Nordnetbloggen

Norden topp 10

Detta inlägg är marknadsföring.

Morgonrapport fredag 4 maj

Stockholmsbörsen ligger i en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt, där trendgolv och trendtak finns runt de indikerat starka stöd- och motståndsnivåerna vid 546 respektive 600 punkter. En horisontell trend indikerar påtaglig osäkerhet kring den kommande kursutvecklingen och hög volatilitet är typiskt för denna typ av trend.

Det finns flera motstånd strax över dagens nivå vilket indikerar att rädslan för kursfall här är påtaglig och det kan begränsa uppsidan.

Investtechs Insiderbarometer visar en hög köpandel bland insiders, vilket indikerar att de generellt anser deras bolag är köpvärda baserat på fundamentala anledningar.

Investtechs Hausseindex indikerar att det är övervikt av optimister bland kortsiktiga investerare, och att det är jämvikt av optimister och pessimister bland långsiktiga investerare.

Investtechs statistik över säsongsvariationer på Stockholmsbörsen de senaste tio åren visar att indexet avslutat april med en uppgång, som sedan följts av en period med negativ kursutveckling. Genomsnittsutvecklingen fram till slutet av juni motsvarar en nedgång på cirka fem procent.

Indexet är tekniskt neutralt på medellång sikt.

Skrivet av analytiker Adrian Axelsson

Se veckans Webb TV+ med marknadsutsikterna för Stockholmsbörsen!

Norden topp 10 – vecka 18

Veckans Norden topp 10 består av fem svenska, en norsk, tre danska och en finsk aktie.

Få gratis tillgång till Investtechs analyser i 14 dagar!

Listan baseras på Investtechs automatiska tekniska analyser på medellång sikt. Analyserna görs av algoritmer som identifierar aktiens trendstöd och motståndformationer samt volymutveckling. Urvalet omfattar aktier med en omsättning på över 1 miljon euro i snitt per dag under den senaste månaden. Analyserna baserar sig på kvantitativa faktorer och bör betraktas som inspirationskälla och marknadsföring.

1.  Storebrand ASA(STB.OL) – 3 maj 2018. Senaste slutkurs: 68.46 (-0.34)
Storebrand ASA visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 67.85. Ger signal om vidare uppgång till 77.51 eller mer. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 67.70 kroner. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
2.  Castellum(CAST.ST) – 3 maj 2018. Senaste slutkurs: 141.75 (0.5)
Castellum ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 139. Ger signal om vidare uppgång till 144 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 139 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 139 kronor vid reaktioner tillbaka. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
3.  Scandinavian Tobacco Group A/S(STG.CO) – 3 maj 2018. Senaste slutkurs: 104 (1.4)
Scandinavian Tobacco Group A/S ligger i en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt. Detta indikerar att investerare är osäkra och väntar på signaler om kommande riktning. Ett brott upp kommer vara en köpsignal, medan ett brott ned kommer vara en säljsignal. Har brutit en dubbelbotten-formation. Etablerat genombrott på motståndet vid 104 kroner signalerar om en uppgång till 107 kroner eller högre. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 103 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
4.  Orsted A/S(ORSTED.CO) – 3 maj 2018. Senaste slutkurs: 413 (4.9)
Orsted A/S visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 367. Målkursen vid 406 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har stöd vid cirka 380 kroner. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
5.  Trelleborg AB(TRELB.ST) – 3 maj 2018. Senaste slutkurs: 207.8 (-3.4)
Trelleborg AB visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har rekylerat tillbaka efter ett möjligt falskt brott på en rektangelformation. Etablerad notering över 210 kommer att ge nya positiva signaler till aktien, medan brott på motsatta sidan av formationen är en stark säljsignal. Aktien testar stödet vid cirka 207 kronor. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 207 kronor utlöser en säljsignal. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
6.  SSAB A(SSABA.ST) – 3 maj 2018. Senaste slutkurs: 49.65 (-0.45)
SSAB A visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har rekylerat tillbaka efter brottet på en rektangelformation. Det är stöd runt 48.58, vilket öppnar för goda köpmöjligheter. Etablerat brott ned genom stödet kommer emellertid att neutralisera köpsignalen. Aktien testar stödet vid cirka 49.20 kronor. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 49.20 kronor utlöser en säljsignal. Volymbalansen är negativ och försvagar aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
7.  Nobina AB(NOBINA.ST) – 3 maj 2018. Senaste slutkurs: 63.05 (2.6)
Nobina AB visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien har brutit en motståndsnivå och gett en köpsignal från en långsiktig trading range. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 61.00 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Positiv volymbalans, med hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för Nobina AB. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
8.  Kesko Oyj B(KESKOB.HEX) – 3 maj 2018. Senaste slutkurs: 48.1 (-0.38)
Kesko Oyj B har brutit upp genom taket på den stigande trendkanalen på medellång sikt, och signalerar med det en starkare stigningstakt. Den positiva utvecklingen öppnar emellertid för kortsiktiga korrektioner tillbaka från dagens nivå. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 43.43. Målkursen vid 47.86 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har stöd vid cirka 47.20 euro. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
9.  AstraZeneca(AZN.ST) – 3 maj 2018. Senaste slutkurs: 630 (-4.5)
AstraZeneca ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 587. Ger signal om vidare uppgång till 638 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 620 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 620 kronor vid reaktioner tillbaka. Volymen har tidigare varit låg runt kurstoppar och hög runt kursbottnar. Det försvagar den stigande trenden och kan vara en signal om ett kommande trendbrott. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
10.  Chr. Hansen Holding(CHR.CO) – 3 maj 2018. Senaste slutkurs: 565.4 (-4.2)
Chr. Hansen Holding ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Har gett köpsignal från glidande medelvärde, vilket också signalerar om en fortsatt uppgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 550 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Volymen har tidigare varit låg runt kurstoppar och hög runt kursbottnar. Det försvagar den stigande trenden och kan vara en signal om ett kommande trendbrott. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

Trevlig helg!

Espen Grønstad

Få gratis tillgång till Investtechs analyser i 14 dagar!

Följ dina aktier med Investtech hos Nordnet!

Följ dina aktier med Investtechs App!

—————–

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS («Investtech») i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av analysen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på www.investtech.com/disclaimer.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Lämna en kommentar

avatar

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link