Nordnetbloggen

Vilka småbolag blir nästa års vinnare?

Frågan i rubriken är naturligtvis omöjlig att besvara så jag skulle kunna avsluta detta blogginlägg omedelbart. Men jag väljer att fortsätta.

Anledningen är att jag vill lyfta fram en aspekt som jag tror att de flesta inte har funderat över. Det handlar om företagsledares benägenhet att prata om sitt bolag.

Min observation handlar nämligen om att jag tycker mig se en trend hos mindre företag som plötsligt blir mer synliga genom att åka ut på marknaden och presentera sig, delta i evenemang för sparare och bjuda in större förvaltare till privata dragningar. Trenden är tudelad. Å ena sidan finner jag bolag som akut behöver pengar för att kortsiktigt klara av att finansiera sin verksamhet, å andra sidan finner jag bolag som börjar skåda det ljuva livet med kraftfulla omsättningsökningar eller lönsamhetsgenombrott.

Att investera i den första kategorin är naturligtvis ingenting att rekommendera. Dessa bolag känns oftast igen genom att de efter sina presentationer lämnar ett tunt prospekt tillsammans med ett inbetalningskort. Tydlig varningssignal.

Den andra kategorin är mer spännande. Men vi måste gå till grundfrågan: varför vill plötsligt företagsledaren komma ut och presentera bolaget och den fantastiska framtid som står för dörren? Min tro är att det i över hälften av fallen, alltså rätt hög sannolikhetsgrad, handlar om att man faktiskt har skådat ljuset. Det finns ju ingen skyldighet att delta i presentations-aktiviteter och vem vill bränna sig genom att förmedla en falsk bild? Nej, framtiden hinner snabbt ikapp och företagsledaren blir kortsiktig på posten. För de andra som inte skådat ljuset men ändå målar framtiden i ljusa färger återfinns å andra sidan ofta bristande självinsikt eller ibland tom förnekelse.

Kan vi lära oss att skilja de två sistnämnda företagsledarna från varandra så finns goda möjligheter till goda affärer. För tänk själv. Både du och jag är mer benägna att ta plats, synas och höras när vi vet att vi har gjort något bra – eller när vi vet att något bra väntar runt dörren. På precis samma sätt fungerar företagsledare.

Det skulle vara intressant att låta någon student få ägna frågan uppmärksamhet i samband med ett examensarbete. Därför bjuder jag på denna frågeställning:

Tenderar aktier i företag vars företagsledare plötsligt börjar möta olika grupper av investerare att stiga mer än genomsnittet de närmsta 12-18 månaderna?

Min övertygelse säger att så är fallet – i över hälften av fallen. Därför borde modellen även kunna användas för att leta reda på intressanta investeringsobjekt, för att sedan ta vid med en fundamental analys. Men jag avvaktar med att tillämpa modellen tills någon på allvar har skärskådat den med akademiska vapen.

Analyshälsningar

Günther Mårder

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Lämna en kommentar

avatar

Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Nordnets veckobrev.
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev.

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link