Nordnetbloggen
Finwire
Nyhetsbyrå

Tvåsiffrig värdestegring för börsnoterade aktier under 2016

13 bolag som noterat sig på Nasdaq Stockholm under 2016 har i genomsnitt stigit med 22 procent under året. Medianen är 16 procent. Förra året var alltså generellt en bra idé att teckna aktier i börsintroduktioner, visar Finwires sammanställning.

 
När Nasdaq Stockholm, till vardags kallad Stockholmsbörsen, stängde böckerna för 2016 konstaterar vi att året bjöd på 13 nyintroduktioner. Det är färre än föregående år då det skedde 18 nyintroduktioner. Det skedde även två avknoppningar, Addtech delade i mars ut Addlife och NCC delade i juni ut Bonava till sina aktieägare. Sex bolag som tidigare handlades på First North eller NGM tog också under året steget upp till Stockholmsbörsen.
Åtta bolag lämnade Stockholmsbörsen under 2016. Meda var det mest namnkunniga bolaget som blev uppköpt av Mylan till en värdering på 84 miljarder kronor inklusive övertagande av skulder. Ytterligare fem bolag blev också uppköpta och avnoterade: Proffice, Tribona, Allenex, NSP Holding och IFS. Sämst gick det för Shelton Petroleum som blev utslängda av börsens disciplinnämnd och för PA Resources som valde en frivillig avnotering sedan värdet på bolaget närmat sig noll.

 

Garo ökade mest med 122 procent

Det har alltså generellt sett varit en bra idé att teckna aktier i de nya bolagen som kommit in på börsen i år och de flesta noteringarna har blivit övertecknade. Av de 13 nya bolagen ligger bara en aktie på minus. Det är byggbolaget Serneke som backat 5 procent sedan introduktionen. Edgeware som var det sista företaget att noteras på börsen har oförändrad kurs. Tre av bolagen har ensiffriga uppgångar, medan sju av bolagen har tvåsiffriga uppgångar. Bäst har det gått för Garo som stigit tresiffrigt.Den genomsnittliga nyintroduktionen har stigit med 22 procent. Medianen är 16 procent. Alla siffror har beräknats på slutkurserna fredagen den 30 december.Bäst kursutveckling har alltså elinstallationsföretaget Garo haft med ett kursrally på 122 procent. Företaget lämnade en stark rapport redan för det andra kvartalet som överträffade bolagets mål. Därefter följer Volati med en uppgång på 28 procent efter att bara ha funnits på börsen en månad.

Tre välfärdsföretag

 

Flera välfärdsföretag noterade sig under året. För Academedia var intresset mycket stort då erbjudandet att teckna aktier övertecknades 40 gånger. Debatten om vinster i välfärden har sedan noteringen tilltagit och det pratas om den politiska risken i branschen. Att driva skola ses dock som en konjunkturstabil verksamhet. Branschkollegan Internationella Engelska Skolan övertecknades 25 gånger. Humana är också ett välfärdsbolag som arbetar med personlig assistans, äldreomsorg och LSS-boenden i Sverige och Norge. I kategorin var det Academedia som hade bäst kursutveckling med en uppgång på 25 procent.Två banker noterade sig under året. TF Bank och Resurs. Här är det TF Bank som hittills dragit det längsta stråt och stigit med 17 procent fram till nyår.

 

Låga förväntningar på nyintroduktioner 2017

 

När Finwire gjorde en riktad förfrågan till några twitterprofiler strax innan årsskiftet var börsnoteringar 2017 ett av ämnena. På frågan ”Marknaden för börsnoteringar har varit stekhet ett par år nu. Vad händer 2017”, svarade två tredjedelar av de tillfrågade med svar som visade att de mycket skeptiska.Ett hett diskussionsämne på marknaden är om Volvo Cars ska börsnoteras i år. Företaget har inte bekräftat att de verkligen vill noteras, men just emissionen av preferensaktierna innebär att mycket tyder på det.

 

Datum för börsintroduktionBolagTecknings-kursKurs  30/12Förändring i procentFörändring i procent efter 1 månadFörändring i procent efter 3 månaderFörändring i procent efter 6 månader
2016-03-16Garo731621223975145
2016-03-22Humana6271,7516122024
2016-04-29Resurs5558,870-8-3
2016-05-12Wilson Therapeutics4953,59-4-46
2016-06-10Nordic Waterproofing7186,522-42622
2016-06-14TF Bank77901722018
2016-06-15Academedia405025255730
2016-09-29Engelska Skolan5263,5222420
2016-10-28Ahlsell46521314
2016-11-23Alligator Bioscience32,534,870
2016-11-24Serneke110105-5-5
2016-11-30Volati58742828
2016-12-09Edgeware29290

 

Rikard Jansson
rikard.jansson@finwire.com
Nyhetsbyrån FinWire, @FinWire
Finwire
Nyhetsbyrå

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Lämna en kommentar

Var den första att kommentera

avatar

Nordnets veckobrev

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Anmäl

Anmäl
Nordnets veckobrev
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Håll mig uppdaterad
close-link