Nordnetbloggen

Sommarea eller utdragen björnmarknad?

Brexit

Brexit nu ett faktum

Under fredagen, tillika midsommarafton, stod det klart att Storbritannien lämnar EU. De finansiella marknaderna reagerade omedelbart med kraftigt fallande aktiekurser, ett ras i det brittiska pundet mot dollarn och stigande priser för säkra tillgångar som guld och obligationer som ett resultat.

Konsekvenser av Brexit?

Men vilka konsekvenser kan detta beslut få för Europasamarbetet och utvecklingen på finansiella marknader framåt? FinWire har under helgen fått kommentarer från strateger som försöker reda ut följderna på såväl kort som lång sikt.

Jonas Olavi, allokeringschef på Alfred Berg, menar att marknaden kommer präglas av fortsatt osäkerhet i det korta perspektivet men poängterar att investerarnas positioneringar inför omröstningen varit försiktiga.

”På kort sikt får man räkna med att osäkerheten kommer bestå ännu ett tag, men placerarna har marknadsreaktionen till trots en försiktig placeringshållning redan, åtminstone bedömt utifrån Bank of America Merrill Lynchs Fund Manager Survey. Där framgår att kassa-andelen befinner sig på flerårshögsta. Även om man nog in i det sista hoppades på ett stanna-beslut och delvis positionerat sig för det, så har placerarna torrt krut kvar. I samma undersökning kunde man även se att placerarna var neutrala till aktier och detta skapar goda förutsättningar framgent. Detta eftersom investerarna tror på en återhämtning under andra halvåret 2016 (även om utsikterna nog kommer naggas i kanten).”

Svårt att överblicka långsiktiga konsekvenser

På lång sikt anser Olavi att konsekvenserna är mycket svåra att överblicka.

”Innerst inne förstår investerarna att skilsmässoförhandlingarna kommer att ta tid, att förhandlingarna och argumentationen kommer gå höga med mycket affekt inblandad. Men så finns det en ekonomisk verklighet där pengar skall placeras, varor och tjänster utbytas och sans skall återvinnas. Och i det perspektivet kan ingen säga vad de långsiktiga konsekvenserna blir. Det är helt enkelt för många rörliga objekt samtidigt”, skriver strategen i en kommentar.

”Sommarrea på aktier”

Givet den försiktiga positioneringen inför omröstningen tror Olavi att marknaderna relativt snabbt kommer hitta en ny stabilitet, därmed ser han att en sommarrea nu infunnit sig där man som investerare bör fokusera på att köpa kvalitet till lägsta möjliga pris.

”Brexit förstärker pågående björnmarknad”

Stefan Gothenby, investeringschef och allokeringsstrateg på Ålandsbanken, menar dock att Brexit förstärker en redan pågående ”björnmarknad” och banken behåller en sedan tidigare defensiv positionering.

”Enligt vår tidigare bedömning befinner vi oss med mer än 50 procents sannolikhet i en fallande aktiemarknad – ”Björnmarknad” – vilket Brexit nu förstärker ytterligare. Det mycket svaga konjunkturella genomslaget av de osedda penningpolitiska stimulanserna och den nedåtgående trenden i företagens vinster visar att frågan om stimulanserna överstimulerat de finansiella risktagandet kommer att ställas på sin spets”, skriver han och fortsätter:

”Vår bedömning är att de initiala konsekvenserna av Brexit kan bli dramatiska och understödja tillgångsklasser som uppfattas som säkra, såsom dollarn, guld och AAA- obligationer. Centralbankerna kommer dock sannolikt ännu en gång försöka bedöva marknadsreaktionen och föra oss ytterligare ett steg mot en planerad marknad”.

Ålandsbanken håller för närvarande en mycket defensiv positionering innehållande guld, silver, amerikanska obligationer och en låg aktievikt.

Michael Hasenstab, chefsstrateg vid Franklin Templeton, anser att det är viktigt att bryta upp resultatet av omröstningen i två delar där den ena är den permanenta effekten på den brittiska ekonomin, Europa och den globala ekonomin. Den andra delen avser mer temporära effekter.

”Vad gäller permanenta effekter var valresultatet klart negativt för Storbritanniens ekonomi då 50 procent av britternas globala handel utgörs av Europa. Det kommer bli mycket svårt att ersätta de fria handelsavtal som man idag har med EU. Beslutet kommer även ha negativa effekter på rörligheten av arbetskraft och Londons finansiella sektor”, skriver Hasenstab i en kommentar.

Strategen ser dock mer oroande på den stigande nationalismen som valresultatet kan vara ett uttryck för och som i förlängningen kan hota hela det europeiska samarbetet.

”Under 2011 var vi övertygade om att den Europeiska Unionen skulle hålla ihop trots ekonomiska obalanser, en brist på politisk enighet, en brist på finanspolitisk enighet, en avsaknad av en förenad banksektor och Italiens oförmåga att reformeras strukturellt. Vi ansåg att dessa utmaningar kunde övervinnas om det fanns en stark politisk vilja att fortsätta som en union. Det som Brexit tyvärr medför är att denna vilja visar på en försvagning. Framåtblickande tror jag vi kommer se fler folkomröstningar och nationalistiska partier som förespråkar ett utträde vilket kommer skapa enorma svårigheter för eurozonen och orsaka betydande volatilitet på finansiella marknader.”

I det kortare perspektivet anser Hasenstab att den massiva riskaversion som sågs i samband med att resultatet blev känt kommer lägga sig när väl investerare inser att detta är mer av en långsiktig utmaning för eurozonen. Han anser heller inte att tillväxtmarknader i ett längre perspektiv kommer påverkas i någon större utsträckning av utfallet. Strategen är dock mer oroad över Europa som marknad då investerare kan komma att ifrågasätta investeringar i europeiska tillgångar. Strategen är fortsatt övertygad om att euron kommer försvagas.

Kursfallet på världens börser var kraftigt på fredagen. Londonbörsens FTSE 100-index sjönk med 3,2 procent, Frankfurtbörsens DAX 30 föll med 6,8 procent och Parisbörsens CAC 40 tappade hela 8,0 procent. I New York noterade det breda S&P 500-index ett kursfall på 3,6 procent och i Tokyo noterade Nikkei 225-index ett kursras på 7,9 procent.

Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen höll stängt i fredags för midsommarfirande, vilket innebär att branta kursfall väntar på måndagen istället. Det svenska OMXS30-index indikeras i skrivande stund på söndagen falla med drygt 8 procent i öppningen på måndag.

Kronan har försvagats med 14 öre mot euron och dollarn har blivit 33 öre dyrare. Det brittiska pundet har rasat i värde med 50 öre mot kronan och handlas nu till 11,60 kronor. Pundet föll till sitt lägsta värde mot dollarn på 30 år.

/Nyhetsbyrån Finwire, vars nyheter du kan följa på Shareville här@Finwire på twitter.

 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Lämna en kommentar

avatar

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link