Nordnetbloggen

Investmentbolagen dominerar Sverigefonderna

Investmentbolag ger högre avkastning

En undersökning framtagen för Nordnetbloggen.se visar att investmentbolag har levererat högre totalavkastning än fonder både i ett kort och långt tidsperspektiv. Undersökningen mäter över en tioårsperiod och visar att de fem bästa investmentbolagen haft tre gånger högre avkastning. Även de fem investmentbolag som presterat sämst under tidsperioden har uppvisat en högre avkastning än fonderna. En slutsats av undersökningen är att investmentbolag som investeringsalternativ dominerar alternativen aktivt förvaltade storfonder och billiga indexfonder.

Fakta om undersökningen

De investmentbolag som ligger till grund för undersökningen är de 14 investmentbolag på Stockholmsbörsen med ett marknadsvärde överstigande 500 mkr. Undersökningen är baserad på att utdelningarna för investmentbolagen återinvesterats i början av året. Det jämförelseindex som använts har varit OMX Stockholm GI vilket är ett tillväxtindex där utdelningarna antas återinvesteras. De fonder som ingick i urvalet baserades på storlek vilket medförde att de tre största svenska aktiefonderna som är valbara inom premiepensionssystemet skapat fondurvalet vilket blev: Amf Aktiefond Sverige, Swedbank Robur Sverigefond MEGA och Folksam LO Sverige. AP7:s aktiefond ingick därmed inte i urvalet, eftersom de investerar globalt.

Fakta om investmentbolag

Ett investmentbolag är ett aktiebolag vars verksamhet utgår från att utveckla och förvalta tillgångar i form av ägande i andra bolag. Syftet med detta är att skapa hög värdetillväxt och innebär samtidigt att en värdepappersportfölj skapas vilket innebär riskspridning, inte olikt en fond. Ett noterat investmentbolag ägs ofta av många fysiska personer.

Metod för undersökningen

Undersökningen jämför de fem största, de fem bästa, och de fem sämsta investmentbolagen under perioden januari 2004 – juni 2013 med de tre största fonderna. Kriterierna för fonderna var att de ska ha haft minst 10 års livstid, vara aktiebaserade och investera i svenska aktier.

Fem största Fem bästa Fem sämsta
Investor Latour Ratos
Industrivärden Traction Industrivärden
Lundbergsföretagen Bure Equity Öresund
Kinnevik Investor Lundbergs
Ratos Kinnevik Svolder

Investeringsmetoden i undersökningen har varit att spararen hade köpt aktier i de fem största, fem bästa eller fem sämsta investmentbolagen. De fem största investmentbolagen har mätts utifrån storlek vid avstämning i januari 2004.  De fem bästa investmentbolagen har valts ut efter total avkastning under perioden 2004-2013. På samma sätt har de fem sämsta investmentbolagen valts ut baserat på avkastning. Utdelningen har återinvesterats i början av varje år och spararen antas inte ha fyllt på sitt innehav utöver de återinvesterade utdelningarna.

Investmentbolag i portföljen utklassar största Sverigefonderna

Ses samtliga investmentbolag som en likviktad portfölj har de avkastat mer 223% jämfört med snittet för de tre fonderna i urvalet som avkastat 149% under perioden 2004-2013. En genomsnittlig investering i ett investmentbolag hade alltså gett väsentligt högre avkastning. På kort sikt har inte skillnaderna varit lika utmärkande som under hela tioårsperioden. Ändå har investmentbolagen som grupp ökat under en femårsperiod med ett medeltal långt över fonderna under samma period.

Samtliga investmentbolag, likaviktad portfölj

Investmentbolag presterar väl i jämförelse med aktivt förvaltade fonder. Skillnaden är att investmentbolag förvaltas med engagemang från ägarna vilket kan vara en av förklaringarna till den högre avkastningen. Investmentbolagens långsiktighet kan också antas ha en positiv effekt.

Fem sämsta bolagen slår fonderna

Utvecklingen i gruppen med de fem sämsta investmentbolagen under den tioårsperiod som undersökningen avser har avkastat aningen bättre än fondurvalet. I det kortare tidsperspektivet är däremot jämförelsen inte till de sämsta investmentbolagens fördel. Det som kanske överraskar mest är att även om en sparare hade valt de fem sämsta bolagen, vilket inte varit osannolikt, hade de slagit index under tioårsperioden. 

Fem sämsta investmentbolagen

Överväg byte från fonder

Det är bra att se över sitt sparande och överväga andra alternativ än traditionella fonder. Skulle du lyckas pricka in de fem största investmentbolagen hade avkastningen varit 50 procentenheter högre. Att välja de största investmentbolagen är också en högst trolig strategi för en vanlig sparare eftersom dessa investmentbolag också är de mest välkända i Sverige.

Fem största investmentbolagen

Investmentbolag är en lysande nybörjaraktie

Undersökningen bekräftar bilden av att aktivt förvaltade fonder går sämre än index. De fem bästa investmentbolagen har haft en avkastning som varit över 100 procentenheter bättre än fondurvalet. För en nybörjare inom aktiesparande är det ett klokt alternativ att börja med investmentbolag eftersom de bjuder på en god riskspridning. Bygg din egen portfölj och även om du skulle välja de sämsta bolagen ger det en avkastning som, i vart fall historiskt är i linje med index och klart över fonderna. Att investera i en korg av investmentbolag är ett mycket bra alternativ för den som vill ha god avkastning på sina pengar.

Fem bästa investmentbolagen

Undersökningens resultat i sin helhet

Avkastning 2004-2013 Avkastning 2008-2013 Avkastning 2010-2013
Investmentbolag
Medetal (alla bolag)

223,2%

28,9%

42,6%

Fem största

198,7%

22,8%

36,4%

Fem bästa

269,4%

68,3%

92,4%

Fem sämsta

177,1%

-16,2%

-9,0%

Fonder
AMF Aktiefond Sverige

157,8%

24,5%

31,3%

Swedbank Robur Sverigefond MEGA

153,5%

18,5%

27,6%

Folksam LO Sverige

134,8%

19,5%

29,4%

Medeltal (fonderna)

148,7%

20,8%

29,4%

Index
OMX Stockholm GI

156,0%

25,9%

34,5%

Sprid riskerna och minska avgifterna

Det är viktigt att sprida riskerna och tänka på vilka avgifter en fond har i jämförelse med ett investmentbolag. Ett investmentbolags kostnader för att driva sin organisation är oftast någonstans mellan en femtedel och en tiondel av de förvaltningsavgifter som vanliga Sverigefonder tar ut. Årliga avgifter har större betydelse än vad många sparare tror. Kanske är detta en anledning för dig att se över ditt sparande. Sparandet ska ge mervärde!

Sparhälsningar

Günther Mårder

Här kan du följa mig på Twitter.

Mer om undersökningen:

Ett TV-reportage om undersökningen sändes på EFN, här kan du se inslaget.

Undersökningen presenterad i Svd Nliv.

Anders Nyrén, vd Industrivärden, kommenterar undersökningen i DI.se. ”Vi är bäst!”

Börje Ekholm kommenterar undersökningen i Nliv. ”Är påtagligt nöjd.”

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

5
Lämna en kommentar

avatar
Nyast Äldst Mest gillade
Anonym
Anonym

Kommenterar på ett gammalt men mycket intressant inlägg. Finns det någon risk att resultatet påverkas av att det är en uppgångsperiod och belånade investmentbolag stiger mer än börsen?
MVH

Anonym
Anonym

Bra fundering där EOS…

Jag funderade dessutom på vilka investmentbolag det är man jämför. Vore intressant om det fanns en lista på alla bolag man tittat på, inte bara de fem största/bästa/sämsta.

Oavsett, tack för inlägget Günther. Nordnet gjorde en smart investering när de anställde dig. 🙂

Anonym
Anonym

He5ller med. Ratos re5kade bli mitt ff6sta inkf6p de5 jag kickstartade som atvkeiniestf6r… Har ett GAV pe5 69:- nu men hade bra ge4rna snittat ner mig om det inte var se5 att jag har en lite ff6r hf6g andel av dem i portff6ljen. Lite orolig e4r man ju att kursen ”landat” nu runt 60 och att ne4sta rapport fre5n Ratos kommer se4nka kursen e4n mer.. Dock ser jag inte ne5gra egentliga anledningar till nuvarande prisfall och har fortfarande ff6rtroende ff6r deras affe4rsmodell och innehav. Eftersom mitt innehav e4r pe5 le5ng sikt se5 fe5r jag ve4l le4ra mig oxe5 att -15%… Läs mer »

Anonym
Anonym

Vill bara tipsa om ett index för investmentbloag som jag har gjort. Indext hittar du på http://ibindex.se

Mvh
Johan

Anonym
Anonym

Jag har funderat pe5 samma fre5ga, hur ff6rhe5ller sig leidnngen till utdelning ff6r 2012. Vad jag har hf6rt fre5n olika skribenter se5 finns det ett incitament fre5n e4garna att bolaget delar ut eftersom me5nga stiftelser e4ger aktier i Ratos och de behf6ver medel. Det kan vara en ff6rklaring. Men jag tror – personligen – inte pe5 en hf6jning. Skulle bolaget hf6ja utdelningen se5 e4r det be4ttre kapitaliserat e4n vad aktiee4garna vet om och fre5gan e4r om det he5ller i le4ngden(?) e4ven om de kan bele5na moderbolaget och skifta ut mer cash. Om bolaget se4nker utdelningen se5 e4r det antingen ff6r… Läs mer »

Nordnets veckobrev

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Anmäl

Anmäl
Nordnets veckobrev
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter,
klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link