Nordnetbloggen

RSI är en god momentumindikator

Detta inlägg är marknadsföring.

Aktier som har fått högt RSI, över den kritiska 70-nivån, har fortsatt att stiga framöver. Samtidigt har aktier med lågt RSI, under den kritiska 30-nivån, fortsatt prestera svagare än börsen framöver. Det visar en forskningsrapport från Investtech baserat på 23 år med data från Oslobörsen och 16 år med data från Sverige, Danmark och Finland.

RSI är en frekvent använd indikator inom teknisk analys. Förkortningen RSI står för Relative Strength Index och är ett mått på hur väl en aktie gått mot sig själv. Talet beräknas genom att se på styrkan på uppgångsdagarna i förhållande till styrkan på nedgångsdagarna över en bestämd period, vilket genererar ett värde mellan 0 och 100.

Många investerare menar att RSI kan ge indikationer om att aktier har stigit eller fallit för mycket, och skall reagera tillbaka. Investtechs forskning antyder att en sådan överköpt- översålt-tolkning statistiskt inte stämmer med verkligheten. Resultaten visar att RSI är en god indikator på om aktien har  positivt momentum eller  negativt momentum och därför att RSI-momentum är en god indikator på framtida kursutveckling.

Vi har studerat 35 733 fall där RSI21 passerat över 70-gränsen och 23 590 fall där RSI21 passerat under 30-gränsen. Vi kallade strategin RSI-momentum och ansatte köpsignal när RSI passerade över 70 och säljsignal när RSI passerade under 30.

Figur 1. RSI21 Sverige. Kursutveckling efter RSI-momentumsignaler i Sverige. Aktierna med köpsignal steg i genomsnitt 5,1 procent, medan aktierna med säljsignal steg 1,1 procent. Genomsnittlig utveckling för referensindexet var 3,6 procent.

Tabellen nedan visar genomsnittlig årlig meravkastning efter RSI-momentumsignaler. Tabellen baseras på kvartalstalen, dvs. avkastning 66 handelsdagar (3 månader) efter signal.

Annualiserad meravkastningSverigeNorgeDanmarkFinlandViktat snitt
Köpsignal RSI21 passerar över 706,5 %e14,4 %e10,8 %e6,9 %e9,1 %e
Säljsignal RSI21 passerar under 30-10,2 %e-15,8 %e-11,3 %e-7,5 %e-11,6 %e

Sammantaget indikerar resultaten att RSI lämpar sig väl som momentumindikator och att investeringar baserade på köpsignaler från RSI-momentum ger statistiskt bättre avkastning än genomsnittlig börsavkastning.

Du hittar fler resultat och detaljer i forskningsrapporten som du kan läsa här.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Lämna en kommentar

avatar

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link