Nordnetbloggen

Vad händer i Ax:son Johnson gruppen?

Efter att Caroline äntrat tronen dröjde det inte länge innan hon började möblera om i ledningen. Många var vi nog som höjde på ögonbrynen när vi läste på skärmarna att Antonias ”högra hand” och koncernens uppskattade VD, Fredrik Persson petades och ersattes av Mia Brunell.

Intressanta att notera är att vem man än pratar med så har de idel positiva åsikter om Fredrik. Han verkar vara synnerligen uppskattad av både koncernens bolag och finansmarknaden. Det hastiga bytet på VD-posten väcker en rad frågetecken som efter lite funderande nog kan rätas ut.

Caroline är ingen duvunge men har säkert nytta av en mentor som kan hjälpa till att lotsa in Caroline i rollen som en av svenskt näringslivs tyngsta personer. Vem kan vara bättre i denna roll än Mia Brunell som redan har erfarenheten av just denna roll när hon som VD för Kinnevik stöttat Christina Stenbeck när hon liksom Caroline fick i uppdrag att ta över familjekoncernen.

Det spännande med generationsväxlingen i Axs:on Johnsongruppen är att ta sig en funderare på vad som finns i familjens bolagsportfölj samt vad Caroline kan tänkas vilja ändra på utöver själva VD-bytet. Merparten av innehaven är bolag inom handel och konsumentprodukter. Verksamheterna spänner ganska brett, men ett gemensamt drag är att denna handelskoncern har en anmärkningsvärt låg eller rentav obefintlig andel e-handel. Finns ambitionen att bevara familjens betydelse inom svensk handel måste även försäljningskanalerna följa med konsumenternas utveckling. Orsaken till senfärdigheten i denna anpassning kan man bara spekulera i, men att Caroline har insikt om behovet av förändring kan man nog utgå ifrån.

Om nu Caroline har för avsikt att lyfta in e-handel i koncernen, vem kan då vara en bättre VD än Mia Brunell? Säg det e-handelsbolag som inte hon via Stenbeckssfären antingen har varit inblandad i eller i alla fall har koll på.

Mia Brunells inträde är antagligen början på en ny fas för Axs:on Johnsonbolagen. Det skulle inte förvåna mig om vi snart får se direkta förvärv av något e-handelsbolag eller kanske rentav någon form av samarbete i vissa investeringar mellan Stenbecks- och Axs:on Johnsonbolag.

Givetvis kan man också fundera över ifall Caroline verkligen tänker behålla samtliga av koncernens nuvarande portföljbolag eller om det planeras avyttringar för att stöpa om koncernen på ett djupare sätt än på ledningsnivån.

Det blir spännande att följa Carolines arbete och jag håller tummarna för henne!

 

Johan Thorén – som du kan följa på Twitter här.

………………………………………………………………………………………………….

Johan Thorén äger inga noterade aktier utan har enbart privata investeringar i Strands två fonder. Han är delägare i och anställd av Strand Kapitalförvaltning AB som i sin tur tar betalt av sina kunder utifrån vilken avkastning som levereras. Därför blir Johan indirekt påverkad av hur enskilda aktier hos kunderna utvecklas och ska således betraktas som partisk.

 

Eventuella investeringsbeslut som läsaren gör utifrån information på bloggen har Johan Thorén inget ansvar för. Johan Thorén utesluter härmed all garanti om kvalitet eller riktigheten av informationen i detta meddelande och avsäger sig ansvar av något slag för den information som finns i det, eller för dess överföring, mottagning, lagring eller användning på något sätt.

Att investera i aktier är förknippat med risk.

 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

1
Lämna en kommentar

avatar
Nyast Äldst Mest gillade
Anonym
Anonym
Tack för ännu ett intressant inlägg! Kul att få veta mer om personerna bakom bolagen.

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link