Nordnetbloggen

Svenskarnas illvilja till aktier utarmar börsen

I Dagens Industri skrev jag följande debattartikel den 31 januari 2013. Håller du med mig?

Stockholmsbörsen 150 år

I dagarna firar Stockholmsbörsen 150 år. Men börsen är långtifrån vad den en gång varit. Svenska folkets omfattande flykt från aktier utarmar börsen och riskerar att leda till att vi i framtiden kommer att få en elitbörs med endast storbolag listade och institutionella ägare som investerare. Det är upp till finansbranschen och politiker att ta ett krafttag för att stoppa den oroande utvecklingen och goda förutsättningar finns.

Under de sista 20 åren av 1900-talet steg de svenska hushållens intresse för att investera i aktier kraftigt. Populäriteten steg så pass att man kan tala om aktiesparande som en folkrörelse. Den stigande trenden bröts däremot i samma ögonblick som IT-bubblan sprack år 2000. Sedan dess har intresset för att dirketspara i aktier minskat dramatiskt. Bara under 2012 valde över 60 000 svenskar att lämna aktiesparandet enligt statistik från Euroclear, dramatiska siffror som många tyvärr gäspar åt efter alla dessa år med minskat intresse.

Mest anmärkningsvärt är att det minskade intresset fortsatt samtidigt som många förbättringar gjort sparande i aktier både enklare och billigare. Just dessa fördelar verkar vara något som har gått de vanliga spararna förbi eftersom allt fler väljer att gå omvägar via fonder och andra typer av mer komplicerade sparprodukter för att komma åt aktieexponeringen. Utvecklingen drivs på av finansbranschen som hellre säljer paketerade sparprodukter där de kan ta ut högre avgifter än vid direktinvesteringar i rena tillgångar, såsom aktier. Trots denna aktieflykt är allmänhetens exponering mot börsen större i dag än vid börshaussen kring millenniumskiftet eftersom de paketerade sparprodukterna vinner mark och vårt pensionssystem fortsätter att växa.

Enklare och billigare att spara i aktier

Resultatet av utvecklingen blir att Stockholmsbörsen tappar den viktiga och stora gruppen av privatsparare, som i många av de mindre bolagen på börsen står som garant för en fungerande omsättning och daglig prissättning. Spararna å sin sida förlorar avkastning till följd av högre avgifter för sitt börssparande och för Sveriges bolag blir det mindre attraktivt att lista sig. Utvecklingen skrämmer, särskilt då förutsättningarna för att spara i aktier kraftigt har förbättrats sedan aktier var en folkrörelse. Men de här genomförda förbättringarna gör mig ändå hoppfull om att kunna vända den negativa trenden:

  • Tekniska framsteg har gjort information, nyheter och aktiehandeln tillgängligt på ett sätt som gör att enskilda aktiesparare i princip har samma förutsättningar som professionella aktörer.
  • Avgiften för att köpa och sälja aktier (courtaget) har sänkts med upp till 90 procent. Småaffärer kostar nu under tian och för större affärer är det rörliga courtaget pressat till några få baspunkter.
  • Depåavgifter är närmast utrotade.
  • Det har blivit möjligt att investera små belopp i aktier efter att börspostsystemet skrotades.
  • Skillnaden mellan varje möjlig ordernivå har minskats till några öre, vilket gjort att köp- och säljkurser kunnat närma sig varandra och därmed sänka den indirekta transaktionskostnaden.
  • Det nya investeringssparkontot som lanserades 2012 har tagit bort allt onödigt deklarationskrångel.
  • Skattesituationen har förbättrats tack vare investeringssparkontot och kapitalförsäkringar och därtill har förmögenhetsskatten avskaffats tillsammans med arvs- och gåvoskatten.

Sammanfattningsvis, det har aldrig funnits bättre förutsättningar för aktiesparande.

De goda exemplen är många, men för att stoppa svenska folkets distansering från aktier och därmed en urholkning av börsen som en levande marknadsplats krävs att alla parter på marknaden tar sin del av ansvaret.

Politikerna måste säkerställa att medborgarnas ekonomikunskaper ökar. Förslagsvis genom att göra privatekonomi till ett obligatoriskt ämne i grund- och gymnasieskolan och samtidigt stimulera kunskapsspridning på arbetsplatser.

Finansbranschens aktörer måste vägleda spararna rätt och sluta sälja produkter som gynnar den egna vinsten framför spararnas avkastning.

Om vi tillsammans tar vårt ansvar så kan vi se fram emot att om ett halvt sekel kan fira en 200-åring som attraherat fler bolag att lista sig och har en mångfald av investerare.

Börshälsningar /

Günther Mårder

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Lämna en kommentar

avatar

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link