Nordnetbloggen
Joakim Bornold
Sparekonom Nordnet

Optionsskolan #5

I förra avsnittet så avslutade jag med att ta upp begreppen tidsvärde och realvärde, som är ”komponenterna” i en options pris. Vad som närmare bestämmer optionens pris är 6 faktorer och de är:

  • Lösenpriset
  • Underliggande aktiens pris
  • Tid till förfall (återstående löptid)
  • Räntan (för den återstående löptiden)
  • Volatiliteten i den underliggande aktien (hur mycket den rör sig)
  • Eventuell utdelning under löptiden

 

 

Om detta sker:Värdet på en köpoption (call)Värdet på en säljoption (put)
Underliggande aktie stigerÖkarMinskar
Underliggande aktie sjunkerMinskarÖkar
Volatiliteten stigerÖkarÖkar
Volatiliteten sjunkerMinskarMinskar
Tiden gårMinskarMinskar
Räntan stigerÖkarMinskar

 

Ovanstående säger oss en del…

De två översta företeelserna i tablån ovan är ganska självklara men vad man bör känna till när man handlar optioner är att det finns flera faktorer som kan påverka en options pris. Volatiliteten exempelvis, om det blir oroligt på börsen med stora rörelser och om man förväntar sig hög volatilitet i underliggande aktie så tenderar optioner att stiga i värde. Det kan skapa ganska stora rörelser i en options pris och äger man optioner och det blir stökigt på börsen så kan det alltså bli en ganska bra affär även om den underliggande aktien inte nödvändigtvis har rört sig så mycket.

Den som köper en option när volatiliteten är hög bör å sin sida ha i åtanke att om oron klingar av så kan en option tappa en del i värde, trots att underliggande aktie är på mer eller mindre samma nivå som när man gick in i positionen. Därför kan det faktiskt vara så att om man exempelvis köper en köpoption inför en rapport så kan den tappa i värde om aktien handlas till en oförändrad – eller till och med en lite högre kurs – efter rapporten.

Tid är pengar…

Tidsaspekten är av intresse när man handlar optioner eftersom optioner bara ”lever” en viss tid. Därför uppstår något som brukar kallas ”tidsvärdeserosion” och det är helt enkelt att om en option har exempelvis 30 dagar kvar till förfall så tappar den (allt annat lika) 1/30 idag, 1/29 imorgon, 1/28 i övermorgon osv. Om optionen har flera års löptid blir det ett försumbart belopp men om det bara är en vecka kvar så försvinner en ganska stor del av värdet. Betonas ska också att här pratar vi om tidsvärdet, en option som är väldigt mycket ”In The Money” (ITM) och som nästan bara har realvärde behåller förstås sitt reala värde och tappar väldigt lite tidsvärde eftersom det knappt finns något i en sådan option.

Nasdaq introducerade förresten ganska nyligen så kallade veckooptioner vilket gör att det finns optioner med väldigt kort löptid, om man har en kort placeringshorisont kan dessa optioner vara fördelaktiga.

Räntans påverkan?

En förändring i räntan påverkar optionspriset ytterst marginellt, intressant att veta är kanske att en räntehöjning gör köpoptionerna dyrare medan säljoptionerna blir billigare.

Kan man utnyttja tid och volatilitet på något sätt?

Ja, det kan man. Det finns många investerare som med hjälp av optioner inte bara handlar efter sin marknadstro vad gäller riktning (om en aktie skall upp eller ned) utan även efter vad man tror om volatiliteten i marknaden liksom att de utnyttjar främst tidsvärdeserosionen för att skapa en avkastning.

 

Dags för lite strategier igen!

Nu tar vi fasta på vad vi just gått igenom och föreställer oss en situation där vi är långsiktigt positiva till en underliggande aktie men där vi är lite mer osäkra på när den förmodade uppgången kan tänkas inträffa. Om man bara köper köpoptioner – och aktien går upp ganska snabbt och kraftigt – kan man skapa en bra och väldigt hög procentuell avkastning med optioner men det är som bekant inte alltid man kommer in i rätt tid eller prickar in den där botten eller toppen. Om man vill minska risken för tidsvärdeserosionen samt även minska känsligheten för en förändring i volatiliteten kan man göra lite olika kombinationer av optioner. En populär strategi är en så kallad positiv prisspread (call spread). Det kan finnas flera anledningar till att man etablerar en sådan här spread; tidsvärdeserosionen och volatiliteten har jag redan nämnt men det kan även vara att man är positiv till aktien men att man ser framför sig en ganska långsam eller begränsad uppgång.

Positiv prisspread (call spread)

Man etablerar den här positionen genom att köpa en köpoption, samtidigt som man utfärdar (säljer) en köpoption med lite högre lösenpris. Vi tar och tittar på ett exempel. I det här fallet så är vi som sagt positiva till den underliggande aktien men vi är inte beredda att satsa så mycket just nu då vi inte är övertygade om ”tajmingen” (liksom att vi vill reducera effekterna av tidsvärdeserosionen och en eventuell lägre volatilitet).

Positionen vi etablerar

Vi väljer att köpa köpoptioner med lösenpris 100 kr för 4 kr och det här ger oss rättigheten att köpa underliggande aktier för 100 kr. Samtidigt utfärdar vi köpoptioner med lösenpris 105 kr och vi tar alltså även på oss skyldigheten att sälja underliggande aktier för 105 kr, för den skyldigheten får vi in 2 kr och vår investering blir således 2 kr.

I exemplet nedan ser vi hur vår position ser ut grafiskt. Vi avläser bl.a. att vi har vårt break-even vid 102 kr och att vår maxvinst infinner sig vid en aktiekurs på 105 kr eller därutöver på slutdagen, vi kan också räkna fram att vår vinst blir 150% i sådant fall. Det här ser onekligen intressant ut men vad finns det för nackdelar då? Ja, en är att man måste göra två affärer och att det därför blir lite mer kostnader för att etablera positionen. En annan viktig sak att lyfta fram är att man får en viss ”inlåsningseffekt”, med det menar jag att det blir betydlig mer fördelaktigt att går ur positionen på slutdagen om man jämför med att  gå ur den exempelvis några veckor innan optionerna förfaller.

option9

 

Vi jämför med en köpt köpoption

Om vi istället endast köper en köpoption med lösenpris 100 kr för 4 kr, så hamnar vårt break-even på 104 (istället för 102 som i vår spread). Ser vi till den rent procentuella vinsten så måste aktiekursen gå upp till 110 kr för att komma upp i 150% (110 – 100 – 4 = 6 kr och 6/4 = 150%). I spreadens fall räckte det med en aktiekurs på 105 kr. Fördelen med att enbart köpa en köpoption är att vi har en obegränsad uppsida, skulle aktien gå upp mycket mer än vad vi trodde så fortsätter vår vinst att öka. Vi investerar dock dubbelt så mycket om vi jämför med vår spread och vi är som sagt mer exponerade för tidsvärdeserosionen och en eventuell nedvärdering pga en lägre volatilitet.

Vi optimerar vår position…

Vad man väljer att etablera är avhängigt av marknadstron för stunden men om man bara tror på en marginell uppgång så kan det bli en bättre affär att – istället för att köpa köpoptionen för 4 kr – etablera dubbelt så många positiva prisspreadar för samma belopp (2+2 = 4 kr). I och med att vi gör det dubbelt så många gånger så blir investeringen 4 kr även här men hur ser det ut vid en aktiekurs på 105 kr på slutdagen?

Jo, om man bara köper köpoptionen för 4 kr så gör vi en vinst på en (1) kr (105 – 100 – 4 = 1 kr, vilket motsvarar 25%) men i spreadens fall så satsar vi också 4 kr men vår vinst blir här 6 kr (105 – 100 – 2 = 3 kr x 2 = 6 kr, vilket motsvarar 150%). Med samma insats tjänar vi alltså avsevärt mycket mer vid en marginell uppgång! I och med att det finns så många olika lösenpriser och löptider så man kan verkligen skräddarsy en position efter sin marknadsuppfattning.

Att ”göra om” sin köpta köpoption till en positiv prisspread

Ibland kan det vara bra att göra om en köpt köpoption till en positiv prisspread. Det kanske låter märkligt men låt oss säga att vi har köpt en köpoption med lösenpris 100 kr för 4 kr. Aktiekursen går inte upp som vi antagit utan står och stampar. Vi ser att tidsvärdeserosionen gör att vi tappat en del värde, vi är dock fortsatt positiva och tror att en uppgång snart kommer att infalla. Efter ytterligare en tid står optionen kanske inte mer än i 2 kr och vi känner att vi måste agera för att inte förlora mer. I det här läget kan vi exempelvis sälja våra optioner, inte nog med det, vi säljer dubbelt så många optioner. Om vi antar att vi ägde 10 kontrakt och vår ursprungsinvestering alltså var 4000 kr så säljer vi nu våra 10 kontrakt för 2 kr, dvs 2000 kr men vi säljer också ytterligare 10 kontrakt och får således tillbaka våra satsade 4000 kr. Denna premie använder vi till att köpa 10 kontrakt av köpoptionen med lösenpris 95 kr istället som nu kostar 4 kr, dvs 4000 kr.

Nu har vi istället en positiv prisspread med innehavda köpoptioner med lösenpris 95 kr och utfärdade köpoptioner med lösenpris 100 kr och det här gör vi eftersom att vi är fortsatt positiva och för att vi försöker undvika en förlust. Vi kunde förstås bara ha gått ur den ursprungliga positionen men då hade vi förlorat 2 kr, vi valde istället att ”växla ned” till en spread där den innehavda köpoptionens lösenpris blev 5 kr lägre.

”Rullning”

Det här med att ”göra om” en position är ganska vanligt när man handlar optioner; en variant på detta är en så kallad ”rullning”. Låt oss säga att vi för en tid sedan har utfärdat en säljoption med lösenpris 100 kr och fått in 3,50 kr i premie för den. Vi har varit neutrala till svagt positiva i vår marknadstro och aktien har hållit sig över 100-kronorsnivån länge men har på senare tid börjat tappa i värde och handlas nu runt 98 kr. Om vi inte längre känner oss benägna att köpa aktier för 100 kr (i praktiken 100 – 3,50 = 96,50 kr) så finns förstås en möjlighet att köpa tillbaka optionen när man vill.

Låt oss säga att vår säljoption nu kostar 4 kr att köpa tillbaka (en del har försvunnit i värde tack vara tidsvärdeserosionen – men aktien har samtidigt fallit vilket har gjort att säljoptionen har ökat i värde). Vi köper tillbaka den för 4 kr och väljer samtidigt att utfärda en ny säljoption med längre löptid.

Eftersom att en längre löptid (allt annat lika) gör att optionen kostar mer, så kan vi istället välja ett lägre lösenpris vilket blir mer fördelaktigt för oss. Vi utfärdar därför en säljoption med lösenpris 97,50 kr (istället för 100 kr som vi hade tidigare) och som förfaller en månad senare. Den handlas också runt 4 kr trots att den har ett lägre lösenpris; det här förklaras med att den har mer tidsvärde i sig tack vare den längre löptiden.

Vad innebär då detta för oss? Vår ursprungliga position gav oss 3,50 kr i premier, sedan köpte vi tillbaka samma option för 4 kr och utfärdade istället optioner med ett lägre lösenpris (97,50) och under en lite längre tidsperiod och för det fick vi in 4 kr. Sammantaget har vi alltså fortfarande fått in 3,50 kr men vår ”nya” skyldighet är att vara beredda att köpa aktier för 97,50 kr. Då vi fått in 3,50 kr så kommer vi i praktiken att köpa aktier för 97,50 – 3,50 = 94 kr om aktien skulle fortsätta ned och att vi skulle bli lösta på våra optioner.

I mina exempel har jag inte tagit hänsyn till courtage och avgifter, tänk på att göra det om du räknar på lite egna strategier!

Jag har tidigare lyft fram de kostnadsfria kurserna på Nasdaq i Stockholm och enligt uppgift finns det fortfarande några platser kvar, läs mer på www.nasdaqomxnordic.com/optionsutbildning

För dig som bor i Lund med omnejd så arrangerar Aktiespararna i Lund en optionskurs den 16:e mars, om du är intresserad av att delta så kan du läsa mer på: http://www.aktiespararna.se/sajt/kontakt/lokalavdelningar/lok/aktiespararna/Lund/Lokala-aktiviteter/optionskurs-med-nasdaq-/

 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Lämna en kommentar

Var den första att kommentera

avatar

Nordnets veckobrev

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Anmäl

Anmäl
Nordnets veckobrev
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Håll mig uppdaterad
close-link