Nordnetbloggen

Hur fungerar aktier?

En aktie motsvarar ett delägarskap i ett företag. Det är alltså alla aktieägare tillsammans som äger företaget. Det minsta antalet aktier man kan köpa idag är en och sen blir du delägare med alla de rättigheter det innebär. Ju fler aktier du äger i ett och samma företag ju större ägare blir du.

Varför ger företag ut aktier?

För ett företag är aktier en finansieringskälla, vilket betyder att företaget får in pengar när aktierna säljs första gången. Så det är ett sätt att få ihop pengar istället för att låna pengar av en bank exempelvis.

När ett företag lånar pengar av banken så kommer en ränta vanligtvis att behöva betalas och det görs fram tills att företaget amorterat ner skulden. När ett företag istället säljer ut aktier så får de in pengar från de som köper aktier utan att behöva betala ränta eller amortering. En aktie motsvarar ju delägarskap så istället vill aktieägaren ta del av den vinst som företaget gör.

Det är bara första gången när företaget säljer ut aktierna som de får in pengarna (Detta kallas börsnotering), sen handlas aktierna på en andrahandsmarknad vilket kallas för börsen. När du köper aktier på börsen så är det inte av företaget själv du köper utan någon annan investerare som inte lägre vill äga den aktien.

Exempel:

Svenska klädföretaget Hennes & Mauritz sålde ut sina aktier 1974. Det var detta året som de gjorde en börsnotering och H&M fick in pengar när de sålde ut aktier. Från det året och framåt så har du kunnat köpa H&M aktier på börsen, då köper du aktier av någon annan sparare som inte längre vill äga H&M. Behöver ett företag mer pengar så kan man göra en nyemission, vilket innebär att man säljer ut ytterligare aktier till allmänheten.

Vad innebär delägarskap?

När du köpt aktier i ett företag så blir du en av ägarna och din rättighet är att få ta del av vinsten som skapas i företaget. Hur vinsten skall fördelas till aktieägarna beslutas på en bolagsstämma. En bolagsstämma äger vanligtvis rum en gång per år och alla aktieägare är välkomna att delta på denna.

Vinsten fördelas lika på alla stamaktier i ett företag, alltså ju fler aktier du äger desto mer vinst får du ta del av samt desto fler röster får du på denna bolagsstämma.
Bolagsstämman är en träffpunkt för alla delägare och där fattas de viktigaste besluten rörande företagets framtid, du som aktieägare har du givetvis en möjlighet att yttra dig kring de beslut som ska fattas.

Att gå på en bolagsstämma är frivilligt, men det är en bra möjlighet för dig som aktieägare att få påverka företaget. Vanligtvis sker bolagsstämmor på våren, men det kan även ske vid andra tidpunkter på året.
Om någon stor och viktigt förändring sker i ett företag under året så kan de sammankalla till en extra bolagsstämma för att få aktieägarnas formella godkännande.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link