Nordnetbloggen

Nästa veckas räntebesked är inte självklart

Riksbanken har ingen lätt uppgift. Att med penningpolitiken försöka nå en inflation om 2 procent +/- 1 procent har blivit betydligt svårare i det ekonomiska klimat vi just nu upplever. De snabba kasten på både aktie- och kreditmarknaderna är svårtolkade och den senaste tidens ökade riskaptit kan vara svårförståelig med finans- och skuldkris i färskt minne. Samtidigt är det inflationen som Riksbanken ska fokusera på.

Riksbankens räntebeslut

Nästa vecka har Riksbanken att överväga ytterligare en sänkning, eller vidmakthålla nuvarande nivå. Givet att tillväxten inte har tagit fart i Sverige finns inget underlag för en höjning, de verkar alla av marknadens proffs överrens om. Men i frågan om att ligga kvar vs. sänka är proffsen tudelade. Enligt de undersökningarna som gjorts inför räntebeskedet är det jämt skägg mellan de två lägren. Här är en sammanställning över ett antal överväganden som direktionsledamöterna lär ägna stor uppmärksamhet åt just nu:

  • Inflationen är låg, så låg att ekonomin borde stimuleras med lägre räntor.
  • En fortsatt hög arbetslöshet och dämpad tillväxt lär hålla löneökningarna tillbaka. Inget inflationshot finns från lönesidan.
  • Den svenska kronan står relativt stark mot de stora valutorna i världen vilket drabbar vår stora exportnäring. Den starka efterfrågan på svenska kronor hämmar svensk tillväxt.
  • Hushållens belåning fortsätter att stiga, om än i lugnare takt. Blir lånade pengar ännu billigare lär inte problemet bli mindre.
  • Räntan har tryckts ned till rekordlåg nivå vilket gör att räntevapnet snart är uddlöst och andra åtgärder måste till. Långt till Riksbankens uttjatade normalränta om 4 procent.
  • Att gå i otakt med räntepolitiken i Euro-zonen riskerar att skapa obalanser vilket kan få kraftiga valutakurseffekter.

Jag avundas inte Riksbankens uppgift just nu. Faktum är att det också är svårt att mäta och följa upp om man fattat rätt beslut eftersom effekterna av räntejusteringar inte låter visa sig kortsiktigt. Trögrörligheten riskerar att man fortsätter att slutar medicinera en patient trots att patienten inte tillfrisknat och vice versa.

Risker med låg ränta

Om jag ska reflektera över det låga ränteläge som gäller just nu så är jag rädd för att vi om 10 år kommer att titta tillbaka på denna period och säga: Man borde ha förstått att ett så lågt pris på pengar som man hade efter finanskrisen skulle få stora konsekvenser och leda till nya problem.

Vad tror du?

Räntehälsningar

Günther Mårder

Följ mina dagliga marknadskommentarer på Twitter här.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Lämna en kommentar

avatar

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link