Nordnetbloggen

Kvinnor och mäns sparande

Män sparar mer i värdepapper

Kvinnor och mäns sparande skiljer sig åt, det är ingen nyhet. Men kvinnodagen till ära har jag låtit sammanställa lite intressant statistik genom att studera kunderna hos Nordnet Bank. Eftersom Nordnet har verksamhet i fyra länder har jag också kunnat få fram skillnader mellan de olika länderna.När jag först studerar den totala kundbasen kan jag se att kvinnorna är kraftigt underrepresenterade. I Sverige är ungefär tre kunder av tio kvinnor. Det är en låg siffra, men vad som skrämmer än mer är när jag tittar på våra nordiska grannländer. Där är situationen ännu värre. I Norge är det nämligen bara drygt en av tio kunder som är kvinnor.  Situationen är något bättre i Finland och Danmark, men fortfarande sämre än i Sverige.

Andel kvinnor och män bland kunder hos Nordnet

De experter jag talat med från Norge vittnar om att det låga intresset för aktier bland kvinnor är en kulturfråga. Aktier är inte alls lika ”folkligt” i Norge som i Sverige samtidigt som kvinnor i mycket lägre utsträckning än männen ägnar sig åt mer riskfyllt sparande.

Andelen kvinnor som sparar i värdepapper ökar

Glädjande nog så ser vi att på trenden är positiv. När jag bara betraktar nya kunder så är fördelningen mellan män och kvinnor fortfarande ojämn, men på samtliga marknader så är andelen kvinnor högre än för befintliga kundpopulationen.

Andel män och kvinnor blan nya kunder hos Nordnet

Kvinnor föredrar fonder

När det gäller vilka tillgångar kvinnor respektive män äger ser man att kvinnor spar mer i fonder än männen. Om man djupdyker i fondinnehaven ser man också att kvinnor i högre utsträckning äger fonder med lägre risk såsom ränte-, global- och mixfonder.

Kvinnor och mäns sparande i aktier, fonder och likvida medel.

Männen tar högre risk

Männens riskaptit syns också tydligt om man ser till hur stor andel av kunderna som har belånat sina värdepappersinnehav. Generellt är det två och en halv gånger vanligare att män gör detta än kvinnor. Snittbelåningen bland de som har belånat sina värdepapper är också högre.

Andel av män och kvinnor som har belånat sina värdepapper

Utbildning, en del av lösningen

Av denna undersökning kan jag dra slutsatsen att jag har en del arbete att göra. För mig som sparekonom är det naturligtvis en stävan att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter till ett framgångsrikt sparande. Min insats kommer att vara att försöka intensifiera kunskapsspridningen. Närmsta året kommer du märka att jag lägger ut mängder av utbildningsinslag både här på bloggen men även på Youtube. Om du redan nu vill se exempel så har jag redan lagt upp några filmer. Här berättar jag hur du ska välja fonder.

Sparhälsningar

Günther Mårder

Om du vill få mina snabba marknadskommentarer kan du följa mig på Twitter här.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

1
Lämna en kommentar

avatar
Nyast Äldst Mest gillade
Anonym
Anonym
Känns bra att jag är med och ”bättrar på” statistiken lite!

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link