Nordnetbloggen

Så här påverkas börsen av valet

Slutresultat av Riksdagsvalet 2010.

Valets påverkan på börsen

Man skulle kunna tro att det svenska Riksdagsvalet har stor påverkan på den svenska börsens framtida utveckling. Min uppfattning är däremot att påverkan är ytterst begränsad.

Detta beror på att vår aktiemarknad till huvuddelen (om vi räknar efter börsvärde) består av bolag som har majoriteten av sin verksamhet, anställda och försäljning utomlands. Av det skälet så påverkas våra svenska bolag i högre utsträckning av det som händer i vår omvärld. Visst, det finns specifika bolag som kan påverkas negativt eller positivt till följd av en förändrad nationell politik, men dessa bolag kommer inte att kunna få med sig börsen som helhet i en rörelse. För att ta ett exempel skulle jag kunna nämna börsföretaget HomeMaid som med sannolikt skulle drabbas negativt om RUT-avdraget togs bort eller begränsades.

För att finna politiska förändringar som skulle kunna få börsen att skaka så krävs t.ex. omfattande förändringar av nivån på bolagsskatten (förändringen måste därtill vara oväntad – eftersom alla mer eller mindre väntade händelser redan finns inprisade i dagens kurser). Det skulle också kunna handla om oväntade import- och exporthinder samt andra omfattande förändringar som slår brett mot företagandet i Sverige.

Investerarperspektivet

Hittills har jag bara talat utifrån bolagets perspektiv, men det finns också ett investerarperspektiv på frågan. Eftersom kapitalmarknaderna har blivit allt mer global, då vi investerare enkelt kan flytta vårt kapital mellan olika tillgångsslag och marknader, så betraktas den svenska aktiemarknaden i relation till sin omvärld. Om svenska aktier plötsligt skulle värderas lägre än aktier i vår omvärld så skulle utländska investerare hjälpa till att utjämna skillnaderna genom att investera mer i svenska aktier utifrån principen om relativ värdering och att en vinstkrona alltid är en vinstkrona (vinster för jämförbara bolag borde värderas lika högt om de verkar under samma förutsättningar). Detta resonemang innehåller en rad förenklingar, men principen gäller.

Sammanfattningsvis så tror jag därför att vi inte kommer se någon dramatik på börsen den 15 september, när valresultatet är känt. Det enda som skulle kunna bringa osäkerhet till marknaden är ett kaosartat parlamentariskt läge där det är svårt att utse en Statsminister med tillhörande statsråd. Men ett sådant läge är inte osannolikt, och därför har marknaden redan kalkylerat med att det kan hända när de prissätter aktier idag.

Hoppas att detta givit lite mer nyanserad information om valets påverkan på börsen. Säg gärna emot om du tycker annorlunda än jag gör!

Valhälsningar
Günther Mårder – som du kan följa på Twitter här.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

1
Lämna en kommentar

avatar
Nyast Äldst Mest gillade
Anonym
Anonym
Hur ska det annars funka då? Jag vet inte om något alternativ som ens har en spottloska till chans att fungera bättre. Balklänningar http://www.balklanningar.co

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link