. Finland är inne i en djup lågkonjunktur och Norges självförtroende sviktar allt eftersom oljepriset faller.

Grekland kommer åter att hamna i fokus med sitt nyval i slutet av januari. Även om vänstern går framåt är det mest sannolika att de stannar i eurosamarbetet.

Slutsats: Jag blir inte förvånad om Tyskland kan överraska positivt.

Vad ska man investera i? Leta efter bolag som är särskilt exponerade mot de regioner som har tillväxt. Välj hellre bolag som har UK som huvudmarknad än bolag med för stort beroende av den finska konjunkturen. Ett exempel är Fagerhult där den brittiska marknaden är viktig. Förra året föredrog jag amerikanska fonder framför Europeiska. Men i år kan man nog ha både och.

När höjer FED den amerikanska styrräntan?

Federal Reserve

Det är inte frågan om, utan när, FED ska höja räntan. En höjning lär komma, men varför skulle de göra höjningen tidigt och därmed riskera att bryta den ekonomiska återhämtningen? Dessutom skulle den amerikanska ekonomin må gott av lite inflation som gröper ur skuldbördan. Detta talar för att höjningen inte sker förrän mot slutet av året eller kanske rent av först 2016.

Slutsats: Höjning kommer, men ligger ännu en bit fram i tiden.

Vad ska man investera i? Leta efter bolag som gynnas av den stärkta konsumtionen samt amerikanska, multinationella bolag som har en energikrävande amerikansk produktion. USA:S låga gaspris ger dessa bolag en inte obetydlig konkurrensfördel mot t.ex. europeiska konkurrenter.  Kemibolaget DOW Chemical kan vara ett sådant bolag.

Vart tar oljepriset  vägen?

12323982845_5cbb7b83c5_z

Att ha uppfattningar om valuta och oljepris är väldigt svårt om inte omöjligt. Dock tycker jag att Opec:s novembermöte blottade en situation där Opec spelat ut sin roll som prisreglerare av oljan. Detta öppnar för fortsatta stora slag i oljepriset. Jag skulle inte bli förvånad om vi under de närmste tolv månaderna kommer få uppleva att oljan både noteras under 45 USD och över 70 USD.

Slutsats: Farligt läge som kommer att skörda många offer bland investerare.

Vad ska man investera i? Håll ögonen öppna efter bolag som inte är direkta oljebolag men vars aktiekurser tryckts ned omotiverat mycket för att marknaden tror att deras produkter eller verksamheter är mer påverkat av oljepriset än vad de i själva verket är. Med klassisk aktieanalys kan det öppnas intressanta lägen.

Noll-räntan!

untitled

Som jag tidigare skrivit ger den nuvarande räntenivån en fantastisk medvind för aktier. Investerarnas jakt på avkastning tvingar in allt mer kapital i tillgångslaget aktier. Främst kommer tre egenskaper hos bolagen att efterfrågas.

1. Hyggligt konjunkturstabil verksamhet.

2. Tillväxt  

3. Stark balansräkning så att en hög och långsiktig utdelning är tryggad.

De bolag som kan uppvisa att de lever upp till dessa kriterier kommer att locka till sig investerare. Här kommer vi få se värderingarna krypa upp på nivåer vi knappt trodde var möjliga. Läs mitt tidigare blogginlägg om just detta.

https://nordnetblog.wpengine.com/nollrantan-kan-leda-till-omvardering-av-vissa-aktier/21/11/2014/

Investerare i räntemarknaden pressas allt längre ut på riskskalan för att få någon vettig avkastning. Dessvärre är det få som förstår risken i denna ökade risktagning. Antagligen kommer vi se flera räntefonder som uppvisar negativ avkastning efter att ha ”bitit i det sura äpplet”.

Slutsats: Varför inte äga aktier?

Vad ska man investera i? Några exempel på bolag som jag anser uppfyller dessa tre egenskaper är H&M, Axfood, Securitas och Betsson. Men det finns ganska många andra bolag på börsen som också gör det och som dessutom ännu har en lägre värdering. Gå själv igenom börslistan och se vilka bolag du hittar.

Så äntligen till frågan, ”Hur går börsen 2015?”

I resonemanget ovan har jag en ganska positiv syn på ekonomin och därmed också en positiv syn på börsen. Det finns dock, som alltid, en del ”mörka moln” på himlen som om det vill sig illa kan utvecklas till oväder och därmed ändra förutsättningarna för börsen. Stalltipset är dock att de ”mörka molnen” mest blir muller i fjärran som inte kommer ge några längre eller större börsnedgångar.

2015 kommer vara ett år där det är viktigare än på länge med ”stockpicking” även om börsen som helhet har förutsättningar att gå upp mer än vad den gjorde 2014.

Johan Thorén – som du kan följa på Twitter här.

Följ börsen idag!

………………………………………………………………………………………………….

Johan Thorén äger inga noterade aktier utan har enbart privata investeringar i Strands två fonder. Han är delägare i och anställd av Strand Kapitalförvaltning AB som i sin tur tar betalt av sina kunder utifrån vilken avkastning som levereras. Därför blir Johan indirekt påverkad av hur enskilda aktier hos kunderna utvecklas och ska således betraktas som partisk.

Eventuella investeringsbeslut som läsaren gör utifrån information på bloggen har Johan Thorén inget ansvar för. Johan Thorén utesluter härmed all garanti om kvalitet eller riktigheten av informationen i detta meddelande och avsäger sig ansvar av något slag för den information som finns i det, eller för dess överföring, mottagning, lagring eller användning på något sätt.

Att investera i aktier är förknippat med risk.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

6
Lämna en kommentar

avatar
Nyast Äldst Mest gillade
Anonym
Anonym
Hur är Din syn för närvarande på Beijer Ref och Gunnebo? Två bolag som Du ju tidigare har varit positiv till.
Anonym
Anonym
Hej, jag är fortsatt mkt positivt till båda bolagen. För Gunnebo del tror jag fjärde kvartalet kommer vara starkt. Det är bolagets absolut viktigaste kvartal där nästan halva årets resultat skapas. I år kommer Gunnebo att gynnas av valutaförändringarna. Lägg där till den fina marginaltillväxt Gunnebo kunnat uppvisa för flera regioner i de senaste rapporterna. Kanske inte så konstigt att VD Per Borgvall passade på att öka sitt ägande för några veckor sedan.
Anonym
Anonym
Hej Johan, hoppas allt är bra med dig. Jag vill också tipsa om Kopparbergs, vilka har UK som största marknad och bra utveckling där och i övrig verksamhet. Johan, hur är din syn på vårdbemanningsföretagen? Jag tänker främst på NGS men även på Dedicare. Överskattar inte marknaden den politiska risken i dessa aktier?
Anonym
Anonym
Hej Thomas, här är det bra. Kan inte Kopparbergs, ska kolla. Du har nog rätt i att marknaden är lite för orolig när det gäller vårdbemanning. Men de är också så pass små bolag som faller utanför ramarna för den större skaran investerare.
Anonym
Anonym
Hej! Tack för ett bra inlägg! Hur är din syn på att ha med fastighetsaktier i portföljen under 2015, exempelvis Castellum och Hufvudstaden. Mvh
Anonym
Anonym
Hej Christoffer, I denna lågräntemiljö och gynnade skatteläge finns det fortfarande utrymme för stigande fastighetsvärden. Vi får dock se om regeringen ändrar beskattningen från och med budgetåret 2016? Båda Castellum och Hufvudstaden är ganska bra och stabila bolag. Själv föredrar jag dock Hemfosa.

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link