Nordnetbloggen

Nordnet och världen – så tar vi ansvar

Behovet av gemensamma ansträngningar för att minska människors lidande i världen är större än på länge. Både enskilda individer, företag och regeringar ser nu över sina möjligheter att bidra på olika sätt.

Vi har i ett tidigare blogginlägg berättat kort om vårt sätt att jobba med socialt ansvarstagande och hållbarhet.

Just nu får vi många frågor som handlar just om socialt ansvarstagande och hur vi bidrar när det gäller den pågående flyktingkrisen i Europa. Så här tänker vi.

Citizenship – ansvar och hållbarhet

Det ramverk vi har när vi jobbar med ansvarstagande och hållbarhet kallas för Citizenship. I begreppet ligger en idé om att vi som företag ska agera som ansvarstagande medborgare i världen, och att det vi gör, positivt och negativt, skapar avtryck i samhället runtomkring oss.

Inom ramen för Citizenship jobbar vi för att skapa ett positivt avtryck – när det gäller de anställda, miljön, spararna och olika delar av samhället. Samtidigt som det skapar värde för företaget i det långa loppet. Alla anställda bidrar med idéer och initiativ, och alla har möjlighet att lägga en del av sin arbetstid på att driva olika Citizenship-projekt. Den positiva kraften hos våra medarbetare är enorm, och vi märker ett stort värde i att man får tid att engagera sig i frågor som man brinner för. Från företagets sida kan vi bidra med pengar, lokaler och andra resurser – utöver initiativtagarnas arbetstid.

Den pågående flyktingkrisen

Det som pågår i Europa just nu har väckt ett brinnande engagemang bland våra medarbetare. Många känner en maktlöshet och en frustration. Jag vill ta vara på det engagemanget och skapa möjlighet att kanalisera det på ett sätt som skapar ett så stort positivt avtryck som möjligt för de människor som lider, sörjer och kämpar för sitt och sina barns liv runt om i Europa.

Dels ser vi till att underlätta och samordna insamling av kläder och andra förnödenheter. Dels samordnar vi en insamling av pengar till Röda Korset. Denna insamling kommer vi förstås också bidra till från företagets sida.

Andra Citizenship-initiativ

Samtidigt pågår en rad andra, mindre akuta och mer långsiktiga initiativ i alla våra nordiska länder. Det handlar till exempel om att hjälpa unga människor till mer medvetna val när det gäller deras ekonomi och karriär, och att hjälpa barn som vill lära sig programmering.

Vi vill vi gärna berätta om dem också, men det återkommer vi till vid ett senare tillfälle. Om du är nyfiken kan du läsa mer om vårt Citizenship-arbete i den hållbarhetsrapport vi producerar varje år.

/Håkan Nyberg, vd på Nordnet

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Lämna en kommentar

avatar

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link