Nordnetbloggen

Norden topp 10

Detta inlägg är marknadsföring.

Morgonrapport fredag 2 oktober

OMX Stockholm PI ligger i en fallande trendkanal vilket indikerar fortsatt svag utveckling. Indexet har negativ korrelation mellan pris och volym, d v s att volymtoppar motsvaras av kursbottnar och volymbottnar motsvaras av kurstoppar. Utbudet av aktier är därmed högt då kursen har fallit samtidigt som efterfrågan är låg då kursen gått upp och är nära en topp. Det indikerar att investerare inte tror på fortsatt uppgång utan väntar till aktierna fallit för att köpa.

Kursen har fått reaktioner upp efter att ha utmanat stöd vid golvet av trendkanalen. Fortsatt kortsiktiga reaktioner kan komma men samlat ser indexet svagt negativt ut på medellång sikt. Indexet har stöd vid 454 punkter och motstånd vid 500 punkter.

Sett till Investtechs forskning kring årstidsvariationer närmar vi oss botten av en statistisk svag period på Stockholmsbörsen. Hösten och i synnerhet december månad har historiskt varit en gynnsam period att köpa aktier. En annan indikator som signalerar en mer positiv utveckling under hösten är det kortsiktiga hausseindexet. Sedan botten i slutet av augusti har indexet stigit med fjorton punkter vilket indikerar en svagt ökande optimism.

Investtechs kortsiktiga hausseindex är 32 punkter och det långsiktiga hausseindexet är 33 punkter vilket indikerar en övervikt av pessimister på både kort och lång sikt.

Andelen insiderköp på Stockholmsbörsen den senaste månaden är 70 procent, enligt Investtechs insiderbarometer. Andelen insiderköp för det senaste året ligger på 65 procent.

Stockholmsbörsens OMXS30-index har sedan 1987 uppvisat en genomsnittlig utveckling på 0,7 procent i oktober och 2,1 procent i november.

Skrivet av analytiker Adrian Axelsson

 

Se veckans Webb TV+ med marknadsutsikterna för Stockholmsbörsen!

 

 

Veckans Norden topp 10 består av fem svenska, en norsk, tre danska och en finsk aktie.

Få gratis tillgång till Investtechs analyser i 14 dagar!

Listan baseras på Investtechs automatiska tekniska analyser på medellång sikt. Analyserna görs av algoritmer som identifierar aktiens trendstöd och motståndformationer samt volymutveckling. Urvalet omfattar aktier med en omsättning på över 1 miljon euro i snitt per dag under den senaste månaden. Listan ger lämpliga köpkandidater för investerare med en tidshorisont på 1-6 månader.

 

1.  Royal UNIBREW(RBREW.CO) – 1 okt 2015. Senaste slutkurs: 245.3 (-4.5)Royal UNIBREW har fallit tillbaka mot golvet i en stigande trendkanal. Vidare uppgång indikeras och dagens kursnivå kan vara en god ingångskurs. Har också brutit en motståndsnivå och gett köpsignal från en långsiktig trading range. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 242 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Volymtoppar motsvaras väl av kurstoppar och volymbottnar motsvaras väl av kursbottnar. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. RSI är överköpt. Aktien kan lika gärna stiga vidare, och vi bör se en nedgång i RSI-kurvan innan det försvagar aktien. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

2.  Marine Harvest(MHG.OL) – 1 okt 2015. Senaste slutkurs: 106.4 (-2)Marine Harvest visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal. Fortsatt positiv utveckling indikeras, och det finns stöd ner mot golvet på kanalen. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 103 kroner. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 103 kroner vid reaktioner tillbaka. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

3.  Novozymes B(NZYMB.CO) – 1 okt 2015. Senaste slutkurs: 287 (-3.9)Novozymes B har fallit tillbaka mot golvet i en stigande trendkanal. Vidare uppgång indikeras och dagens kursnivå kan vara en god ingångskurs. Har rekylerat tillbaka efter brottet på en rektangelformation. Det är stöd runt 276, vilket öppnar för goda köpmöjligheter. Etablerat brott ned genom stödet kommer emellertid att neutralisera köpsignalen. Aktien närmar sig stödet vid ca 278 kroner, vilket kan ge en reaktion uppåt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

4.  Fingerprint Cards(FINGB.ST) – 1 okt 2015. Senaste slutkurs: 296 (-13)Fingerprint Cards ligger i en stigande trend och fortsatt uppgång innanför den indikeras. Aktien har stöd vid ca 50.00 kronor. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det styrker trendbilden. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

5.  Axfood(AXFO.ST) – 1 okt 2015. Senaste slutkurs: 138.5 (0.5)Axfood ligger i en stigande trend och fortsatt positiv utveckling innanför den indikeras. Aktien närmar sig stödet vid ca 133 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

6.  Konecranes Oyj(KCR1V.HEX) – 1 okt 2015. Senaste slutkurs: 22.74 (0.38)Konecranes Oyj ligger i en stigande trend och vidare uppgång inom den indikeras. Kursen har nu dessutom fallit tillbaka mot golvet i trendkanalen, vilket bör ge en reaktion upp. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 22.00 euro och vidare uppgång är därmed signalerad. RSI är översåld. Aktien kan ändå falla vidare, och vi bör se en stigning i RSI-kurvan innan det kan ses som en köpsignal. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

7.  Precise Biometrics(PREC.ST) – 1 okt 2015. Senaste slutkurs: 5 (-0.55)Precise Biometrics har brutit ner genom golvet i en stigande trendkanal. Det indikerar i första skedet en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling. Befinner sig i en rektangelformation mellan stödet på 4.72 och motståndet på 5.54. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien testar stödet vid ca 4.80 kronor. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 4.80 kronor utlöser en säljsignal. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det försvagar trendbrottet. RSI-kurvan visar en fallande trend, vilket kan vara en signal om en fallande trend också för kursen. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

8.  Balder B(BALDB.ST) – 1 okt 2015. Senaste slutkurs: 160.1 (1.3)Balder B ligger i en stigande trend och fortsatt uppgång innanför den indikeras. Har också brutit en motståndsnivå och gett köpsignal från en långsiktig trading range. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid ca 160 kronor. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Volymtoppar och volymbottnar stämmer dåligt överens med toppar och bottnar i kursen. Det försvagar den stigande trenden och kan vara en signal om ett kommande trendbrott. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

9.  Saab B(SAABB.ST) – 1 okt 2015. Senaste slutkurs: 222.8 (-1.2)Saab B ligger i en stigande trend och fortsatt uppgång innanför den indikeras. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 220 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 220 kronor vid reaktioner tillbaka. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

10.  Chr. Hansen Holding(CHR.CO) – 1 okt 2015. Senaste slutkurs: 372.6 (-0.4)Chr. Hansen Holding ligger i en stigande trend och vidare uppgång innanför den indikeras. Vid reaktioner tillbaka finns ett stöd mot golvet i trendkanalen. Aktien ligger mellan stödet vid ca 350 kroner och motståndet vid ca 382 kroner och etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera om framtida riktning. Positiv volymbalans, dvs. hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 

Trevlig helg!

Espen Grønstad

 

Få gratis tillgång till Investtechs analyser i 14 dagar!

Följ dina aktier med Investtech hos Nordnet!

Följ dina aktier med Investtechs App!

—————–

Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på www.investtech.com/disclaimer.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Lämna en kommentar

avatar

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link