Nordnetbloggen

Jag har tagit ställning till Scaniabudet

Att anta eller inte, det är frågan

Nu är det sista stund att ta ställning till Volkswagens bud på Scania. Budet är 200 kr per aktier och anmälningstiden går ut den 25 april (för många som har sina aktier i en depå förkortas tiden med en dag alltså 24 april). Senaste veckorna har vi fått höra om en hel del institutionella ägare som deklarerat att de inte tänker acceptera budet och förra veckan kom konflikterande beskedet att Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera budet. Men hur ska man förhålla sig till 200 kr? Är det ett bra eller dåligt pris för Scania idag? Låt mig göra en räkneövning och presentera hur jag ser på budets attraktionskraft.

Vinsterna historiskt

Det vi är intresserade av att veta är om framtida vinster i Scania motiverar ett högre pris än 200 kr för aktien idag. Så här ser vinsten per aktie ut historiskt.

År Vinst per aktie
2013 7,75 kr
2012 8,31 kr
2011 11,78 kr
2010 11,38 kr
2009 1,41 kr
2008 11,11 kr
2007 10,07 kr
2006 6,63 kr
2005 4,60 kr
2004 4,81 kr
Snitt 7,79 kr

Vinsterna i framtiden

Scanias tidigare vistrekord är alltså från 2011 då bolaget gjorde 11,78 kr i vinst per aktie. Vid tre år har bolaget leverera en vinst över 11 kr. Vinstförväntningarna som SME Direkt låtit sammanställa utifrån 16 analytikers prognoser ger följande:

År Vinst per aktie
2014 8,19 kr
2015 9,88 kr
2016 11,05 kr
Snitt 9,71 kr

I denna prognos finns en kraftigt vinstlyft år 2015 om över 20 procent följt av ett 2016 där vinsten skall stiga med över 10 procent.  Några sådana vinstlyft har inte skådats sedan 2006 och 2007 då Scania var i en återhämtningsfas efter en vinstsvacka. Det borde alltså finnas en hel del risker inbyggda i dessa vinstförväntningar men jag kommer att hålla dessa för sanning i mina vidare beräkningar. Efter 2016 antar jag en konstant vinsttillväxt om 5 procent per år. Det skulle ge en fortsättning som ser ut på följande sätt:

År Vinst per aktie
2017 11,60 kr
2018 12,18 kr
2019 12,79 kr
2020 13,43 kr

Värderingen av aktien

För att bedöma om 200 kr är ett högt eller lågt pris för Scania idag så behöver vinsten ställas i relation till en värdering av aktien. För att få en bild över historisk värdering så har jag låtit sammanställa 10 års historik vilket ger följande:

Aktien brukar normalt handlas till P/e 13 (snittvärderingen av aktien de senaste 10 åren, när finanskrisåret 2009 exkluderas). Värderingen av aktien variera naturligtvis under varje år och normalt rör sig aktien inom spannet P/e 10 – 16. Men det finns exempel på extremvärderingar då aktien både bottnat kring P/e 4 och toppat kring 19,5. Där har vi alltså marknadens värdering av Scanias vinster.

Värderingen av Scaniaaktien
P/e-tal Scania 10 år

Vad motsvarar budet?

Scanias normalvärdering är P/e 13 och för att aktien ska kosta 200 kr så skulle det då krävas en vinst per aktie om 200/13=15,4 kr. Det är en vinstnivå som är över 30 procent högre än tidigare vinstrekord från 2011, eller nästan en fördubbling från fjolårets vinstnivå. Om vi väljer att betrakta budet utifrån en normalvärdering så framstår 200 kr som mycket attraktivt idag.

Om vi istället litar på analytikernas framtida vinstprognos så ger det 11,05 kr i vinst per aktie i slutet av år 2016. Om vi skulle använda de tidigare P/e-talsinterallen så skulle detta ge:

Vid 11,05 kr i vinst per aktie 2016
P/e-tal Pris
Mycket låg värdering 4 till 10 44,20 – 110,50 kr
Låg värdering 10 till 13 110,50 – 143,65 kr
Normalvärdering 13 till 14 143,65 – 154,70 kr
Hög värdering 14 till 16 154,70 – 176,80 kr
Mycket hög värdering 16 till 19,5 176,80 – 215,48 kr

För att få ett pris om 200 kr per aktie vid 11,05 kr i vinst så krävs ett P/e-tal om 18,1. För Scania är detta extremt högt eftersom aktien bara handlats till ett högre P/e-tal under två kortare perioder åren 2007 och 2013. Baserat på analytikernas vinstförväntan för 2016 så är alltså 200 kr ett högt pris.

Sedan kan vi vända på det och säga att Scania når sin normala högsta värdering kring P/e 16. I ett sådant läge krävs en vinst per aktie om 12,5 kr för att motivera ett pris kring 200 kr. Den vinstnivån ligger 13 procent över vinstförväntan för 2016 och skulle med antagandet om 5 procents efterföljande vinsttillväxt nås kring Q3 2019.

Gör din egen prognos

För att du bättre ska kunna avgöra budets attraktionskraft har jag låtit sammanställa en matris där du får välja nivån för vinst per aktier på ena axeln och värderingen i form av P/e-tal på andra axeln. Det grönmarkerade området markerar nivåer ovanför dagens budkurs om 200 kr. Något som man däremot inte kan bortse från är att 200 kr idag är mer värt än 200 kr i framtiden. Därför bör man justera upp 200 kr med den förväntade avkastningen på börsen (någonstans mellan 5-7 procent per år med dagens ränteläge). Min matris är därför mest lämplig för att bedöma en vinst per aktie i närtid.

Värderingsmatris av Scaniaaktien
Värderingsmatris av Scaniaaktien

Jag har bestämt mig

Trots att jag tycket att Scania är ett av Sveriges mest välskötta verkstadsbolag så är jag ändå övertygad i min uppfattning: 200 kr för aktien i dag är ett för bra pris för att tacka nej till. Då betraktar jag bara budet rent finansiellt. Bär jag dessutom med det faktum att Volkswagen som ägare har visat en bristfällig respekt för minoriteten de senaste åren så stärks jag bara i min uppfattning. Scania är i mina ögon redan sålt till tyskarna, det skedde när Investor sålde sin stora post med röststarka aktier. Att sitta kvar i båten i ett välskött bolag men med ägare man inte litar på är förenat med stora risker. Jag kommer att anta budet!

Avslutningsvis ska väl tilläggas att risken för att budet inte kommer att gå igenom ser ut att vara överhängande givet hur långt under budkurs som aktien nu handlas. För den som inte vill gambla så bör man redan sälja idag – även om man riskerar att gå miste om nästan nio procent (om budet skulle gå igenom på fredag).

Budhälsningar
Günther Mårder

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

4
Lämna en kommentar

avatar
Nyast Äldst Mest gillade
Anonym
Anonym
Hej Hoppas på snabbt svar;) Har du kvar din gamblingpost? Är det en stor post i förhållande till ditt kapital? Mvh Alex
Anonym
Anonym
Hej Alex, Nej, jag vågade inte ha kvar positionen när jag såg att sannolikheten för att budet skulle gå igenom började sjunka (kursen tappade). Jag avyttrade aktierna till en liten förlust. Som det ser ut just nu så lutar det åt att budet (i dess nuvarande tappning) kommer att falla. Budhälsningar Günther Mårder
Anonym
Anonym
Okej, ja efter alektas besked idag blev det väl inte troligare. Är väl köpläge vid besked om att inte budet gått igenom antar jag! Tack för svar. Alex
Anonym
Anonym
Ditt ställningstagande gör att jag inte flyttar mina pengar från Swedbank till Nordnet som jag tänkt. Det är inte bara pengar och kortsiktig vinst som gäller!

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link