Nordnetbloggen

Konsulten som växt till sig har en billig aktie

Know IT (45,7 kr) Risk 5/10: IT-konsultbolaget med det lokala etableringsfokuset vuxit kraftigt de senaste 10 åren. Från att ha varit ett hyperhajpat IT-bolag kring millennieskiftet pös luften ur när IT-bubblan sprack. De flesta IT-konsultbolag smulades sönder fullständig men Know IT lyckades överleva och hitta en modell som vunnit marknadsandelar sedan dess.  I dag är försäljningen kring tvåmiljardersnivån och bolaget är nu inte längre någon liten plutt utan en av Sveriges största konsultbolag. Aktien har sedan slutet på 2005 legat och pendlat mellan som mest och 90 kr och studsat på 40 kr som bottennivå, med en djupdykning under finanskrisen som undantag.

Försäljningen har i snitt vuxit med 8,8 % de senaste fem åren och det är imponerande att se hur bolaget har lyckats parera finanskrisen och kommit stärkta ur den. Fjolåret innebar försäljningsrekord men nuvarande år svallrar om att någon kraftig tillväxt inte är att räkna med för helåret 2012. Lönsamheten har också försvagats väsentligt sedan toppnivåerna kring 2007-2008 då vinstmarginalen var tvåsiffrig. Senaste åren har marginalen istället legat på 8,6 % och nuvarande år har den sjunkit ytterligare.

Kursutveckling de senaste fem åren. Grafen hämtad från Aktiesparararnas analysprogram Hitta Kursvinnare.

Mitt antagande är att bolaget kommer att fortsätta växa dock i en lugnare takt än tidigare. En tillväxt om 6 % känns rimlig men kommer då att kräva att bolaget både tar marknadsandelar och gör några mindre förvärv. Lönsamheten som gått ner senaste åren lär inte återvända till de tvåsiffriga toppnivåerna. Jag tror istället att vinstmarginalen för de kommande åren blir något lägre än för de senaste två och antar en lönsamhet om 8 %.  Lyckas bolaget leverera denna försäljningstillväxt och lönsamhet kommer vinsten att stiga med i snitt 5,4 % per år.

Know IT har varit en trogen utdelare och senaste åren har nästan hälften av vinsten runnit tillbaka till aktieägarna. Jag tror att bolaget för de kommande fem åren har kapacitet att fortsatt dela ut varannan vinstkrona.

När vi ser till värderingen av aktien så har snittet de senaste fem åren legat på 9,1 gånger årsvinsten. Just nu handlas aktien till P/e 8,5 inräknat vinstminskningen under årets första tre kvartal. Min bedömning är att marknaden kan stå beredda att betala P/e 11 givet en tillväxttakt om strax under 6 %. De senaste tre årens bottennivå för aktien är 40,8 kr. Detta skulle kunna få verka som vår bottennivå, men jag sänker den istället ytterligare till den genomsnittligt lägsta kurs de senaste fem åren och landar istället på 34,40 kr.

Givet dessa antaganden kan avkastningen komma att uppgå till 23,4% totalt, vid en investering i aktien i dag. 7,7 % skulle komma ur direktavkastningen och 15,7 % från kurstillväxt. En grym potential för en aktie där bolaget står starkt!

Analyshälsningar

Günther Mårder

Börsvärde P/e 12mån P/s 12mån rEK Kurs/EK Dir 2012
Know IT 812 8,5 0,4 14,5 1,0 7,1

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Lämna en kommentar

avatar

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link