Nordnetbloggen

Stycka företagsobligationerna nu!

För många börsföretag så har bankupplåningen blivit tuffare. Bankerna ställer högre krav och höjer sina marginaler för att anpassa sig inför nya regelverket Basel III. Samtidigt skvallrar dagens låga marknadsräntor om ett lågt pris på pengar, men tillgängligheten för dessa pengar är dessvärre låg. Därför tvingas nu många företag komplettera och utöka sina övriga finansieringsben. Här har vi en av de viktigaste anledningarna till att företagsobligationer blivit allt mer populära.

För många börsföretag så har bankupplåningen blivit tuffare. Bankerna ställer högre krav och höjer sina marginaler för att anpassa sig inför nya regelverket Basel III. Samtidigt skvallrar dagens låga marknadsräntor om ett lågt pris på pengar, men tillgängligheten för dessa pengar är dessvärre låg. Därför tvingas nu många företag komplettera och utöka sina övriga finansieringsben. Här har vi en av de viktigaste anledningarna till att företagsobligationer blivit allt mer populära.

Men inget kan bli populärt om det inte finns en bra matchning mellan utbud och efterfrågan. På efterfrågesidan kan vi se hur många investerare lämnat aktiemarknaden till följd av de kraftiga svängningarna och de senaste tolv årens märkliga utveckling. Nu vill investerare finna tryggar placeringar, men ändå kunna få en högre avkastning än för säkra statsobligationer och penningmarknadsfonder. Detta är anledningen till att företagsobligationer varit det instrument som ökat mest i popularitet under 2012.

Många banker har nu sett nya möjligheter med den nya trenden. Olika typer av paketerade lösningar med företagsobligationer har sett dagens ljus (under namn som räntebevis, kreditcertifikat och kreditbevis – kärt barn har många namn). Många av lösningarna är direkt riktade mot privatmarknaden och det gemensamma för produkterna är att kunderna drabbas av avgifter kopplade till ”arrangemanget” eller ”förvaltningen”. Det är inte ovanligt med en årlig arrangörsavgift om över en procent per år och därtill en transaktionskostnad om ytterligare en procent vid köp och försäljning av paketerade företagsobligationer i enskilda företag. Eftersom det här handlar om en ränteprodukt innebär dessa avgifter att avkastningen i förhållande till den ursprungliga företagsobligationen försämras kraftig, i vissa fall mer än 20 procent. Anledningen till att det behövs en ompaketering för att tillgängliggöra företagsobligationer mot privatmarknaden är att posterna normalt är mycket stora (500-1000 tkr per post) – och därför otillgängliga för vanliga sparare.

Här borde storbankerna istället gå till grundproblemet och stycka upp dagens företagsobligationer i mindre bitar redan från början! Varför ska det vara dessa enorma poster? För de institutionella investerarna skulle det knappast göra någon skillnad om man köper 50 företagsobligationer á 1 000 000 kr eller 50 000 stycken á 1000 kr. Men för oss privatpersoner skulle det göra enorm skillnad – och plötsligt skulle vi slippa att betala mellanhänder för en produkt som faktiskt innebär fler risker än själva företagsobligationen.

Sammanfattningsvis – bankerna erbjuder privatkunderna en sämre produkt till ett högre pris och tjänar samtidigt stora pengar på att inte lösa grundproblemet med för stora poster.

Nej, det är dags att ta fram yxan och låta marknaden få stycka upp företagsobligationer till hanterbara poster för oss vanliga sparare. I dagens DI finner ni en större intervju med mig där jag enligt rubriken ”Går till attack på dyra obligationer” – jag lägger ut länk så fort den kommer.

Sparhälsningar,
Günther Mårder

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

2
Lämna en kommentar

avatar
Nyast Äldst Mest gillade
Anonym
Anonym
nice one for sharing this with all of us. Of course, what a great site and informative posts, I will bookmark this site. keep doing your great job and always gain my support. thanx for sharing this beautiful article red vintage prom dress http://www.foodspotting.com/1274798
Anonym
Anonym
This is great a great original informative article. I never thought about this topic this way. Thank you for giving me some things to consider. modest yellow bridesmaid dresses http://sloperecord49.xomba.com/

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link