Nordnetbloggen

Städa portföljen när det stökar till sig på börsen

Det är när börsen rör sig som tillfället ges att städa portföljen. Är du som jag har du inte pengar på hög när det priset gått ned en aning. Frågan är hur man ska tänka kring omplaceringar i nedgångsfaser – jag vet vad jag tycker.

 

Aktiebytardagar när det rasar?

För tre månader sedan kostade det 4,25 aktier i Intrum Justitia att köpa en aktie i Autoliv . I fredags krävdes det knappt tre. Samma period är Lundbergs upp drygt 3 procent och Indsutrivärden ned knappt 6 procent. En omviktning som spelar roll i vad som kan bli decenniets största strukturaffär i svenskt näringsliv. Ica upp, Sandvik ned. Swedbank ned lite, Nordea ned mycket. Kinnevik ned, Latour upp.

Ja, ni fattar. Börsen är ned men finns det byten du vill göra kan den affären ändå vara bättre idag än igår. Själv har på min egen blogg alltid en avbytarbänk med 10 svenska och 10 utländska aktier, där jag ligger och bevakar rätt tillfällen. Häromveckan bytte jag bland annat ut Disney mot Apple. Den växelkursen var då den bästa på flera år. Båda akterna har gått starkt länge. Sedan min förändring har båda backat men Disney lite mer. Det viktiga för mig var dock att jag gärna, åtminstone tills framtiden klarnar, ville ur Disneys koppling till kabel-TV och tycker Apple ser starkt ut även framöver.

 

Var försiktig med att blanda ihop relativpriser och värde

Det är viktigt att inte tänka på relativpriser som ett argument för verkligt värde. Skräckexemplet är dotcombubblan, då värderingar på bolag med liten eller ingen försäljning steg hela vägen upp till himlen mest baserat på att andra liknande bolag redan värderades så högt. Det är inte absolut värdering som är poängen här.

I en långsiktig portfölj finns det däremot alltid bolag som tappat sin lyster och andra man skulle vilja gå in i. En hyperrationell investerare säljer när priset på aktien är högre än värdet och köper i den motsatta situationen. De flesta av oss sitter för det mesta med portföljer av aktier som rör sig upp och ned med börsen. Det är lätt att fastna i någon av de typiska psykologiska fällorna för investerare (läsvärt beskrivna på Valuewalk).

Ett exempel. Det är lätt att ha förankrat sin tanke om att olja kostar 100 dollar per fat så djupt att ett fall till 40 dollar automatiskt framstår som ett köpläge. All fakta som drivit ned priset till den nya nivån sorteras omedvetet bort. Av samma skäl är det svårt att släppa taget om dina aktier som fallit. Det blir inte lättare av att de allra flesta är obenägna att erkänna en förlust men alltför snabba att ta hem en vinst.

Själv suckar jag titt som tätt och tänker att när det regnar manna från himlen har den fattige ingen sked. För den där aktien jag så gärna skulle köpa – vad ska jag betala den med? Visserligen är jag hemskt less på det där andra bolaget men nu är ju den aktien så nedtryckt. Ett metod, som jag försöker tillämpa, är att alltid ha en viss kassa. Handlingsutrymme är sin egen avkastning. För att inte fastna i sina innehav är det dock ofta bättre att spela ut dem mot varandra och alternativen. Är det här verkligen den bästa användningen av mina pengar?

 

Tre alternativ och en grundförutsättning

Hur kan en långsiktig investerare förhålla sig till plötslig volatilitet på börsen? Ett alternativ är att helt strunta i den eller åtminstone låta den landa innan du agerar. Det passar ordentligt diversifierade portföljer gärna med inslag av olika varianter på värdeinvesteringar. Den som från början köpt bra bolag brukar kunna hoppas på att börsen rör sig, om än våldsamt och ibland ganska långvarigt, runt en trend uppåt. Det är inget dåligt val. Det är dock bra att vara medveten om att kriser ofta speglar någon form av förändring. Den nuvarande pressen på råvaror är exempelvis bland annat baserat på att det exempelvis helt enkelt utvinns betydligt mer olja än vad som efterfrågas. Risken finns att man blir sittande med gamla sanningar.

Det andra alternativet är att placera om utifrån det långsiktiga värde man tror respektive bolag har. I listan i inledningen ovan är Intrum Justitia och Autoliv två kvalitetsbolag som av olika skäl lockar som långsiktiga investeringar. Intrum Justitia är en möjlig vinnare när myndigheterna pressar ned storleken på bankernas balansräkningar och är särskilt skeptiska mot alla typer av dåliga, svåra, lån. Autoliv har ett urstarkt rykte för sin höga kvalitet och ligger bra till när allt mer självkörande bilar ska förses med aktiv säkerhet. Två teman som på sikt är långt ifrån den aktuella börsoron. Struntar jag i nuvarande utveckling i världen har det rent krasst blivit billigare att köpa den långsiktiga avkastningen i Autoliv relativt den i Intrum Justitia. En annan, klassisk, möjlighet när börsen sjunker baserat på minskad vilja att ta risk är att vid rätt tidpunkt växla från större till mindre bolag. En nervös marknad rör sig ofta mot det kända, som de stora bolagen. Det har synts i USA där Kinaoron slagit hårdare på småbolagslistorna än på på S&P500, trots att andelen försäljning som går på export är dubbelt så stor bland de stora bolagen.

Det tredje alternativet är att placera om med hänsyn till världshändelserna – antingen genom att aktivt styra bort från dem eller genom att leta bolag där marknaden reagerat för starkt. Ett exempel där priset gått ned trots en ganska långsökt koppling till oron är Wallenstam. Aktien gick ned över tre procent i fredags. Hur osäkerhet i Sydostasien påverkar bolaget är inte helt uppenbart. Fortsatt låga räntor är däremot otvetydigt något positivt. Det låter inte otroligt att aktien drabbades av att kapital drogs bort från börsen ganska urskiljningslöst i slutet på förra veckan. Det andra alternativet är att leta bolag som har en upplevt stark koppling till händelserna men där den egentliga effekten kanske är mindre. Jag tänkte återkomma till tre sådana alternativ i vår portfölj och hur jag tänker när jag behåller dem mitt i Kinaoron.

Först tänkte jag dock säga något om grundförutsättningen. Det första beslutet måste nämligen vara om det överhuvudtaget är läge för börsen och i så fall med vilken viktning. Det är helt rimligt att bestämma sig för att aldrig ta sig an den frågan, utan helt enkelt spara på i ur och skur. Det kräver att nerverna håller när det kraschar och tidsperspektiv som är på din sida. För min del är jag ständigt nervös för att kliva rakt in i en krasch. Det är lätt att glömma men det var faktiskt läget även exempelvis 2012, när euron såg ut att kollapsa. Jag tror och har placerat våra pengar utifrån att börsen fortsätter uppåt. Däremot är jag, plågsamt, medveten om att det här är en av de potentiella punkterna där börsen skulle kunna vända nedåt mer långvarigt. Därför är det första jag tycker man ska lägga tiden på att försöka förstå nuläget. Lite kan det strida mot psykologin att vada igenom dåliga nyheter men det är ändå i längden värt besväret att försöka hålla sig informerad.

 

Nuläget

Jag har precis publicerat ett längre inlägg om analytikernas syn på börsoron och hur jag själv bedömer nuläget på min egen blogg – ”Broken China?” Några slutsatser därifrån. Den allmänna synen bland media och analytiker är att det här är en korrektion inte en krasch. Det är inte Kina som står i centrum för händelserna utan de tillväxtländer som nu pressas från flera håll. Nedanstående spridda bild från Morgan Stanley, som jag hämtat på Zerohedge, ger en bra sammanfattning.

MS om Kinaoro 150823

Ett antal tillväxtländer sitter rejält i kläm. USA:s ekonomi stärks vilket leder till starkare dollar och så småningom högre räntor. Exporten till Kina av råvaror och från underleverantörer till industrin blir lägre än förväntat och framför allt lägre än många investerat i. Det leder till stora överskott av allt från bilar till olja. Många länder har byggt upp stora och växande statsskulder, antingen för att stärka konsumtionen – som Brasilien – eller för att ekonomin varit byggts kring högre råvarupriser. Lägg till detta att omvärldens intresse för att investera i dessa länder svalnat när Kina inte längre är den hävstång det tidigare var och cocktailen är färdigblandad. Lite under radarn här hemma börjar det nästan bli en kölista till IMF av länder på randen till valutakollaps. Senast var det Kazhakstan men som framgår av bilden är listan lång. Sammantaget är det här tillräckligt för att gunga till världsekonomin, inte minst som alla som skulle kunna rycka ut till undsättning har sina egna problem. Det var bland annat så som Kinas devalvering kom att tolkas av marknaden, som att landet och världen, är beredda att kliva rakt in i ett valutakrig.

 

Kina då?

Men Kina då? Nja, lite onyanserad vekar bilden av landets ekonomi vara. Det beror förstås, delvis på om det går att lita på de data som publiceras. Om det gör det, så ser det dock inte alls så farligt ut som det framställs i väst. Sant är att tillväxttakten sjunker men den är fortsatt hög. Konsumtionen växer fortfarande med över 10 procent för att nämna ett exempel. Problemet är att omvärlden har agerat efter och prisat in en ännu högre tillväxttakt, som behandlas mer utförligt i den citerade artikeln ovan från min blogg, Oljan är ett bra exempel. Efterfrågan på olja växer faktiskt i världen just nu. Det är bara det att utbudet är större och fortsatt växer minst lika snabbt. Det i sin tur beror på att många ekonomiska modeller knutits upp till att ett snabbare växande Kina hade aptit på mer import än landet faktiskt köper. Effekten är att det är tufft för bolag som säljer till eller konkurrerar med kinesisk industri – särskilt om det är standardiserade produkter som säljs. SSAB är ett exempel på ett bolag som kämpar. Hårdare konkurrens leder också till lägre marginaler genom priskrig.

 

Bolag som avviker från mönstret

Bolag som säljer mer unika produkter och helst till kinesiska konsumenter har det inte självklart lika tufft. Det är här jag tänkte knyta an med tre exempel från vår portfölj.

Apple har rasat på börsen inte minst baserat dels på siffror att Huawei och Xiaomi är större i Kina, dels på siffror om att den kinesiska mobiltelefonmarknaden nu växer i samma, låga, takt som västvärldens. Så är det nog och aktiens fall kan vara befogat. Samtidigt visade senaste rapporten från Apple att bolaget säljer osannolikt mycket telefoner till högt pris i Kina med omnejd. Den marginalen kan säkert pressas både av devalveringen och konkurrensen. Frågan är dock om det inte mer är att se som just en korrektion.

Ett annat bolag är BMW, för dem ser det knepigare ut. Bolaget påverkas knappast av devalveringen, eftersom BMW tillverkare sina bilar för den marknaden i Kina. Däremot har Mercedes fått fart på försäljningen och myndigheterna ledsnat på att kineser ska betala mer än andra för sina fina bilar. Det ger en press på kinesiska underleverantörer och den vägen även till BMW. Jämfört med Apple är det här mer än en korrektion. Aktien är å andra sidan ner med en tredjedel sedan toppen och handlas under p/e 9 för 2015 års vinst utan att bolag och analytiker räknar med något annat än att vinsten fortsätter öka kommande år.

Det tredje exemplet är Vitrolife. Det finns ingen stark inhemsk konkurrent även om en av de globala konkurrenterna relativt nyligen fick ordning på rätt tillstånd för att verka i landet. Vitrolifes produkter står för ungefär en tiondel av värdet på en i sig rätt prisokänslig tjänst, IVF-behandlingar. Därtill har som sagt inte konsumtionen i reala termer minskat, utan tvärtom ökat om än i lägre takt. Det finns inget uppbyggt överutbud av utrustning av artiklar för IVF-behandlingar på det sätt som är fallet för telefoner och olja. Med andra ord det verkligen inte självklart att det mycket Kinaexponerade Vitrolife märker av krisen så mycket som marknaden tror.

Det finns med andra ord all anledning att fortsätta fundera på Kinaexponering.. Eller välja något av de andra alternativen denna aktiebytarperiod. Ett bra avslutningsord kan väl vara att det är nu det är dags att titta till ställningen, vad matchuret står på och fundera vad du har på din avbytarbänk.

/Gottodix, som du kan följa på Shareville här eller på Twitter @gottodix om du vill följa det jag läser

P.s. en sparare på Shareville som sjunger långsamhetens lov och med god argumentation hävdar att jag gör alldeles för mycket är Skalman, som du kan följa här.

 

 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Lämna en kommentar

avatar

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link