Nordnetbloggen

Ligger aktiemarkedet højt eller lavt?

Jeg synes ofte man hører eksperter og lægfolk give udtryk for at aktiemarkedet ligger højt, og at det derfor må stå foran en større nedtur – en såkaldt korrektion. Det synspunkt bunder givetvis i de mange mediehistorier om nye kursrekorder. Figur 1 synes umiddelbart at bekræfte, at aktiemarkedet nærmest har mistet jordforbindelsen.

danske aktier
Figur 1. Danske aktier siden december 1998

Det danske aktiemarked er således steget hele 267% fra december 1998 og frem til 23. april 2014. Det svarer til hele 8,9% p.a. Hvis man medregner udbytter, er det danske aktiemarked endda steget endnu mere, nenmlig 381% eller 10,8 p.a. Efter en sådan stigning må der da komme et sammenbrud, ikke sandt?

Eller måske er der nogen, der har studeret figur 2, og nået til samme konklusion?

amerikanske aktier
Figur 2. Amerkanske aktier siden december 1998

Som det fremgår af figur 2, er de amerikanske aktier steget 83% siden december 1998, og endda steget hele 99% inkl. udbytter. Målt i EUR er de amerikanske aktier dog kun steget knap 28%, og målt i EUR ligger de amerikanske aktier faktisk næsten 21% lavere i dag end i august 2000. Altså et fald på godt 20% over næsten 14 år! Grafer som Figur 2, der er opgjort i en fremmed valuta, kan med andre ord let snyde læseren. Det er i den forbindelse værd at erindre Churchills kloge ord vedrørende talgymnastik ”Jeg stoler kun på den statistik jeg selv har forfalsket”.

Figur 1 og Figur 2 viser de samme indeks med og uden udbytter. Hvorfor nu det? Fordi udbytter har overraskende stor betydning for investorernes totale afkast. Dette forhold skulle gerne fremgå tydeligt af Figur 3, der viser verdensindeksets udvikling siden december 1998 – med og uden udbytter.

globale aktier
Figur 3. Verdensindekset siden december 1998

Som det fremgår, er verdensindekset målt i EUR steget 28% siden december 1998 – nøjagtigt som de amerikanske aktier, der jo også udgør omkring 40-45% af verdensindekset. Afkastet svarer til blot 1,6% p.a. Hvis man medregner udbytter, er verdensindekset dog steget hele 82% eller 4,0% p.a. I perioden fra december 1998 til 23. april 2014, er 60% af verdensindeksets totale afkast (2,4% p.a.) kommet fra udbytter, mens blot 40% er kommet via kursstigninger (1,6% p.a.). Man kan også sige, at verdensindekset i perioden har givet et gennemsnitligt udbytteafkast på 2,4% p.a.

Tilbage til spørgsmålet i overskriften. Ligger aktiemarkedet højt eller lavt i dag? Tja, hvis du spørger ti forskellige personer, får du nok ti forskellige svar. Men hvad siger tallene? Figur 4 giver måske svaret. msci korrigeret
Figur 4. Verdensindekset og udviklingen i verdensøkonomien

Bemærk at afkastet på 28% eller 1,6% p.a. er verdensindeksets nominelle afkast. Det tal bør man strengt taget korrigere for inflation, hvis man vil vide om verdensindekset ligger højere eller lavere i dag i forhold til december 1998. Ifølge verdensbanken har verden oplevet inflation hvert år siden 1998. Den højeste inflation var 4,2% i 2008, og den laveste inflation var 0,95% i 2009. Samlet i perioden december 1998 til december 2013 var inflationen 46% eller 2,56% p.a. Det betyder med andre ord, at verdensindekset før inflation har givet et negativt afkast på 12% eller et realafkast på minus 1,0% p.a.

Men hold nu fast. Det bliver værre endnu. For verdensøkonomien er jo også vokset en del siden december 1998. Hvor meget? Ifølge Verdensbanken er verdensøkonomien vokset hvert år pånær 2009, hvor økonomien skrumpede 2,1%. Samlet over hele perioden fra december 1998 til december 2013, er verdensøkonomien vokset 51% eller 2,77% p.a. Dette er vel at mærke realvækst, altså vækst før inflation. Medregnes inflationen på de 46%, er verdensøkonomien vokset hele 118% som skitseret på figur 4.

Siden december 1998 er verdensøkonomien vokset langt hurtigere end verdensindekset, der altså endnu har meget at indhente efter de store nedture i forbindelse med IT-boblen og finanskrisen. Jeg vil på grundlag af ovenstående analyse tillade mig at påstå, at aktiearkedet ligger lavt i april 2014.

Jeg erkender at der findes enkelte aktiemarkeder som det danske, der kan siges at være urimeligt højt prissat. Men en enkelt svale gør ingen sommer. Det er som altid det samlede resultat, der tæller. Og konklusionen må være, at der endnu findes mange store aktiemarkeder, der er så alvorligt underdrejede, at hele verdensindekset må siges at ligge lavt. Blandt de mange underdrejede aktiemarkeder kan nævnes Holland, Japan, Storbritanien, Italien og Irland, jævnfør figur 5. Mange vækstmarkeder er også totalt underdrejede i forhold til den økonomiske udvikling i de samme lande.

global losers
Figur 5. Globale tabere siden december 1998

Hvad synes du? Ligger aktiemarkedet højt eller lavt i april 2014?

Thorleif Jackson
Nordnets danska expert

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

2
Lämna en kommentar

avatar
Nyast Äldst Mest gillade
Anonym
Anonym
Världen har inte hämtat sig sedan 2008, i alla fall inte mentalt. Finansvärlden ligger alltid före verkligheten, och diskonterar verdierna i forskud. När allmänheten upplever att det är positivt att börja gå ind i markedet, så är det försent. Dit har vi inte kommit. Därför tycker jag att din analys är korrekt. Så länge inget större krig eller annan farsot bryter ut tror jag på en vinstrik framtid. Jag har följt din aktieportfölj på nordnet och blivit mycket förmögnare tack vare dig. Hur hittar man dig på shareholders.dk? Eller finns du på fler ställen? Jag vill följa din andra portföljer.
Anonym
Anonym
Hej Roger, Tak for roserne. Min danske modelportefølje for Dansk Aktionærforening, Fundamentalporteføljen, findes rigtigt nok på http://www.shareholders.dk (se under Viden om investeringer/porteføljer/modelporteføljer), men man skal være logget ind for at se porteføljen og de tilhørende kommentarer (jeg skriver en ny kommentar hver tredje måned). Porteføljen er med andre ord kun synlig for medlemmer af Dansk Aktionærforening. Fundamentalporteføljen gav de første 10 år fra dec.2003 til dec. 2013 et afkast på 409%, svarende til 17,7% p.a. Det danske eliteindeks, OMXC20, gav i samme periode et afkast på 152% eller 9,7% p.a. Fundamentalporteføljen gav dermed et tilfredsstillende merafkast på ca. 8,0% p.a.

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link