Nordnetbloggen

”Morot” och ”piska”

I Sparpodden nr. 51 ställde signaturen ”Big” en mycket relevant och bra fråga om rörlig avgift i fonder. Frågeställningen var hur man ska se på rörlig avgift och mot vilket jämförelseindex det borde mätas. Strands Småbolagsfond och dess avgiftsmodell togs som ett exempel.

Enbart fast avgift

Den vanligaste avgiftsmodellen för svenska fonder är en relativt hög, fast avgift. Denna tas ut oavsett hur fonden utvecklas och oberoende av om du som kund tjänat eller förlorat pengar. Det är nog ingen slump att denna avgiftsmodell är den dominerande på marknaden då det nämligen är den modell som över tiden skapar den högsta och stabilaste intjäningen för fondbolag. Merparten av de fonder som tar ut enbart fast avgift är så kallade ”Aktiefonder”. Dessa har ett reglemente som tvingar fonderna att hela tiden vara mer eller mindre fullinvesterade (minimum 90 % aktier).

Kombination av både fast och rörlig avgift

Sedan finns den andra modellen med en kombination av fast respektive rörlig avgift. Ofta används denna modell av hedgefonder. Inte sällan är dessa fonder så kallade ”Specialfonder”. Till skillnad mot aktiefonder har de tillåtelse att variera andelen aktier och inte bara vara begränsade till investeringar inom tillgångsslaget aktier. För att hantera en sådan förvaltning sker det hela tiden en bedömning över vilken som är den lämpliga allokeringen (fördelningen) mellan olika tillgångslag. Den rörliga avgiften brukar utgå om fonden utvecklas bättre än ett visst jämförelseindex. Förvaltare får därmed en form av ”morot”.

Jämförelseindex?

Frågan ”Big” ställde rörde just vilken typ av jämförelseindex som är lämpligt att mäta avkastningen mot. I Strands fall utgår den rörliga avgiften på avkastning över OMRX Tbill +1 procentenhet. I dagens ränteläge håller jag med om att jämförelseindex är i lägsta laget. Dock måste man komma ihåg att Strand Småbolagsfond är just en Specialfond där vi har stora variationer av andelen aktier. Sedan 2007 då fonden startades har aktievikten i snitt varit cirka 72 %. Periodvis har aktievikten varit ner mot 50 %. Fonden ska kanske snarare jämställas med en blandfond.

Hade vi varit en ”vanlig” aktiefond som alltid var tvungen att vara mer eller mindre fullinvesterad i aktier, oavsett börsklimat, hade det varit mer riktigt att använda ett börsindex som jämförelseindex.

Piskan

Om vi skulle mätas mot ett aktieindex skulle vi ta ut rörligt även när fonden sjunker i värde bara fonden sjunker mindre än börsen. Det tycker vi vore helt fel. Tvärtom har vi istället en ”piska” på oss att se till att nedgångarna blir så grunda som möjligt för den rörliga avgiften utgår enbart när fonden noterar nya högsta värden. Vi har således ett så kallat ”High Watermark”. Det vill säga att en ackumulerad negativ avkastning först måste återställas till positivt värde innan rörlig avgift kan tas ut.

När Strand Småbolags avkastning mäts och presenteras är detta alltid efter såväl fast som rörlig avgift.

 

5225194747_a2edd6d6ec_b

Hur stor blir då den sammanräknade avgiften? Ja det är givetvis helt beroende på värdeutvecklingen i fonden. När Aktiespararen i maj 2013  rankade Strand Småbolagsfond som Sveriges bästa aktiefond under en mätperiod av fem år skedde detta givetvis efter avgifter. Under denna period hade avgiften blivit 1,26 % per år i snitt. Vid låg avkastning som inte når upp över avkastningskravet blir avgiften enbart 0,9 % medan andra år med stark värdeutveckling blir avgiften högre.

Som fondinvesterare ska man definitivt ställa sig själv frågan vilken typ av avgiftsstruktur  man föredrar, och man bör också fundera över vilka drivkrafter man vill att förvaltaren av fonden ska ha.

Johan Thorén – som du kan följa på Twitter här.

………………………………………………………………………………………………….

Johan Thorén äger inga noterade aktier utan har enbart privata investeringar i Strands två fonder. Han är delägare i och anställd av Strand Kapitalförvaltning AB som i sin tur tar betalt av sina kunder utifrån vilken avkastning som levereras. Därför blir Johan indirekt påverkad av hur enskilda aktier hos kunderna utvecklas och ska således betraktas som partisk.

 

Eventuella investeringsbeslut som läsaren gör utifrån information på bloggen har Johan Thorén inget ansvar för. Johan Thorén utesluter härmed all garanti om kvalitet eller riktigheten av informationen i detta meddelande och avsäger sig ansvar av något slag för den information som finns i det, eller för dess överföring, mottagning, lagring eller användning på något sätt.

Att investera i aktier är förknippat med risk.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

4
Lämna en kommentar

avatar
Nyast Äldst Mest gillade
Anonym
Anonym
Jag tycker det är fantastiskt att du är så ärlig och transparent i tankarna med Strand Johan. Eftersom jag haft äran att träffa dig privat vet jag också att du är en engagerad, jordnära och entusiastisk person. Fortsätt blogga smart, med personlig touch och ett språk som alla förstår. Du inspirerar!
Anonym
Anonym
Tack! Kul att höra att du blir inspirerad
Anonym
Anonym
Tack för svaret Johan! Anledningen att jag såg detta var ju självklart för att jag var intresserad av att investera i fonden. Jag gillar månadshandeln och annat du berättade om i sparpodden. Detta med ”high watermark” kände jag inte till tidigare så därav känns kostnaden mer rimlig. ”Frågar man inget får man inget veta”. Var hittar man information om fonden har ”watermarks” eller inte? Kan detta utnyttjas så att om fonden går dåligt startar man en ny och låter denna överta den gamla? Detta ”återställer” ju då watermarken.
Anonym
Anonym

Hej Big, Tyvärr blir man ibland misstänksam när fondbolag lägger ned fonder som tappat mycket i värde och därmed fått ett stort avstånd till ”high watermark”. Inte sällan försöker fondbolag samtidigt locka över investerarna till nya fonder. För att ta reda på om en fond använder sig av ”high watermark” behöver du läsa fondbestämmelserna. Tänk på att det finns olika former av watermark. Det kan antingen vara ”induviduellt” eller ”kollektivt” Det första räknar avkastningen för just dig medan den kollektiva utgår från hela fonden. Så om fonden redan tappat t.ex. 5% från toppen när du investerar så ”åker du med”… Läs mer »

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link