Nordnetbloggen

Nordnet Smarta Portföljer december

Nyfiken på Nordnets Smarta portföljer? Klicka här och läs mer >>

Årets sista månad bjöd på en ordentlig uppgång i aktiemarknaden samtidigt som räntemarknaden tappade något. Året slutade därmed på topp och alla betydande tillgångsklasser levererade en positiv avkastning, något som är ovanligt och i stark kontrast mot 2018 års breda negativa utveckling.

I årDecember
Smart 5+4,23% -0,26%
Smart 10+10,69% +0,26%
Smart 15+19,05% +1,65%

Flera faktorer bidrog till årsslutets starka siffror. Makrodata för USA och Europa visade på en ljusare bild än vad tidigare dystra rapporter indikerat. Tillverkningsindustrin och serviceindustrin är mer positiva än tidigare och trots återkommande rubriker om massuppsägningar minskade arbetslösheten i både USA och Europa. Sammantaget bedöms risken för en närtida recession minskat och marknadens förtroende ökat.

Under december avvärjdes, eller åtminstone minskade, de två största geopolitiska riskerna som präglat året; Brexit och handelskriget mellan USA och Kina. Efter det konservativa partiets och Premiärminister Boris Johnsons överväldigande seger i Brittiska nyvalet kan nu en övergångsperiod starta och en handelsöverenskommelse förhandlas i lugn och ro under 2020. Pundet och aktiemarknaden rusade efter valet, men tappade något när det tydliggjordes att övergångsperioden inte kan förlängas. I handelskriget mellan USA och Kina nåddes en första fasens överenskommelse som stoppade den i december planerade tariffhöjningen. USA införde heller inga tullavgifter på Europeiska bilar. Den rådande handelsfreden lugnande marknaden.

Globala aktiemarknader gick bra under december och stängde året på 28%. USA drev på världsutvecklingen där S&P 500 levererade 32% avkastning under året, tätt följt av Europa som steg 28%. Utvecklingsländerna steg 19% under året där 12% hänförs till fjärde kvartalet. Framförallt Ryssland bidrog starkt. Sammantaget ett mycket gott aktieår, särskilt med tanke på den överhängande oron kring världsläget och att den rekordlånga ekonomiska expansionen, som nu är inne på sitt elfte år, skulle få ett drastiskt slut. IMF varnar dock och uttryckte i oktober att den globala ekonomin nu är i sitt svagaste skick sedan finanskrisen, en effekt av centralbankernas kraftiga stimulanser som dopat världens börser.

Räntemarknadnen sjönk något efter en lugn månad utan större utspel från centralbankerna. Räntekurvan blev brantare som en effekt av bättre ekonomiska prognoser. Den negativa ränteutvecklingen påverkade framför allt Smart 5 negativt.

Råvaror hade en bra månad och bridrog positvt till Smart. Stigande oljepriser som en effekt av att OPEC+ sänkt produktionen. Guldpriserna steg också på grund av en svagare dollar trots ökade räntor och en positiv aktiemarknad. Faktorinvesteringarna i Smart levererade negativt då alla faktorer utom kvalitetsbolag hade en negativ utveckling.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

4
Lämna en kommentar

avatar
Nyast Äldst Mest gillade
Carl-Göran Ericsson
Gäst
Carl-Göran Ericsson
Även om målen för avkastning för Smarta portföljerna nåtts (5,10 resp 15%) så är jag förvånad över att inte förvaltningen är mer felxibel och snabbt justerar för att ta del av den extremt positiva utvecklingen av aktier/aktiefonder vi sett under hösten 2019. Upplever ett alltför stort glapp mellan utfallet och de möjligheter som trots allt funnits med relativt låg/måttliga risker. Kommer atlantångaren som ju är ganska nybyggd att förses med känsligare styrinstrument?
Anton
Gäst
Anton
Var gjorde att smart 15, som ju har hög aktierisk gick så mycket svagare än världsindex under q4?

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link