Nordnetbloggen

Scania-spekulation bland privatspararna

Börs i sidled under april

Närmast oförändrade kurser är det som bäst beskriver Stockholmsbörsens utveckling under april. Detsamma gäller för de flesta viktiga börser i världen, med undantag för Tokyo, Moskva och amerikanska Nasdaq-börsen som haft en mer negativ utveckling. Omsättningen på Stockholmsbörsen var väsentligt lägre än månaden innan, vilket är ovanligt eftersom den rapporttunga april-månaden brukar innebära fler och större affärer. Troligtvis hade oroligheterna mellan Ukraina och Ryssland en negativ inverkan på de stora investerarnas riskaptit.

Osäkra sparare tvekar inför fortsättningen

Bland Nordnets svenska privatsparare märktes även en lägre aktivitetsnivå. Antalet kunder som gjorde minst en affär sjönk med ca fem procent jämfört med månaden innan, jämfört med året innan var det däremot en ökning med över tio procent. Någon större optimism syns heller inte bland spararna eftersom köpen och försäljningarna av aktier balanserar varandra räknat både i volym och antal kunder. Bland de mest köpta aktierna under månaden finner vi H&M, Scania och Africa Oil. De aktier som flest kunder sålde var Electrolux, Getinge och Lundin Mining.

Scaniabudet lockar till spekulation

Osäkerheten kring Scania-budet har inte skrämt spararna. Många har spekulerat i att budet skulle gå igenom och har köpt på sig aktier i förhoppning om att kunna sälja till VW för 200 kr. Att investera på det sättet är mycket riskfyllt eftersom uppsidan begränsades till som mest 15 procent, medan nedsidan ofta kan vara dubbelt så stor i ett kortsiktigt perspektiv. Efter att VW bara nått 88,25% av bolaget har budtiden förlängts och sannolikheten för att budet ska gå igenom är mycket hög.

Elux-rapport gav säljtryck

Den överraskande starka rapporten från Electrolux utlöste stora försäljningar från spararna. Aktien närmar sig nu sin historiska högstanivå även om vinsten först förväntas slå rekord i början av 2016, enligt SME Direkts analytikersammanställning. Electrolux är ett bra exempel på att aktiemarknaden idag står beredd att betala ett högt pris för avlägsna förväntade vinster. Detta gäller marknaden som helhet eftersom värderingen är på historisk höga nivåer.

Misstro mot Geting

Förra månaden köpte spararna enorma mängder Getinge-aktier efter vinstvarningen som ledde till kurskollaps. Men redan efter några veckor började säljtrycket tillta, kanske till följd av att allt mer information om bolagets omfattande problem kablas ut. De flesta som lämnat aktien har gjort det med en obetydlig förlust. Att spekulera i en aktie där osäkerheten för tillfället är hög är sällan en långsiktig vinnarstrategi.

Mest köpta och sålda aktier

Här följer listan över de aktier som Nordnets svenska kunder har köpt och sålt mest av under april månad.

Mest nettoköpta aktier Mest nettosålda aktier
HENNES & MAURITZ B ELECTROLUX B
SCANIA B GETINGE B
AFRICA OIL LUNDIN MINING
ERICSSON B VOLVO B
INVESTOR B SANDVIK
AXIS ASTRAZENECA
LUCARA DIAMOND LUNDIN PETROLEUM
ABB HEMFOSA
KINNEVIK ELEKTA B

Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks cirka 260 000 svenska konton under april.

Finns dina favoritaktier med?

Statistikhälsningar
Günther Mårder

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Lämna en kommentar

avatar

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link