Nordnetbloggen

Norden topp 10

Detta inlägg är marknadsföring.

Morgonrapport fredag 22 april 

OMX Stockholm PI har stigit upp mot taket av en fallande trendkanal och utmanar motståndet vid 500 punkter vilket kan ge en reaktion ned. På lång sikt är dock indexet tillbaka i en stigande trendkanal vilket ger signaler om en kommande positiv utveckling. Den senaste uppgången har skett i på hög volym vilket är ett sundhetstecken och positiv volymbalans försvagar den fallande trenden på medellång sikt. Stöd finns vid 465 punkter.

Skrivet av analytiker Adrian Axelsson

 

 

Se veckans Webb TV+ med marknadsutsikterna för Stockholmsbörsen!

 

 

Veckans Norden topp 10 består av fyra svenska, tre norska, tre danska och inga finska aktier.

Få gratis tillgång till Investtechs analyser i 14 dagar!

Listan baseras på Investtechs automatiska tekniska analyser på medellång sikt. Analyserna görs av algoritmer som identifierar aktiens trendstöd och motståndformationer samt volymutveckling. Urvalet omfattar aktier med en omsättning på över 1 miljon euro i snitt per dag under den senaste månaden. Listan ger lämpliga köpkandidater för investerare med en tidshorisont på 1-6 månader.

 

1.  Fingerprint Cards(FINGB.ST) – 21 apr 2016. Senaste slutkurs: 556 (2)Fingerprint Cards har fallit tillbaka mot golvet i en stigande trendkanal. Vidare uppgång indikeras och dagens kursnivå kan vara en god ingångskurs. Gav också köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 498. Ger signal om vidare uppgång till 700 eller mer. Glidande medelvärde har också gett köpsignal. Det signalerar isolerat sett fortsatt uppgång, men trögheten i indikatorn gör att man ofta går miste om mycket av uppsidan. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 480 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 480 kronor vid reaktioner tillbaka. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. RSI är överköpt. Detta visar att momentumet i Aktien är starkt och att kursen mycket väl kan stiga vidare på kort sikt. Vi bör se en nedgång i RSI-kurvan innan detta används som en säljsignal. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

2.  Veidekke(VEI.OL) – 21 apr 2016. Senaste slutkurs: 112.5 (-1.5)Veidekke ligger i en stigande trend och vidare uppgång innanför den indikeras. Vid reaktioner tillbaka finns ett stöd mot golvet i trendkanalen. Har rekylerat tillbaka efter brottet på en rektangelformation. Det är stöd runt 113, vilket öppnar för goda köpmöjligheter. Etablerat brott ned genom stödet kommer emellertid att neutralisera köpsignalen. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 109 kroner. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 109 kroner vid reaktioner tillbaka. RSI-kurvan visar en fallande trend, vilket kan vara en signal om ett kommande trendbrott ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

3.  Lundbergföretagen B(LUNDB.ST) – 21 apr 2016. Senaste slutkurs: 454.3 (0.1)Lundbergföretagen B ligger i en stigande trend och fortsatt uppgång innanför den indikeras. Gav också köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 445. Ger signal om vidare uppgång till 490 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 444 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 444 kronor vid reaktioner tillbaka. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

4.  William Demant Holding(WDH.CO) – 21 apr 2016. Senaste slutkurs: 681 (2)William Demant Holding ligger i en stigande trend och fortsatt uppgång innanför den indikeras. Aktien testar stödet vid ca 680 kroner. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 680 kroner utlöser en säljsignal. Positiv volymbalans, dvs. hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

5.  Nel ASA(NEL.OL) – 21 apr 2016. Senaste slutkurs: 3.39 (0.05)Nel ASA har fallit tillbaka mot golvet i en stigande trendkanal. Vidare uppgång indikeras och dagens kursnivå kan vara en god ingångskurs. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 3.09. Ger signal om vidare uppgång till 3.45 eller mer. Aktien har stöd vid ca 2.85 kroner och motstånd vid ca 5.20 kroner. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

6.  Genmab(GEN.CO) – 21 apr 2016. Senaste slutkurs: 970.5 (27.5)Genmab ligger i en stigande trend och fortsatt uppgång innanför den indikeras. Gav också köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 850. Ger signal om vidare uppgång till 1150 eller mer. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid ca 950 kroner. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. RSI är överköpt. Detta visar att momentumet i Aktien är starkt och att kursen mycket väl kan stiga vidare på kort sikt. Vi bör se en nedgång i RSI-kurvan innan detta används som en säljsignal. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

7.  Yara International(YAR.OL) – 21 apr 2016. Senaste slutkurs: 344 (11.1)Yara International har brutit den fallande trenden, vilket i första skedet indikerar en svagare nedgångstakt. Har brutit en dubbelbotten-formation. Etablerat genombrott på motståndet vid 342 kroner signalerar om en uppgång till 374 kroner eller högre. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid ca 341 kroner. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Positiv volymbalans stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

8.  DFDS(DFDS.CO) – 21 apr 2016. Senaste slutkurs: 244.6 (6)DFDS har brutit ner genom golvet i en stigande trendkanal. Det indikerar i första skedet en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling. Har en möjlig huvudskuldra-formation under utveckling. Etablerat genombrott under stödet vid 217, helst på ökande volym, signalerar om fortsatt nedgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 226 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Positiv volymbalans, dvs. hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

9.  Indutrade(INDT.ST) – 21 apr 2016. Senaste slutkurs: 501 (-2.5)Indutrade ligger i en stigande trend och fortsatt uppgång innanför den indikeras. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 428. Målkursen vid 482 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 480 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 480 kronor vid reaktioner tillbaka. Volymtoppar och volymbottnar stämmer dåligt överens med toppar och bottnar i kursen. Det försvagar den stigande trenden och kan vara en signal om ett kommande trendbrott. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

10.  Hufvudstaden A(HUFVA.ST) – 21 apr 2016. Senaste slutkurs: 123.7 (-1.2)Hufvudstaden A visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal. Fortsatt positiv utveckling indikeras, och det finns stöd ner mot golvet på kanalen. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 122. Ger signal om vidare uppgång till 137 eller mer. Aktien närmar sig stödet vid ca 120 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. RSI-kurvan visar en fallande trend, vilket kan vara en signal om ett kommande trendbrott ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 

 

 

Trevlig helg!

Espen Grønstad

Få gratis tillgång till Investtechs analyser i 14 dagar!

Följ dina aktier med Investtech hos Nordnet!

Följ dina aktier med Investtechs App!

—————–

Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på www.investtech.com/disclaimer.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Lämna en kommentar

avatar

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link