Nordnetbloggen

Kvinnor – aktiespara mer! Män – aktiespara bättre!

Varje kvartal presenterar Euroclear aktieägarstatistik. Som aktieevangelist har det inte varit någon upplyftande läsning de senaste 12 åren. Med få undantag har antalet personer som äger aktier minskat, kvartal för kvartal.

I samma statistik presenteras också hur ägandet är fördelat på olika bredder och ledder. Med anledning av en sådan fördelning ska du nu få ett uppdrag. Nedan presenterar jag två aktieportföljer och din uppgift blir att välja vilken du helst skulle äga?

 

Portfölj 1 Portfölj 2
SEB

Petrogrand

Billerud SAS
Handelsbanken Switchcore
H&M Precise Biometrics
Ericsson Sjärna Fyrkant
Öresund Morphic Tech
Swedbank Pricer
Acando Nordic Mines
Cision PA Resource
Catena Obducat

 

Jag tänker inte döma dig efter ditt val men kan konstatera att riskprofilen i de två portföljerna skiljer sig drastiskt åt. De flesta av bolagen i Portfölj 1 kan karaktäriseras som etablerade företag med en väl beprövad affärsmodell. I Portfölj 2 finner vi, med få undantag, bolag som kan betraktas som turn-around bolag, förhoppningsbolag eller kanske rent ut av krisbolag. Vilken portfölj du valde har förmodligen mycket att göra med din aptit att ta risk.

Nu till det intressanta. Portfölj 1 är en sammanställning av de bolag som har högst andel kvinnor bland sina aktieägare. Det betyder inte att kvinnorna äger en majoritet av aktierna i dessa bolag (i fallet SEB med högst andel kvinnor så utgör de 44%) men kvinnorna är överrepresenterade givet sitt totala aktiesparande. I Portfölj 2 har vi bolagen vars aktier till en förkrossande majoritet kontrolleras av män (i fallet Petrogrand är det hela 78% av de fysiska ägarna som är män).

Om du hade frågat mig vilken portfölj jag tror kommer att gå bäst över tid, skulle jag utan tvekan säga Portfölj 1. Men det är klart, spänningen hade inte varit densamma som i Portfölj 2. För mig handlar dock aktiesparande mer om långsiktiga placeringar än kortsiktig spekulation.

Givet hur ”kvinno-portföljen” ser ut är jag bekymrad över att inte fler kvinnor spar i aktier. Vi borde ha kommit längre år 2012!

I dag är nämligen en majoritet av alla ekonomistuderande kvinnor, ärvda pengar och värdepapper fördelas i allt väsentligt jämt mellan könen samtidigt som medvetandegraden om åtskillnader inom fostran tycks ha börjat påverka pedagogiken i skolan, om man ska tro debatten.

Det var ett viktigt steg mot jämställdhet när full och lika arvsrätt infördes i Sverige för 167 år sedan. Nu gäller det att alla slipade kvinnor inser att man måste vara delägare i produktionsapparaten för att kunna rida på vågen mot ökat ekonomiskt välstånd. Mitt drömscenario skulle vara att vi får fler kvinnor att göra som männen och spara i aktier och fler män att göra som aktiesparande kvinnor genom att investera i välskötta företag med långsiktig värdepotential. Sammanfattningsvis: Kvinnor – aktiespara mer! Män – aktiesparar bättre!

Sparhälsningar

Günther Mårder

Disclaimer: Det finns lögn, förbannad lögn och statistik.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Lämna en kommentar

avatar

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link