Nordnetbloggen

Trångt i dörren till börsen

Våren är ofta en hektisk period. Allt ska hinnas med innan sommarledigheten tar vid. Är det inte skolavslutningar så är det olika deadlines på jobbet som ska klaras av. Men i år är det för oss investerare ännu mer att göra än vanligt. Varför? Jo, för nu börjar det bli trångt i kön av bolag som är på väg in till börsen och alla vill de notera sig före sommaren. Det betyder att de i dagarna kör igång med sina försäljningsturnéer där de far runt för att presentera sina bolag för oss investerare. Min egen almanacka är sedan länge överfull av sådana möten. Listan av bolag på kö till börsen är lång. Nobina, Pandox, Alimak, Collector, Nordax, Coor Service Management är bara några exempel på bolag som snart blir noterade.

Det är givetvis kul att allt fler bolag vill notera sig men det väcker samtidigt en del funderingar. Beror stressen till notering på oro att börsen inte kommer vara lika stark efter sommaren och därmed göra det svårare att få ut de värderingar som den nu hoppas kunna få?

En annan aspekt är ju också den att de flesta av de bolag som klämtar i börsklockan under den kommande månaden är tämligen små bolag men sammanlagt beräknas deras börsvärde uppgå till över 40 miljarder. Om vi leker med tanken att nya investerare via noteringarna står för kanske 1/3 av detta värde, skulle det betyda att investerare under de närmaste veckorna ska öppna sina plånböcker och lågt räknat betala ut 13 miljarder. Med tanke på att den allra största delen av dessa pengar antagligen kommer att komma från småbolagsfonder kan man börja fundera på hur detta ska finansieras.

Majoriteten av småbolagsfonderna är vanliga aktiefonder som enligt sitt reglemente måste vara mer eller mindre fullinvesterade. Maximalt får det finnas en kassa på 10 %. Denna är i realiteten endast några få procent. För att få fram likvida medel till noteringarna finns det därför risk att vi de närmaste veckorna kommer se att många aktörer minska minska befintliga innehav. En naturlig effekt av detta är ju också att köpintresset runt de bolag som redan är på börsen kan avta.

Denna strida ström av bolag till börsen kan komma att dränera de redan noterade bolagen på investeringsvilligt kapital. Risken är därför ganska stor att vi under första hälften av juni kommer att se några veckor med, relativt övriga börsen, svag utveckling för de mindre bolagen.

I dessa lägen är det skönt att vara förvaltare av en fond (Strand Småbolagsfond) som inte hela tiden behöver vara fullinvesterad utan tvärt om kan dra nytta av en eventuell rekyl.

 

Johan Thorén – som du kan följa på Twitter här.

………………………………………………………………………………………………….

Johan Thorén äger inga noterade aktier utan har enbart privata investeringar i Strands två fonder. Han är delägare i och anställd av Strand Kapitalförvaltning AB som i sin tur tar betalt av sina kunder utifrån vilken avkastning som levereras. Därför blir Johan indirekt påverkad av hur enskilda aktier hos kunderna utvecklas och ska således betraktas som partisk.

 

Eventuella investeringsbeslut som läsaren gör utifrån information på bloggen har Johan Thorén inget ansvar för. Johan Thorén utesluter härmed all garanti om kvalitet eller riktigheten av informationen i detta meddelande och avsäger sig ansvar av något slag för den information som finns i det, eller för dess överföring, mottagning, lagring eller användning på något sätt.

Att investera i aktier är förknippat med risk.

 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Lämna en kommentar

avatar

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link