Nordnetbloggen

Risk och avkastning går alltid hand i hand

Den högre räntan som vi får i en företagsobligation är förenklat en indikation på hur marknaden uppskattar risken för en konkurs i det berörda företaget.

För att vi svenskar ska bli mer framgångsrika i vårt sparande krävs att vi all förstår det osvikliga sambandet mellan avkastning och risk. I senaste fondstatistiken kunde jag konstatera att kunderna hos Nordnet rusar till företagsobligationsfonder. Det som lockar är naturligtvis en potentiellt mycket högre avkastning än hos statsobligationer. Men jag frågar mig om alla som i dag köper företagsobligationer faktiskt förstår vilka risker det innebär?

För att förstå prissättningen för en företagsobligation, alltså räntan för sparprodukten, kan man alltid utgå från den riskfria räntan. Från ett svenskt perspektiv är den enklast att resonera utifrån den ränta vi kan få om vi köper svenska statsobligationer med motsvarande löptid som företagsobligationen. Företagsobligationen skall alltid ha en ränta som är högre än statsobligationen, om inte marknaden tror att konkursrisken är större för svenska staten än för det berörda företaget.

Den högre räntan som vi får i en företagsobligation är förenklat en indikation på hur marknaden uppskattar risken för en konkurs i det berörda företaget. Ju högre ränta desto större konkursrisk. Det finns andra faktorer som spelar in, men i grunden är just konkurshotet det viktigaste eftersom obligationsägarna då riskerar att förlora delar eller hela sin insats.

Högre risk kommer alltid att återspeglas i högre ränta. Att privatspararna nu flockas rund högavkastande företagsobligationsfonder gör mig bekymrad. Risken är att man inte insett sambandet risk-avkastning och att plötsliga smällar i högriskbolag kan komma att stå obligationsfonden dyrt.

Om man ändå står beredd att ta denna risk så finns det andra strategier som kan tillämpas. Att placera lejonparten av kapitalet i räntesparande med insättningsgaranti hos de aktörer som erbjuder bäst räntor (fn. är en rörlig sparränta strax under 4 procent att betrakta som mycket attraktiv – men innebär naturligtvis en högre risk än statsobligationer). Därefter placera den lilla delen av kapitalet direkt i de aktier där samma bolag erbjuder företagsobligationer med mycket hög ränta (dessa bolag har ofta stora finansiella problem, vilket alltid återspeglas i aktiekursen = mycket nedpressade).

Denna strategi innebär större flexibilitet eftersom aktiedelen blir mer lättomsatt än motsvarande företagsobligation och det rörliga räntesparandet ska vara förbundet med generösa uttagsregler. Riskprofilen kommer inte att bli identisk, men att tänka på detta sätt gör att det kan bli lättare att överblicka risker och därmed enklare kunna formulera en förväntan på avkastning.

Sparhälsningar

Günther Mårder

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Lämna en kommentar

avatar

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link