Nordnetbloggen

Så fungerar handel med optioner

Vad är Optioner?

En option är ett avtal mellan två parter om en framtida affär. Denna affär görs upp idag där priset bestäms men affären görs i framtiden. Detta påminner mycket om terminer, med skillnaden att i optioner så finns det en premie. Köparen betalar en premie och har därmed en rättighet att eventuellt nyttja optionens villkor. Säljaren, eller ibland kallad utfärdaren, erhåller premien men tar därmed också på sig skyldigheten att genomföra affären om köparen nu önskar.

Hur fungerar optioner?

Det finns 4st grundpositioner i optionshandeln. Exemplet ovan tillhör vad man kallar för Köpoptioner (Call), alltså att den som Köper Köpoptionen har rättigheten att i framtiden köpa underliggande. Utfärdaren/Säljaren har tagit på sig en skyldighet att sälja underliggande till Köparen om denna önskar, för detta erhåller Säljaren en premie.

De andra två positioner som finns är kring en Säljoption(Put). Den som Köper en Säljoption betalar en premie och har nu rättigheten att sälja underliggande till det förutbestämda priset. Utfärdaren/Säljaren har därmed tagit på sig skyldigheten att köpa denna tillgång om nu Köparen väljer att genomföra.

Vad kostar premien?

Det är premien du betalar när du köper en option och det är premien du erhåller om du utfärdar en option. Premien är alltså priset för optionen och den består av två komponenter, Tidsvärde och Realvärde.Realvärdet är skillnaden mellan det överenskomna framtida priset som affären görs till, så-kallade lösenpriset, och vad underliggande kostar på börsen. Om köpoptionen ger rättigheten att köpa underliggande för 100kr och priset på börsen är 110kr så kommer optionen teoretiskt sett minst ha en premie på 10kr.

Optioner har alltid en begränsad tid som du kan nyttja denna affär, vanligen upp till 6 månader. Om det är mycket tid kvar så kommer du behöva betala mer för tidsvärdet på optionen.

Tidsvärdet är alltid 0 på slutdagen.

Tidsvärdet påverkas också av volatiliteten, om det är hög volatilitet så kommer premien vara dyrare och vice versa.

En lägre premie betyder inte nödvändigtvis att det är en billigare option. Då optioner ger dig möjligheten att planera framtida affärer så bör ditt agerande styras efter hur du tror marknaden kommer utvecklas framöver.

Premien är priset​

Realvärde Skillnaden mellan lösenkurs och pris på börsen.

Tidsvärde – Längre tid kvar till slutdagen = högre tidsvärde
tidsvärde alltid noll på slutdagen.

Högre volatitet = högre premie

När ska man använda optioner?

Optioner är väldigt flexibla och passar att användas för en mängd ändamål. Dessutom kan man kombinera dessa fyra grundpositioner för att skapa ytterligare avkastningsmöjligheter. För att göra det någorlunda överskådligt så har vi sammanställt de vanligaste användningsområdena.

Köpa köpoption

När vill man köpa Köpoption?

  • Du tror på uppgång, köper med hävstång.
  • Du vill försäkra dig om en framtida köpkurs.
Köpa säljoption

När vill man köpa Säljoption?

  • Du tror på nedgång, köper med hävstång.
  • Använda som skydd för dina aktier mot kursfall. Säljoptionen ökar när din aktie faller.
Utfärda köpoption

När vill man utfärda Köpoption?

  • Skapa en avkastning när marknaden står still, då du får en premie.
  • Sälja underliggande dyrare, då du får en premie + den lösenkurs du utfärdar på.
Utfärda säljoption

När vill man utfärda Säljoption?

  • Planera framtida aktieköp, du får dessutom köpa billigare då du får en premie.
  • Skapa avkastning när det står still, då du får en premie.
Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link