Nordnetbloggen

Norden topp 10

Detta inlägg är marknadsföring.

Morgonrapport fredag 2 februari

Under torsdagen steg indexet med 0,49 procent och i och med detta stärks stöden kring golvet i den stigande trendkanalen på medellång sikt.

Avståndet mellan golvet i trendkanalen och motståndet blir allt mindre och detta kommer snart att tvinga fram ett brott genom någon av dessa nivåer. En slutkurs under trendgolvet kommer ge en indikation om att optimismen avtagit och att vi ska se en mer sidledes utveckling.

För att kursen skall kunna ta sig ut ur konsolideringen mellan cirka 570 och 600 punkter krävs att en större mängd investerare ändrar sin inställning till utsikterna på börsen. På uppsidan skulle en slutkurs över 600 punkter indikera att optimisterna dominerar och det skulle ge goda förutsättningar för fortsatt uppgång innanför trendkanalen. På nedsidan kommer en slutkurs under cirka 570 punkter vara en negativ signal, men främst på kort sikt. Det finns ytterligare stöd ned till cirka 546 punkter och det är först vid en slutkurs under denna nivå som indexet utlöser säljsignaler på längre sikt.

Investtechs hausseindex indikerar att det råder en jämvikt av optimister och pessimister bland både kort- och långsiktiga investerare.

Investtechs Insiderbarometer indikerar emellertid att insiders tror på fortsatt positiv utveckling på Stockholmsbörsen. Köpandelen är strax över 70 procent för såväl senaste året som på mer kortsiktiga tidsintervall.

Sett till årstidsvariationer är Stockholmsbörsen inne i en längre uppgångsperiod som varar till och med slutet av maj.

Indexet är tekniskt svagt positivt på medellång sikt.

Skrivet av analytiker Adrian Axelsson

Se veckans Webb TV+ med marknadsutsikterna för Stockholmsbörsen!

Norden topp 10 – vecka 5

Veckans Norden topp 10 består av fyra svenska, tre norska, inga danska och tre finska aktier.

Få gratis tillgång till Investtechs analyser i 14 dagar!

Listan baseras på Investtechs automatiska tekniska analyser på medellång sikt. Analyserna görs av algoritmer som identifierar aktiens trendstöd och motståndformationer samt volymutveckling. Urvalet omfattar aktier med en omsättning på över 1 miljon euro i snitt per dag under den senaste månaden. Analyserna baserar sig på kvantitativa faktorer och bör betraktas som inspirationskälla och marknadsföring.

1.  Wärtsilä Oyj Abp(WRT1V.HEX) – 1 feb 2018. Senaste slutkurs: 57.52 (2.46)
Wärtsilä Oyj Abp har brutit den stigande trenden, vilket i första skedet indikerar svagare stigningstakt. Har brutit genom taket vid 55.56 euro i en rektangelformation. Etablerat genombrott signalerar fortsatt uppgång till 57.63 euro eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 55.70 euro och vidare uppgång är därmed signalerad. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
2.  SpareBank 1 SR-Bank ASA(SRBANK.OL) – 1 feb 2018. Senaste slutkurs: 93.2 (1.2)
SpareBank 1 SR-Bank ASA ligger i en stigande trend och vidare uppgång inom den indikeras. Kursen har nu dessutom fallit tillbaka mot golvet i trendkanalen, vilket bör ge en reaktion upp. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 91.00 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det styrker trendbilden. RSI är överköpt. Detta visar att momentumet i aktien är starkt och att kursen mycket väl kan stiga vidare på kort sikt. Vi bör se en nedgång i RSI-kurvan innan detta anses försvaga aktien. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
3.  BW LPG(BWLPG.OL) – 1 feb 2018. Senaste slutkurs: 36.39 (-0.13)
BW LPG ligger i en stigande trend och vidare uppgång innanför den indikeras. Vid reaktioner tillbaka finns ett stöd mot golvet i trendkanalen. Har rekylerat tillbaka efter ett möjligt falskt brott på en rektangelformation. Etablerad notering över 37.28 kommer att ge nya positiva signaler till aktien, medan brott på motsatta sidan av formationen är en stark säljsignal. Aktien testar stödet vid ca 36.30 kroner. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 36.30 kroner utlöser en säljsignal. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
4.  Lifco AB.(LIFCOB.ST) – 1 feb 2018. Senaste slutkurs: 318.5 (1)
Lifco AB. ligger i en stigande trend och fortsatt positiv utveckling innanför den indikeras. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 279. Målkursen vid 307 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 310 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
5.  Millicom International Cellular(MICSDB.ST) – 1 feb 2018. Senaste slutkurs: 582 (-5.5)
Millicom International Cellular ligger i en stigande trend och fortsatt positiv utveckling innanför den indikeras. Har tagit ut målkursen vid 583 efter brott på en rektangelformation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 573 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
6.  Nokia(NOKIA.ST) – 1 feb 2018. Senaste slutkurs: 42.68 (4.86)
Nokia har brutit upp genom taket i en fallande trendkanal. Det indikerar i första skedet en svagare nedgångstakt eller en mer horisontell utveckling. Har brutit en dubbelbotten-formation. Etablerat genombrott på motståndet vid 40.34 kronor signalerar om en uppgång till 42.62 kronor eller högre. Aktien har stöd vid ca 39.30 kronor och motstånd vid ca 45.70 kronor. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
7.  Hansa Medical AB(HMED.ST) – 1 feb 2018. Senaste slutkurs: 264 (-0.6)
Hansa Medical AB ligger i en stigande trend och vidare uppgång inom den indikeras. Kursen har nu dessutom fallit tillbaka mot golvet i trendkanalen, vilket bör ge en reaktion upp. Gav också köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 223. Ger signal om vidare uppgång till 294 eller mer. Aktien ligger mellan stödet vid ca 238 kronor och motståndet vid ca 284 kronor och etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera om framtida riktning. Volymtoppar motsvaras väl av kurstoppar och volymbottnar motsvaras väl av kursbottnar. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
8.  Stora Enso Oyj R(STERV.HEX) – 1 feb 2018. Senaste slutkurs: 14.03 (0.21)
Stora Enso Oyj R ligger i en stigande trend och fortsatt positiv utveckling innanför den indikeras. Har tagit ut målkursen vid 14.37 efter brott på en omvänd huvudskuldra-formation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien närmar sig stödet vid ca 13.70 euro, vilket kan ge en reaktion uppåt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
9.  Kesko Oyj B(KESKOB.HEX) – 1 feb 2018. Senaste slutkurs: 49.65 (2.7)
Kesko Oyj B har brutit den stigande trenden uppåt, vilket öppnar för en starkare stigningstakt. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 45.63. Ger signal om vidare uppgång till 50.28 eller mer. Aktien har stöd vid ca 46.20 euro. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. RSI är överköpt. Detta visar att momentumet i aktien är starkt och att kursen mycket väl kan stiga vidare på kort sikt. Vi bör se en nedgång i RSI-kurvan innan detta anses försvaga aktien. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
10.  Yara International(YAR.OL) – 1 feb 2018. Senaste slutkurs: 371.6 (1.1)
Yara International visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal. Fortsatt positiv utveckling indikeras, och det finns stöd ner mot golvet på kanalen. Har tagit ut målkursen vid 382 efter brott på en rektangelformation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien har stöd vid ca 356 kroner och motstånd vid ca 394 kroner. RSI-kurvan visar en fallande trend, vilket kan vara en signal om ett kommande trendbrott ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

Trevlig helg!

Espen Grønstad

Få gratis tillgång till Investtechs analyser i 14 dagar!

Följ dina aktier med Investtech hos Nordnet!

Följ dina aktier med Investtechs App!

—————–

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS («Investtech») i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av analysen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på www.investtech.com/disclaimer.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Lämna en kommentar

avatar

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link